Fakulteti Juridik

Dekan i Fakultetit, Prof. Dr. Qebir Avziu

 E-mail: qebir.avziu@unite.edu.mk

Fakulteti Juridik, si njësi akademike e arsimit të lartë mësimor-shkencor, është i hapur për të gjithë studentët që dëshirojnë të studiojnë. Fakulteti Juridik organizon studime sipas modelit 3+2.
Misioni i këtij fakulteti është që juristët e ardhshëm që do të profesionalizohen në Fakultetin Juridik të jenë të aftë të marrin pozita dhe të zënë vende të punës në organet e jurispodencës edhe atë në gjyqësi, prokurori publike, në avokaturë,  në administratën shtetërore, në institucionet dhe organet e ndryshme të pushtetit shtetëror dhe në sektorin privat.

Ky fakultet synon:

 • dijen, shkencën dhe arsimimin e brezave të rinj;
 • aftësimin e studentit të gjykojë në mënyrë kritike dhe të mendojë në mënyrë analitike;
 • aftësimin e studentit për të analizuar fenomene, ngjarje, koncepte, ligje apo politika të caktuara;
 • mundësia e studentit të shprehet lirshëm dhe të rezonojë në mënyrë më të gjerë.

FAKULTETI JURIDIK
Cikli i parë
(VI semestra, 180 ECTS)

PROGRAMI STUDIMOR

TITULLI QË FITOHET


Drejtësi (2008, 2012), Deskriptorët
 • Drejtimi gjyqësor

Studimet e disperzuara – Shkup
Studimet e disperzuara - Kërçovë

 • Drejtimi administrativ
 • E drejta ndërkombëtare dhe marrëdhëniet ndërkombëtare
 •  Studimet e disperzuara – Shkup

Baccalaaurea/baccalaureus i së drejtës, drejtimi gjyqësor

Baccalaaurea/baccalaureus i së drejtës, drejtimi i së drejtës administrative

Baccalaaurea/baccalaureus i së drejtës, drejtimi marrëdhënie ndërkombëtare

 

Studime të disperzuara të Gazetarisë-Shkup

 

Baccalaaurea/baccalaureus i mediumeve dhe mediumeve të shtypura

Baccalaureа/baccalaureus i së drejtës, drejtimi shkenca politike

 

FAKULTETI JURIDIK
Cikli i dytë

PROGRAMI STUDIMOR

TITULLI QË FITOHET

Sistemi një vjeçar- II semestra 60 ECTS

Drejtësi

 • E drejta civile (2008)
 • E drejta penale (2008)

 

Magjistër i drejtësisë + emri i modulit

Sistemi dy vjeçar -  IV semestra 120 ECTS)

 

 • Drejtimi gjyqësor (2008)
 • Drejtimi administrativ (2008)
 • E drejta ndërkombëtare dhe marrëdhëniet ndërkombëtare (2008)

 

Magjistër i drejtësisë + emri i modulit

 

 

 • Marrëdhënie Ndërkombëtare (të drejtat e njeriut) Organizohet në suaza të Projektit Tempus 144787, në gjuhë angleze 60 dhe 120 ECTS

 

Magjistër i marrëdhënieve
ndërkombëtare + emri i modulit

 

 

 • email Email shokëve
 • print Printo
Vlerëso tekstin
2.48
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Në Universitetin e Tetovës filluan punimet e Konferencës IV Shkencore Ndërkombëtare të Fakultetit të
image Studentët e vitit të dytë të Fakultetit të Kulturës Fizike dhe studentët e programit
image Me pikëllim të thellë e morëm lajmin për ndarjen nga jeta të profesorit tonë,
image Të nderuar besimtarë të fesë islame,    Është një kënaqësi dhe privilegj për mua, që
image Rektori i Universitetit të Tetovës, Prof. Dr. Vullnet Ameti, në kabinetin e tij priti