Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore dhe të Ushqyerit i UT-së realizoi prodhimin e produkteve ushqimore në kushte laboratorike

Në Laboratorin e Fakultetit të Teknologjisë Ushqimore dhe të Ushqyerit të Universitetit të Tetovës, për herë të parë u realizuan prodhimet e produkteve ushqimore në
image
Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore dhe të Ushqyerit i UT-së realizoi prodhimin e produkteve ushqimore në kushte laboratorike