//Selvije Thaçi
Selvije Thaçi 2018-10-12T10:08:36+00:00

Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
TACI SELVIJE,YZERIR AIDA, KARIMANI ARGJINAANALIZA E MARRDHENIES NE MES STILIT TE LIDERSHIPIT DHE KARAKTERISTIKAVE DEMOGRAFIKEIBASHKEPUNIMI RAJONAL EKONOMIK NE PROCESIN E GLOBALIZIMITNO. 1-2, VOL.1257-26320131857-9566
KARIMANI ARGJINA, THACI SELVIJE, FERATI RAMETULLA, BAFTJARI AIDATHE IMPACT OF ETHIC TOWARDS MACEDONIAN CONSUMERSEURPAN SCENTIFIC JOURNALVOL. 10, NO.10251-25820141857- 7431 (online), 1857-7881(print)
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
THACI SELVIJE, DEARI HASIMEFEKTET E KRIZES GLOBALE NE SJELLJET KONSUMATORE NE REPUBLIKEN E MAQEDONISE STUDIUESIT SHQIPTARE NE RRJEDHAT E SHKENCES BOTERORETETOVE2009
THACI SELVIJE, AIDA YZEIRIEFFICENCY OF BUSINESSES AS A RESULT OF EFECTIVE LEADERSHIP SOVREMENITE MENAXHERSKI PREDIZVICI I ORGANIZACISKITE NAUKIBITOLA978-608-4729-00-62013
YZEIRI BAFTJARI AIDA, THACI SELVIJE, BAFTJARI AGON,THE IMPACT OF THE EMPLOYEES IN THE BANKING INDUSTRYIN CONSUMER SATSFACTION IN POLLOG REGIONGLOBALIZATION, DEVELOPMENT,PUBLIC POLICY&MANAGEMENT: A BUSINESS DEVELOPMENT PERSPECTIVE PRISHTINE, REPUBLIKA E KOSOVES2012
THACI SELVIJE, BAFTJARI AIDALIDERSHIPI STRATEGJIK DHE KENAQESIA NE PUNERISQET DHE MUNDESITE NE BALLKANTETOVE2012
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN

View publications by citation.

Publications, in process.