Fakulteti i Kulturës Fizike

Dekan i Fakultetit, Doc dr. Haki Ismaili

E-mail: haki.ismaili@unite.edu.mk

Fakulteti i Kulturës Fizike me të edhe programi studimor i Kulturës Fizike definohet si fushë e përgjithshme interdisiplinore, në të cilën dominon aktiviteti fizik i përfshirë në sport.
Studimet në këtë Fakultet janë të organizuara sipas modelit të Bolonjës 4+1.
Kjo fushë studimore përfshin në vete lëndë nga fusha e edukimit fizik dhe sportit, lëndë mjekësore, dhe lëndë psikologjike-pedagogjike, të cilat studentin e pajisin dhe aftësojnë me njohuri, shkathtësi dhe kompetenca.
Të diplomuarit në Programin studimor të Kulturës fizike, si dhe magjistrantët e Kulturës Fizike, njohurit dhe shkathtësitë e veta i aplikojnë në fushën e arsimit fillor, të mesëm ose të lartë. Perspektiva për punësim në këtë fushë është e madhe dhe me ndryshimet në ligjin mbi arsimin fillor dhe të mesëm në RM rritet numri i orëve obligative dhe zgjedhore, në ciklin e ulët dhe të mesëm të shkollimit. Me këtë paraqitet nevoja për mësimdhënës të edukimit fizik. Vizitoni http://www.unitesport.edu.mk/al/!

FAKULTETI I KULTURËS FIZIKE
Cikli i parë
(VIII Semestra, 240 ECTS)

PROGRAMI STUDIMOR

TITULLI QË FITOHET

Kulturë fizike (planpr.20082011), Deskriptorët

Profesor i diplomuar i edukimit fizik dhe shëndetësor

 

FAKULTETI I KULTURËS FIZIKE
Cukli i dytë
(II semestra, 60 ECTS)

PROGRAMI STUDIMOR

TITULLI QË FITOHET

Kulturë fizike

  • Edukim fizik dhe shëndetësor (planprog. 2008)
  • Sport (planprogrami 2008)
  • Menaxhment sportiv (planprog. 2008)

Magjistër i kulturës fizike + emri i modulit

 

PLANPROGRAMI NË CIKLIN E PARË

 
Fakulteti
KULTURES FIZIKE
Programi studimor
 
Drejtimi
 
 
Semestri
I
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FKF001 O HISTORIA E EDUKIMIT FIZIK DHE SPORTIT  3
FKF101 O TEORIA E EDUKIMIT FIZIK 3
FKF002 O BASKETBOLL 3
FKF102 O FUTBOLL 3
LPP003 O PSIKOLOGJIA E SPORTIT 6
FKF004 O ATLETIKA I 3
LPM005 O BIOLOGJIA E AKTIVITETIT FIZIK DHE SPORTIT 3
LPM305 O SHENDETI PUBLIK 3
LPM406 O ANATOMIA FUNKSIONALE 7
FKFOZ3 Z LOJRAT ELEMENTARE 2
FKFOZ7 Z AKROBATIKA 2
 
Semestri
II
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FKF201 O FILOZOFIA E EDUKIMIT FIZIK DHE SPORTIT 3
FKF202 O VOLEJBOLL 3
FKF302 O HENDBOLL 3
LPS103 O SOCIOLOGJIA E SPORTIT 3
FKF104 O ATLETIKA II 3
LPM105 O BIOKIMIA E AKTIVITETIT FIZIK DHE SPORTIT 3
LPM205 O NUTRICIONIZMI NE AKTIVITETIN FIZIK DHE SPORT 3
LPM506 O FIZIOLOGJIA E NJERIUT 7
LPA002 O BAZAT E GJ.ANGLEZE 2
FKFOZ0 Z ANALIZA KOMPJUTERIKE E GARAVE 2
LPG303 Z FUTBOLL I VOGEL 2
 
Semestri
III
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FKF007 O TEORIA DHE METODOLOGJIA E KERKIMEVE DHE STATISTIKA 3
FKF107 O STATISTIKA E SHKENCAVE SPORTIVE 3
FKF008 O ZHVILLIMI MOTORIK 2
FKF108 O KONTROLLI MOTORIK 2
FKF009 O GJIMNASTIKA SPORTIVE 5
FKF010/11O O MUNDJE / XHUDO 3
LPM405 O FIZIOLOGJIA E USHTRIMIT 6
LPA003 O GJUHE ANGLEZE(SPORTIVE) 2
FKFZ15 Z TENIS-PING PONG 2
LPS005 Z GJUHA SHQIPE 2
 
Semestri
IV
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FKF207 O INFORMATIKA APLIKATIVE SPSS 3
FKF208 O MESIMI MOTORIK 4
FKF109 O RITMIKA 3
FKF209 O VALLE - FOLKLOR 3
FKF210/310 O BOKS/KARATE 3
FKF011 O BIOMEKANIKA E SPORTIT 6
FKF014 O AKTIVITETET AVANTURESKE DHE TURIZEM  2
LPG103 Z GJUHA ANGLEZE 2
FKF0Z3 Z LOJRAT POPULLORE 2
 
Semestri
V
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
LPK015 O PEDAGOGJIA SPORTIVE 4
FKF016 O ORGANIZIMI I EDUKIMIT FIZIK DHE SPORTIT 4
FKF017 O TEORIA E TRAJNINGUT 3
FKF117 O AKTIVITETI FIZIKE DHE STERVITJA NE FITNES 3
LPM505 O TESTIMET KLINIKE 3
LPM605 O TRAUMATOLOGJIA DHE REHABILITIMI 3
FKF013 O SKI 3
FKF113 O NOT 3
 
Semestri
VI
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FKF012 O TERAPIA ME ANE TE LEVIZJEVE (KINEZITERAPI 4
LPK115 O DIDAKTIKA SPORTIVE 4
FKF116 O MENAXHIMI DHE MARKETINGU I ED.FIZIK DHE SPORTIT 3
FKF217 O ADAPTIMI I AKTIVITETEVE FIZIKE NE STERVITJE 3
FKF317 O TESTIMET NE AKTIVITETET FIZIKE DHE SPORT 3
  Z DREJTUES I TEZES  3
  Z TEZA SPECIJALISTIKE 4
  • email Email shokëve
  • print Printo
Vlerëso tekstin
2.86
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Në Universitetin e Tetovës filluan punimet e Konferencës IV Shkencore Ndërkombëtare të Fakultetit të
image Studentët e vitit të dytë të Fakultetit të Kulturës Fizike dhe studentët e programit
image Me pikëllim të thellë e morëm lajmin për ndarjen nga jeta të profesorit tonë,
image Të nderuar besimtarë të fesë islame,    Është një kënaqësi dhe privilegj për mua, që
image Rektori i Universitetit të Tetovës, Prof. Dr. Vullnet Ameti, në kabinetin e tij priti