Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore dhe të Ushqyerit

Dekan i Fakultetit, Xhezair Idrizi

 E-mail:  xhezair.idrizi@unite.edu.mk

Studentët e diplomuar në programet e Teknologjisë Ushqimore dhe të Ushqyerit përgatiten dhe kualifikohen për punë në lëmin e zhvillimit dhe kërkimit për detyrat e sistemit për kualitet të përpunimit të ushqimit, përgatitjes teknologjike të prodhimtarisë, dhe detyrat profesionale në pjesën më të madhe të prodhimit të ushqimit dhe prodhimit të lëndëve të para.
Studimet themelore zgjasin 3 vjet, me mundësi akumulimi të 180 ECTS kredive, kurse studimet master zgjasin 2 vite dhe me akumulimin e 120 kredive.
Detyrat në sistemet e kontrollit të cilësisë së përpunimit përfshijnë detyrime profesionale që janë të lidhura me inspektimin e proceseve të prodhimit dhe kualitetit të ushqimit, lëndëve të para dhe materialeve, me qëllim që të prodhohen produkte finale kompatabile me rregullativat dhe standardet sociale, nacionale dhe ndërkombëtare të cilësisë. 
Zhvillimi dhe sigurimi i kualitetit të ushqimit përfshin eksperimente laboratorike, kimike, fizike, mikrobiologjike dhe senzorike.
Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore dhe të Ushqyerit ka laboratorin me pajisje më bashkëkohore për kontrollin e produkteve ushqimore, që ishte donacion i ambasadës italiane.
Studentët e diplomuar mund të punësohen në institucionet mësimore, në organizata që merren me sistemet për kontrollin e cilësisë (shërbime inspektimi në sferën e sigurisë ushqimore) dhe në institucionet që merren me kërkime të ushqimit si dhe zhvillim.
Njohuritë themelore të nutricionizmit, dietetikës dhe gastronomisë u mundësojnë të diplomuarve të punojnë në sferën e nutricionizmit, programimit dhe menaxhimit të objekteve në të cilat shërbehet ushqimi.

FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE DHE TË USHQYERIT
Cikli i parë
(VI Semestra, 180 ECTS)

PROGRAMI STUDIMOR

TITULLI QË FITOHET

 

 

Inxhinier i diplomuar  i teknologjisë ushqimore

 

 

Inxhinier i diplomuar i të ushqyerit

 

 

Inxhinier i menaxhimit me cilësinë dhe sigurinë ushqimore

 

FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE DHE TË USHQYERIT
Cikli i dytë
(IV Semestra, 120 ECTS)

PROGRAMI STUDIMOR

TITULLI QË FITOHET

 

  • Teknologjia ushqimore (2008)
  • Të ushqyerit

 

Magjistër i teknologjisë ushqimore
Magjistër i të ushqyerit

  • email Email shokëve
  • print Printo
Vlerëso tekstin
3.13
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Në Universitetin e Tetovës filluan punimet e Konferencës IV Shkencore Ndërkombëtare të Fakultetit të
image Studentët e vitit të dytë të Fakultetit të Kulturës Fizike dhe studentët e programit
image Me pikëllim të thellë e morëm lajmin për ndarjen nga jeta të profesorit tonë,
image Të nderuar besimtarë të fesë islame,    Është një kënaqësi dhe privilegj për mua, që
image Rektori i Universitetit të Tetovës, Prof. Dr. Vullnet Ameti, në kabinetin e tij priti