Fakulteti i Administrimit të biznesit

Dekan i Fakultetit, Prof. dr. Naser Raimi

E-mail: naser.raimi@unite.edu.mk

Ky fakultet është i dispersuar në Shkup dhe në Kërçovë dhe ka dy programe studimore:

 • Administratë biznesi
 • Administratë publik

Modeli i studimeve tre vjeçare u mundëson studentëve të diplomuar që të kontribuojnë në sferën e ndërtimit të politikave, menaxhimit me institucione edhe me resurset humane.
Fakulteti, në bashkëpunim me institucionet publike, studentëve u mundëson integrimin e përvojës teorike me atë praktike.
Fakulteti i Administratës së Biznesit synon

 • Përgatitjen e studentëve për ndërtim karriere në sektorin publik, joqeveritar dhe privat,
 • Zhvillimin e kompetencave dhe menaxhimin me institucionet publike, hulumtuese, analizim të politikave publike, menaxhimin me resurset njerëzore, me organizatat jo/fitimprurëse;
 • Krijimin e një gjenerate të re administratorësh kompetentë dhe profesionistë që do t’u përgjigjen sfidave evropiane integruese;
 • Aftësimin gjatë përgatitjes së studimeve në fushën e politikave zbatuese në ekonomi, menaxhment dhe gjyqësi, si dhe zhvillimin e kulturës së veprimit në praktikë dhe teori;
 • Zbatimin e komunikimit bashkëkohor institucional nëpërmjet teknologjive të reja;
 • Nxitjen e mendimit kritik mbi konceptet krahasuese në administratën publike, me theks të veçantë mbi komponentët historikë, socio-ekonomikë dhe shoqërorë të administratës.

FAKULTETI I ADMINISTRATËS SË BIZNESIT-KUMANOVË
Cikli i parë
(VI semestra, 180 ECTS)

PROGRAMI STUDIMOR

TITULLI QË FITOHET

 

 • Administratë biznesi (planprog. 2008, 2012)
Studime të disperzuara – Shkup
Studime të disperzuara - Kërçovë

 

 

  I diplomuar (Bachelor) në administratë biznesi

 

 •  Administratë publike (planprog. 2008, 2012)

 

  I diplomuar (Bachelor) në administratë publike


Cikli i dytë
(IV semestra, 60 ECTS)

PROGRAMI STUDIMOR

TITULLI QË FITOHET

 

 • Administratë biznesi (planprog. 2008)

 

 

  Master në administratë biznesi

 

 •  Administratë publike (planprog. 2008)

 

  Master në administratë publike

 • email Email shokëve
 • print Printo
Vlerëso tekstin
2.72
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image   Universiteti i Tetovës nga Tetova dhe Kolegji AAB nga Prishtina e Republikës së Kosovës
image Fakulteti i Kulturës Fizike i Universitetit të Tetovës dhe Fakulteti i Kulturës Fizike dhe
image Sot në Universitetin e Tetovës, përfaqësues të Ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës
image Universiteti i Tetovës në bashkëpunim me Universitetin Ndërkombëtar të Novi Pazarit, më 14. 4.
image Në kuadër të aktiviteteve për shënimin e 7 Prillit, Ditës Botërore të Shëndetësisë, më