Orari i provimeve - Cikli I - Afati i Majit 2016

Fakulteti i Shkencave Matematiko – Natyrore

 

Biologji - Arsimor - Biokimik

Biokimi Analitike

Fizikë  - Fizikë (akreditimi i ri)

Kimi 

Matematikë - Matematikë (akreditimi i ri)

Informatikë

Gjeografi

Fizikë-Kimi

Matematikë në Financa dhe Biznes

Ekologji

 

Fakulteti Filologjik

 

Gjuhë dhe Letërsi Shqipe

Gjuhë dhe Letërsi Maqedone(akreditimi i ri)

Gjuhë dhe Letërsi Angleze (Arsimor) - Arsimor (akreditimi i ri) - Përkthyes

Gjuhë dhe Letërsi Frenge - (akreditimi i ri)

Gjuhë dhe Letërsi Italiane - (akreditimi i ri)

Gjuhë dhe Letërsi Gjermane(akreditimi i ri)

 

Fakulteti Filozofik

 

FilozofiFilozofi (akreditimi i ri)

Filologji Orientale - Gjuhë dhe Letërsi Turke - Gjuhë dhe Letërsi Arabe

Pedagogji Klasor - Klasor (akreditimi i ri)

Pedagogji Profesional - Profesional (akreditimi i ri)

PsikologjiPsikologji (akreditimi i ri)

HistoriHistori (akreditimi i ri)

SociologjiSociologji (akreditimi i ri)

Edukim special dhe rehabilitim

Rikualifikim Pedagogjik

 

Fakulteti i Arteve

 

Art figurativ - Dizajn Grafik

Art figurativ - Grafikë

Art figurativ - Pedagogji

Art figurativ - Pikturë

Art figurativ - Skulpturë

Art Dramatik - Aktrim

Art Dramatik - Kamerë

Art Dramatik - Montazhë

Art Dramatik - Regji Filmi

Art Dramatik - Regji Teatri

Art Muzikor - Pedagogjik

Art Muzikor - Instrumental

Fakulteti i Shkencave të Zbatuara

 

Arkitekturë 

Gjeodezi dhe Gjeoinformatikë

Ndërtimtari

Mekatronikë

Inxhinieri ekonomike

Inxhinieria e komunikacionit - transportit

 

Fakulteti i Teknologjise Ushqimore dhe Të Ushqyerit

 

Teknologji ushqimore

Të ushqyerit

Menaxhimi me cilësinë dhe sigurinë ushqimore

 

Fakulteti i Shkencave Të Mjekësisë

 

Farmaci e integruar - Farmaci

Akusheri

Fizioterapi

Infermieri

Stomatologji

Mjekësi

 

Fakulteti i Kulturës Fizike

 

Kulturë Fizike

 

Fakulteti Ekonomik

 

Administratë Biznesi

Ekonomi Biznes

Financa Kontabilitet

Menaxhment Marketing

Turizëm

 

Fakulteti Juridik

 

Drejtësi

Kriminalistikë

Shkenca Politike

Gazetari

 

Disperzimi KUMANOVË

 

Gjuhë dhe Letërsi Angleze

Informatikë

 

FAB - KUMANOVË

 

Administratë Publike

Administratë Biznesi

 

Disperzimi SHKUP

 

Gjuhë dhe Letërsi Angleze

Gjuhë dhe Letërsi Gjermane

Gjuhë dhe Letërsi Arabe

Gjuhë dhe Letërsi Turke

Administratë Biznesi

Ekonomi biznesi

Biologji  | Arsimor | Biokimi

Fizikë-Kimi

Ekologji

Informatikë

Filozofi

Psikologji

Juridik

Shkencat Politike

Gazetari

 

Disperzimi KËRÇOVË

 

Financa Kontabilitet

Informatikë

Juridik

Gjuhë dhe Letërsi Angleze

Gjuhë dhe Letërsi Gjermane

Administratë Biznesi

 

Disperzimi DIBËR

 

Fizioterapi

Gjuhë dhe Letërsi Angleze

Gjuhë dhe Letërsi Gjermane

 

Disperzimi STRUGË

 

Ekologji

Ekonomi

Gjuhë dhe Letërsi Gjermane

 

  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Universiteti i Tetovës, në bashkëpunim me Universitetin e Trakisë nga Turqia, Universitetin e Ilinoisit
image Në Fakultetin Juridik ,,Justiniani i Parë” i Universitetit ,,Shën Kirili dhe Metodi”, në Shkup,
image Rektori i Universitetit të Tetovës, Prof. Dr. Vullnet Ameti, mori pjesë në ceremoninë e
image Në hapësirat e Fakultetit të Shkencave Matematike - Natyrore të Universitetit të Tetovës, sot
image Në Universitetin e Tetovës u mbajt ekspozita vjetore me punime të përzgjedhura të studentëve