UT organizon Kongresin ndërkombëtar të bujqësisë

Universiteti i Tetovës, në bashkëpunim me Qendrën kërkimore-shkencore ,,Nobel” nga Republika e Turqisë, prej 15 deri 18 gusht 2017, në Shkup,  organizojnë  Kongresin ndërkombëtar të
image
UT organizon Kongresin ndërkombëtar të bujqësisë