Fakulteti i Arteve

Dekan i Fakultetit, Prof. dr. Miftar Memeti

E-mail: miftar.memeti@unite.edu.mk

Fakulteti i Arteve është themeluar më 17 dhjetor 1994 dhe ka tre programe studimore:

 • Arti figurativ
 • Arti muzikor
 • Arti dramatik

Organizohen studime themelore dhe të ciklit të dytë në disiplina të ndryshme profesionale dhe përgatiten kuadro profilesh të ndryshme nga fusha e arteve. Studimet janë kompatibile me Sistemin e Kreditimit dhe Transferimit të Kredive.
Studimet në këtë shkallë akademike zgjasin katër vite akademike (tetë semestra), kurse studimet e ciklit të dytë zgjasin një vit akademik (dy semestra)
Të diplomuarit në këtë fakultet janë dëshmuar si bartës aktivitetesh në të gjitha fushat artistike, figurative, muzikore dhe skenike.
Në këtë institucion janë angazhuar mësimdhënës të dëshmuar në planin artistik dhe atë arsimor e pedagogjik.
Për pranimin e studentëve të rinj, për shkak të specifikës së drejtimeve, ka disa kushte për regjistrim, gjegjësisht të drejtë regjistrimi kanë të gjithë ata që kanë kryer shkollën e mesme katërvjeçare – profesionale, të cilët detyrimisht duhet t’i nënshtrohen provimit pranues-vlerësues.

FAKULTETI I ARTEVE
Cikli i parë
(VIII semestra; 240 ECTS)

PROGRAMI STUDIMOR

TITULLI QË FITOHET

Art muzikor
   Teoriko-pedagogjik

 • Kompozim (planprog. 2013)
 • Dirigjim (planprog. 2013)
 • Muzikologji (planprog. 2013)
 • Etnomuzikologji (planprog. 2013)
 • Pedagogji (planprog. 2013)
 
  Instrumental
 • Flauti (planprog. 2013)
 • Oboa (planprog. 2013)
 • Klarineti (planprog. 2013)
 • Fagoti (planprog. 2013)
 • Saksofon
 • Trompa
 • Horna (planprog. 2013)
 • Tromboni (planprog. 2013)
 • Solo këndimi (planprog. 2013)
 • Piano (planprog. 2013)
 • Truba (planprog. 2013)
 • Violina (planprog. 2013)
 • Viola (planprog. 2013)
 • Violonçeli (planprog. 2013)
 • Kontrabas (planprog. 2013)
 • Kitarë (planprog. 2013)
 • Harmonikë (planprog. 2013)
 • Perkusion (planprog. 2013)

 


- Kompozitor i diplomuar
- Teoricien i diplomuar i muzikës-pedagog-dirigjent i korit 
- Muzikolog i diplomuar
- Etnomuzikolog i diplomuar
- Pedagog i diplomuar

 

 

Flautist i diplomuar
Oboist i diplomuar
Klarinetist i diplomuar
Fagotist i diplomuar
Saksofonist i diplomuar
Trompist i diplomuar
Kornist i diplomuar
Trombonist i diplomuar
Solokëngëtar i diplomuar
Pijanist i diplomuar
Trubist i diplomuar
Violinist i diplomuar
Violist i diplomuar
Violençelist i diplomuar
Kontrabasist i diplomuar
Harmonicist i diplomuar
Perkusionist i diplomuar

Art figurativ

 

Profesor i diplomuar i artit figurativ
Piktor i diplomuar
Grafist figurativ i diplomuar
Skulptor i diplomuar
Dizajner grafik i diplomuar

Arti dramatik

Baccalaureа/baccalaureus-aktor
Baccalaureа/baccalaureus-regjisor
Baccalaureа/baccalaureus-montazhist
Baccalaureа/baccalaureus-kameraman

 

FAKULTETI I ARTEVE
Cikli i dytë
(II semestra; 60 ECTS)

PROGRAMI STUDIMOR

TITULLI QË FITOHET

Art muzikor

 • Kompozim
 • Dirigjim
 • Muzikologji
 • Etnomuzikologji
 • Metodika e mësimit të muzikës
 • Flauti
 • Oboa
 • Klarineti
 • Fagoti
 • Trompa
 • Korni
 • Tromboni
 • Solo këndimi
 • Piano
 • Violina
 • Viola
 • Violonçeli

 

Magjistër i artit muzikor + emri i modulit

Art figurativ

 

Magjistër i artit figurativ + emri i modulit

 

 

 • email Email shokëve
 • print Printo
Vlerëso tekstin
2.75
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image   Parlamenti Studentor i Universitetit të Tetovës organizoi gara në shah. Në këto gara morën
image Përfaqësues të Ministrisë për Evropë, Integrim dhe Punë të Jashtme të Austrisë së bashku
image Fakulteti i Shkencave të Mjekësisë i Universitetit të Tetovës, në bashkëpunim me Parlamentin Studentor
image   Me rastin e 8 Marsit, ditës ndërkombëtare të gruas, Universiteti i Tetovës për të
image   Me rastin e kësaj dite të shënuar kam nder dhe kënaqësi,  t’ua përcjell urimet