PROGRAMI STUDIMOR PSIKOLOGJI

PLANPROGRAMI NË CIKLIN E PARË

 
Fakulteti
FILOZOFIK
Programi studimor
PSIKOLOGJI
Drejtimi
PROFESIONAL
 
Semestri
I
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFP001 O Hyrje në psikologji I 7
LPB003 O Fiziologji I 5
FFP002 O Teknikat e komunikimit 4
LPA001 O Gjuhë angleze I 4
LPS002 O Gjuhë shqipe I 4
FFZ001 Z Psikologjia e krijimtarisë 3
LPE004 Z Logjikë  3
FFZ002 Z Psikologjia ekologjike 3
LPF005 Z Kulturë fizike I 3
 
Semestri
II
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFP101 O Hyrje në psikologji II 7
LPB103 O Fiziologji II 5
FFP003 O Histori e psikologjisë 4
LPA101 O Gjuhë angleze II 4
LPM006 O Gjuhë maqedone 4
LPF105 Z Kulturë fizike II 3
LPS007 Z Sociologjia e arsimit 3
LPE008 Z Antropologjia filozofike 3
LPA101 Z Psikologjia e komunikimit dhe të folurit 3
 
Semestri
III
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFP201 O Psikologjia fëmijërore dhe rinore 5
FFP004 O Teoria e personalitetit I 5
FFP005 O Psikologjia pedagogjike I 5
FFP006 O Statistika deskriptive dhe eksplorative 5
LPA202 O Gjuhë angleze III 4
FFZ003 Z Psikologjia e personave me nevoja të veçanta 3
FFZ004 Z Psikologjia e sportit 3
FFZ005 Z Psikologjia e individit dhe grupit 3
FFZ006 Z Psikologjia interkulturore 3
LPG009 Z Gjuhë gjermane 3
 
Semestri
IV
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFP101 O Psikologjia e pjekurisë dhe pleqërisë 5
FFP104 O Teoria e personalitetit II 5
FFP105 O Psikologjia pedagogjike II 5
FFP106 O Metodat e avancuara statistike-ANOVA,MANOVA 5
LPA302 O Gjuhë angleze  IV 4
FFZ007 Z Psikologjia kognitive 3
FFZ105 Z Psikologjia e marrëdh. ndërmjet gjinive 3
FFZ008 Z Analiza kompjuterike e të dhënave 3
FFZ106 Z Psikologjia e sjelljes kolektive 3
FFZ101 Z Psikologjia e arsimimit të nxënësve të talentuar 3
 
Semestri
V
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFP008 O Psikometria I 5
FFP007 O Psikopatologjia e përgjithshme 5
FFP009 O Psikologjia sociale I 5
FFP206 O Metodologjia e psikol. joeksperimentale 5
LPB303 O Gjenetika humane me këshillime 4
FFZ009 Z Etika kërkimore në punën e psikologut 3
FFZ00A Z Menaxhimi me stresin 3
FFZ00B Z Psikologjia e moralit 3
FFZ106 Z Psikologjia e sistemeve virtuale-Cyberpsychology 3
FFZ0C Z Skicat e aplikuara dhe ideore 3
 
Semestri
VI
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFP108 O Psikometria II 5
FFP010 O Psikologjia klinike I 5
FFP109 O Psikologjia sociale II 5
FFP306 O Metodologjia e psikol. eksperimentale 5
FFP011 O Psikologjia e punës I 4
FFZ0Ç Z Psik. e menaxhimit me resurset njerëzore 3
FFZ10B Z Psikologjia e religjionit 3
FFZ206 Z Psikologjia e kolektivizmit-Europian 3
FFZ00D Z Psikologjia mjekësore 3
FFZ10A Z Psikoterapia kognitive dhe emocionale 3
FFZ10Dh Z Psikologjia e perzuasionit dhe propagand 3
FFZ201 Z Psikologjia e krijimtarisë dhe talentit 3
 
Semestri
VII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFP107 O Psikopatologjia fëmijërore dhe rinore 5
FFP110 O Shëndeti mental dhe këshillimet psikologjike I 5
FFP111 O Psikologjia e punës II 5
LPI010 O Informatika për psikologët 5
LPE104 O Etika 4
FFZ10D Z Psikodiagnostika  3
FFZ20A Z Mbrojtja e shëndetit mental 3
FFZ00E Z Psikologjia ushtarake 3
FFZ00Dh Z Psikologjia politike 3
FFZ30A Z Psikologjia e intelegjencës emocionale 3
 
Semestri
VIII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFP310 O Psikologjia fëmijërore klinike 5
FFP210 O Shëndeti mental dhe këshillimet psikologjike II 5
FFP209 Z Psikologjia e marketingut 5
FFP309 Z Psikologjia e zgjedhjes së problemeve 5
    Punim diplome 10
  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Pas ndarjes nga jeta të Prof. Dr. Fejzulla Shabanit, sot në Universitetin Shtetëror të
image Profesori Fejzulla Shabani, ishte mësimdhënës i rregullt në Programin studimor të historisë në Fakultetin
image Në Universitetin Shtetëror të Tetovës, në të gjitha fakultetet dhe programet studimore filloi afati
image Me ftesë të Universitetit “Aldo Moro” të Barit, Itali, Prorektori për bashkëpunim ndërkombëtar të
image Me vendim të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, sot Universitetit Shtetëror të Tetovës i