Fakulteti i Shkencave të Zbatuara

Dekan i Fakultetit, Prof. Dr. Nderim Zeqiri

E-mail: nderim.zeqiri@unite.edu.mk

Fakulteti i Shkencave të Zbatuara zgjeron, pasuron dhe avancon punën e vet akademike dhe praktike, duke u përshtatur trendëve dhe standardeve bashkëkohore, para së gjithash tregut të punës.
Plan-programet studimore të FSHZ-së janë të konceptuara mbi përvojat e universiteteve Evropiane, si të Shtutgartit, të Karlsruhes, Universitetit Teknik të Vjenës etj. Semestri i pestë përfshin punën praktike, me mundësinë që të zhvillohet në qendrat e sipërpërmendura, me të cilët USHT-ja ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi.
Studimet në Fakultetin e Shkencave të Zbatuara janë të organizuara sipas modelit 3 (diplomim) + 2 (magjistraturë).
Programet studimore të Arkitekturës, Ndërtimtarisë dhe Inxhinierisë ekonomike përgatisin kuadër profesional dhe cilësor, të cilët shumë lehtë inkuadrohen në punën praktike të operativës ndërtimore, në organizatat për urbanizim dhe projektim, nëpër institute të gjeodezisë, industrinë metalurgjike.
Mekatronika paraqet disiplinë mbi sistemet mekanike, sistemet e sensorit, sistemet e aktorëve të mikromatësve. Inxhinierët e mekatronikës punësohen si: në arsim (si bashkëpunëtor shkencor ose profesor), firma private (menaxher, udhëheqës i një pune), ndërmarrje makinerike, në industrinë e automobilave ose në lëmin e teknologjisë dhe komunikimit, programimi i makinave për përpunimin teknologjik të punës, si dhe dhënien e diagnozës për dëmin dhe gabimet. Mundësi për punësim u ofrohet edhe në mjekësi ku përdoren aparate të ndryshme moderne.
Për qëllime të organizimit të procesit mësimor të mirëfilltë si dhe të zhvillimit të kompetencave tek studentët janë vënë në funksion disa kabinete të pajisura me aparaturë moderne: kabineti për dizajn 3D (donacion i USAID-it) dhe një laborator për kontrollin e materialeve ndërtimore (donacion i Universitetit teknik të Shtutgartit).

FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARA
Cikli i parë
(VII Semestra, 210 ECTS&VI semestra 180 ECTS))

PROGRAMI STUDIMOR

TITULLI QË FITOHET

Ndërtimtari (2011, 2012), Deskript.

  • Inxhinieri konstruktike
  • Rrugë dhe infrastrukture

 

Baccalaureus në ndëertimtari-inxhinieri konstruktive
Baccalaureus në ndërtimtari- rrugë dhe infrastrukturë

Arkitekturë (2008, 2012-2013) Deskript.

  • Projektim
  • Urbanizëm

Baccalaureа/baccalaureus në projektim
Baccalaureа/baccalaureus në urbanizëm

Mekatronikë (2007, 2012) Deskript.

Inxhinier i diplomuar në mekatronikë

Inxhinieri ekonomike (2007, 2012-2013) Deskript.

Baccalaureа/baccalaureus në inxhinieri ekonomike

Gjeodezi dhe Gjeoinformatikë(2015)

Baccalaureа/baccalaureus në gjeodezi dhe gjeoinformatikë

Inxhineria Transportuese-komunikacion (2015)

Baccalaureа/baccalaureus në inxhinieri transportuese

 

FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARA
Cikli i dytë
(III semestra, 90 ECTS& IV semestra 120 ECTS)

PROGRAMI STUDIMOR

TITULLI QË FITOHET

Ndërtimtari

  • Inxhinieri konstruktike (2008)
  • Rrugë dhe infrastrukture

Magjistër i ndërtimtarisë + emri i modulit

Arkitekturë (2008-2009)

  • Projektim
  • Urbanizëm

 

Magjistër i arkitekturës + enri i modulit

Mekatronikë (2008)

Magjistër i mekatronikës

Inxhineri ekonomike (2008)

Magjistër i inxhinierisë ekonomike

  • email Email shokëve
  • print Printo
Vlerëso tekstin
2.27
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Në Universitetin e Tetovës filluan punimet e Konferencës IV Shkencore Ndërkombëtare të Fakultetit të
image Studentët e vitit të dytë të Fakultetit të Kulturës Fizike dhe studentët e programit
image Me pikëllim të thellë e morëm lajmin për ndarjen nga jeta të profesorit tonë,
image Të nderuar besimtarë të fesë islame,    Është një kënaqësi dhe privilegj për mua, që
image Rektori i Universitetit të Tetovës, Prof. Dr. Vullnet Ameti, në kabinetin e tij priti