Në Universitetin e Tetovës u hap ekspozita tradicionale e studentëve të Artit Figurativ

Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës, më 23 maj 2018, së bashku me profesorët e tyre, në prag të përmbylljes së semestrit
image
Në Universitetin e Tetovës u hap ekspozita tradicionale e studentëve të Artit Figurativ