Fakulteti i Shkencave të mjekësisë

Dekan i Fakultetit, Doc. dr. Nasir Behxheti

E-mail: nasir.behxheti@unite.edu.mk

Studimet e Mjekësisë dhe Stomatologjisë kane për qëllim përgatitjen profesionale të kuadrit i cili do te jetë i mjaftueshëm për kontekstin gjeografik dhe demografik, me theks të veçantë për atë shqiptar.
Studimet në Mjekësi dhe Stomatologji paraqesin studime sipërore profesionale nga fusha e shkencave të mjekësisë në kohëzgjatje prej 5 vitesh.
Studimet e Farmacisë janë të orientuar në atë mënyrë që t’i mundësojnë studentit te diplomuar kompetenca të larta për punë në fushën shëndetësore, përmes diturive të fituara nga lëmi i barnave, mënyrës bashkëkohore të shërimit dhe ndikimit klinik të tyre.
Nga ana tjetër, nga njohuritë për lëndët nga kimia analitike dhe sintetike, studentëve të diplomuar u jep njohuri për punën në industrinë farmaceutike, në laboratorë hulumtues, laboratorë analitikë, laboratorë tjerë për prodhimin e barnave dhe mjeteve të tjera ndihmëse për shërim, institucionet për regjistrimin e barnave etj.
Të diplomuarit në drejtimin e Infermierisë, në bashkëpunim të drejtpërdrejt me mjekun, janë bashkëpunëtorë shëndetësor në repartet spitalore të Klinikave të përgjithshme, shtëpive të shëndetit ose në ambulanca (publike apo private).
Të diplomuarit në drejtimin e Akusherisë, në bashkëpunim direkt me mjekun specialist për akusheri, janë punëtor shëndetësor përgjegjës për kujdesin shëndetësor të grave shtatzëna.
Të diplomuarit në drejtimin e Logopedisë, në bashkëpunim direkt me ekipin profesional interdisiplinar, janë bashkëpunëtorë në strukturat e institucioneve socio-psikologjike, spitaleve të përgjithshme, shtëpive të shëndetit dhe ordinancave të specializuara.
Të diplomuarit në drejtimin e fizioterapisë, në bashkëpunim direkt me mjekun specialist të fizioterapisë, janë punëtorë shëndetësor përgjegjës për strukturat shëndetësore (publike apo private), kujdesit shëndetësor, edukimit fizik dhe kujdesit fizik.

FAKULTETI I SHKENCAVE TË MJEKËSISË
Cikli i parë
(X semestra 300 ECTS& VI semestra 180 ECTS)

PROGRAMI STUDIMOR

TITULLI QË FITOHET

Mjekësi e përgjithshme (Deskriptorët)

Doktor i mjekësisë së përgjithshme

Stomatologji (Deskriptorët)

Stomatolog

Farmaci (Deskriptorët)

Farmacist i diplomuar

Infermieri
a)Infermieri e përgjithsh (Deskriptorët)
b) Akusheri (Deskriptorët)
c) Logopedi
d) Fizioterapi (Deskriptorët)
Studime të disperzuara në Dibër

 

Baccalaureа/baccalaureus infermierës së përgjithëshme
Baccalaureа/baccalaureus i akusherisë
Baccalaureа/baccalaureus i logopedisë
Baccalaureа/baccalaureus i fizioterapisë

 

FAKULTETI I SHKENCAVE TË MJEKËSISË
Cikli i dytë
(IV SEMSTRA 120 ECTS)

PROGRAMI STUDIMOR

TITULLI QË FITOHET

Farmaci
-Farmaci e përgjithshme
-Shkencat e farmacisë

 

Magjistër i farmacisë
Magjistër i shkencave farmaceutike

 

  • email Email shokëve
  • print Printo
Vlerëso tekstin
2.85
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image   Të nderuar besimtarë të fesë islame,  Më lejoni që në emër të studentëve, stafit
image Drejtuar: Ambasadores së Mbretërisë së Bashkuar të Holandës,   Shkëlqesisë së saj, znj. Marriët Schuurman   Lënda: Letër ngushëllimi
image Rektori i USHT-së, Prof. dr. Vullnet Ameti, sot e priti në takim kampionin botëror
image  Studentët e Programit studimor të Mjekësisë së përgjithshme, të Universitetit Shtetëror të Tetovës, e
image Rektori i Universitetit Shtetëror të Tetovës, Prof. Dr.Vullnet Ameti në emër të studentëve dhe