Fakulteti i Administrimit të biznesit

Dekan i Fakultetit, Prof. dr. Naser Raimi

E-mail: naser.raimi@unite.edu.mk

Ky fakultet është i dispersuar në Shkup dhe në Kërçovë dhe ka dy programe studimore:

 • Administratë biznesi
 • Administratë publik

Modeli i studimeve tre vjeçare u mundëson studentëve të diplomuar që të kontribuojnë në sferën e ndërtimit të politikave, menaxhimit me institucione edhe me resurset humane.
Fakulteti, në bashkëpunim me institucionet publike, studentëve u mundëson integrimin e përvojës teorike me atë praktike.
Fakulteti i Administratës së Biznesit synon

 • Përgatitjen e studentëve për ndërtim karriere në sektorin publik, joqeveritar dhe privat,
 • Zhvillimin e kompetencave dhe menaxhimin me institucionet publike, hulumtuese, analizim të politikave publike, menaxhimin me resurset njerëzore, me organizatat jo/fitimprurëse;
 • Krijimin e një gjenerate të re administratorësh kompetentë dhe profesionistë që do t’u përgjigjen sfidave evropiane integruese;
 • Aftësimin gjatë përgatitjes së studimeve në fushën e politikave zbatuese në ekonomi, menaxhment dhe gjyqësi, si dhe zhvillimin e kulturës së veprimit në praktikë dhe teori;
 • Zbatimin e komunikimit bashkëkohor institucional nëpërmjet teknologjive të reja;
 • Nxitjen e mendimit kritik mbi konceptet krahasuese në administratën publike, me theks të veçantë mbi komponentët historikë, socio-ekonomikë dhe shoqërorë të administratës.

FAKULTETI I ADMINISTRATËS SË BIZNESIT-KUMANOVË
Cikli i parë
(VI semestra, 180 ECTS)

PROGRAMI STUDIMOR

TITULLI QË FITOHET

 

 • Administratë biznesi (planprog. 2008, 2012)
Studime të disperzuara – Shkup
Studime të disperzuara - Kërçovë

 

 

  I diplomuar (Bachelor) në administratë biznesi

 

 •  Administratë publike (planprog. 2008, 2012)

 

  I diplomuar (Bachelor) në administratë publike


Cikli i dytë
(IV semestra, 60 ECTS)

PROGRAMI STUDIMOR

TITULLI QË FITOHET

 

 • Administratë biznesi (planprog. 2008)

 

 

  Master në administratë biznesi

 

 •  Administratë publike (planprog. 2008)

 

  Master në administratë publike

 • email Email shokëve
 • print Printo
Vlerëso tekstin
2.72
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Në Universitetin e Tetovës filluan punimet e Konferencës IV Shkencore Ndërkombëtare të Fakultetit të
image Studentët e vitit të dytë të Fakultetit të Kulturës Fizike dhe studentët e programit
image Me pikëllim të thellë e morëm lajmin për ndarjen nga jeta të profesorit tonë,
image Të nderuar besimtarë të fesë islame,    Është një kënaqësi dhe privilegj për mua, që
image Rektori i Universitetit të Tetovës, Prof. Dr. Vullnet Ameti, në kabinetin e tij priti