/Bursa

Konkurs – Bursa për studentët e kategorive sociale

Fondacioni LEORON shpall konkurs për ndarje të bursave - Halid Tavil, për studentë të kategorive sociale, të cilët dëshirojnë të regjistrohen ose që janë të regjistruar në studimet deridiplomike.Bursa do të vlejë për periudhën 10 mujore, në të cilën studentët do të marrin kompensim prej 100 eurosh. Përparësi participimi kanë studentët që janë në [...]

2018-06-25T10:59:13+00:00 Mars 2nd, 2018|

Konkurs – Bursa për kurse të gjuhës gjermane në Bavari 2018

Qendra akademike e Bavarisë BAYHOST për Evropën Qendrore, Lindore dhe Juglindore rihap konkursin për bursa për kurse të gjuhës gjermane, për studentë dhe akademikë me njohuri themelore të gjuhës gjermane (së pakut niveli B1), nga Bosnja dhe Hercegovina, Kroacia, Maqedonia, Serbia, Sllovenia dhe Ukraina. Bursat përfshijnë pagesë të plotë për kursin, akomodim dhe ushqim. [...]

2018-05-29T14:57:47+00:00 Shkurt 22nd, 2018|

Konkurs – Bursa studimi në Hungari

Qeveria hungareze shpall konkurs për programin e bursave Stipendium Hungaricum në Universitetin Eötvös Loránd (ELTE) që është një ndër universitetet më të mira, bazuar në përsosmërinë e mësimdhënësve dhe studentëve në Hungari. ELTE (i themeluar në vitin 1635) është universitet udhëheqës kërkimor në Hungari. Ky universitet, është institucion i lartë arsimor shumë i popullarizuar mes [...]

2018-05-29T15:03:46+00:00 Shkurt 12th, 2018|

Konkurs – Bursa studimi master për inxhinieri strukturore

M.Sc. Menaxhimi dhe Inxhinierimi në Inxhinieri Strukturore dhe Menaxhimi i Rrezikut të Objekteve Industriale (MME-CONSTRUCT) në gjuhën angleze, është program ndërkombëtar, që u ofron studentëve një mjedis ndërkulturor për trajnim në fushën e inxhinierisë strukturore dhe menaxhimin e rrezikut të objekteve industriale.Të diplomuarit e pajisur me ekspertizën e duhur për të kuptuar artin e menaxhimit, [...]

2018-05-29T15:05:38+00:00 Shkurt 5th, 2018|