USHT e shpalli afatin për lirimin e studentëve nga participimi

Universiteti Shtetëror i Tetovës e ka shpallur afatin për parashtrimin e kërkesave për lirim nga participimi për vitin akademik 2014/2015. Bazuar në Statutin e Universitetit dhe
image
USHT e shpalli afatin për lirimin e studentëve nga participimi