Orari i provimeve - Cikli I - Afati i Janarit 2016

Fakulteti i Shkencave Matematiko – Natyrore

 

Biologji - Arsimor - Biokimik

Biokimi Analitike

Fizikë  - Fizikë (akreditimi i ri)

KimiKimi (akreditimi i ri)

Matematikë

Informatikë

Gjeografi

Ekologji

Matematikë në Financa dhe Biznes

 

Fakulteti Filologjik

 

Gjuhë dhe Letërsi Shqipe - (akreditimi i ri)

Gjuhë dhe Letërsi Maqedone(akreditimi i ri)

Gjuhë dhe Letërsi Angleze (Arsimor) - Arsimor (akreditimi i ri) - Përkthyes

Gjuhë dhe Letërsi Frenge - (akreditimi i ri)

Gjuhë dhe Letërsi Italiane - (akreditimi i ri)

Gjuhë dhe Letërsi Gjermane(akreditimi i ri)

 

Fakulteti Filozofik

 

FilozofiFilozofi (akreditimi i ri)

Filologji Orientale - Gjuhë dhe Letërsi Turke - Gjuhë dhe Letërsi Arabe

Pedagogji Klasor - Klasor (akreditimi i ri)

Pedagogji Profesional - Profesional (akreditimi i ri)

PsikologjiPsikologji (akreditimi i ri)

HistoriHistori (akreditimi i ri)

SociologjiSociologji (akreditimi i ri)

Edukim special dhe rehabilitim

Rikualifikim Pedagogjik

 

Fakulteti i Arteve

 

Art figurativ - Dizajn Grafik

Art figurativ - Grafikë

Art figurativ - Pedagogji

Art figurativ - Pikturë

Art figurativ - Skulpturë

Art Dramatik - Aktrim

Art Dramatik - Kamerë

Art Dramatik - Montazhë

Art Dramatik - Regji Filmi 

Art Dramatik - Regji Teatri

Art Muzikor - Pedagogjik

Art Muzikor - Instrumental

Fakulteti i Shkencave të Zbatuara

 

Arkitekturë 

Gjeodezi dhe Gjeoinformatikë

Ndërtimtari (akreditimi i vjetër) Ndërtimtari (akreditimi i ri)

Mekatronikë (akreditimi i vjetër) Mekatronikë (akreditimi i ri)

Inxhinieri ekonomike

Inxhinieria e komunikacionit - transportit

 

Fakulteti i Teknologjise Ushqimore dhe Të Ushqyerit

 

Teknologji ushqimore

Të ushqyerit

Menaxhimi me cilësinë dhe sigurinë ushqimore

 

Fakulteti i Shkencave Të Mjekësisë

 

Farmaci e integruar - Farmaci

Akusheri

Fizioterapi

Infermieri

Stomatologji

Mjekësi

 

Fakulteti i Kulturës Fizike

 

Kulturë Fizike

 

Fakulteti Ekonomik

 

Administratë Biznesi

Ekonomi Biznes

Financa Kontabilitet

Menaxhment Marketing

Turizëm

 

Fakulteti Juridik

 

Drejtësi

Kriminalistikë

Shkenca Politike

Gazetari

 

Disperzimi KUMANOVË

 

Gjuhë dhe Letërsi Angleze

Informatikë

 

FAB - KUMANOVË

 

Administratë Publike

Administratë Biznesi (3 vj.)

Administratë Biznesi (4 vj.)

 

Disperzimi SHKUP

 

Gjuhë dhe Letërsi Arabe

Gjuhë dhe Letërsi Turke

Administratë Biznesi

Biologji  | Arsimor | Biokimi

Ekonomi biznesi

Fizikë-Kimi

Ekologji

Gjuhë dhe Letërsi Angleze

Gjuhë dhe Letërsi Gjermane

Gazetari

Informatikë

Filozofi

Juridik

Psikologji

Shkencat Politike

 

Disperzimi KËRÇOVË

 

Financa Kontabilitet

Informatikë

Juridik

Gjuhë dhe Letërsi Angleze

Gjuhë dhe Letërsi Gjermane

Administratë Biznesi

 

Disperzimi DIBËR

 

Fizioterapi

Gjuhë dhe Letërsi Angleze

Gjuhë dhe Letërsi Gjermane

 

Disperzimi STRUGË

 

Ekologji

Ekonomi

Gjuhë dhe Letërsi Gjermane

 

  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Qendra për Paqe dhe Komunikim Transkulturor, e themeluar nga Universiteti i Tetovës dhe Universiteti
image Universiteti i Tetovës filloi implementimin e aktivitetit të parë në suaza të projektit “Bashkëpunimi
image Një delegacion i Institutit për Administratë Publike, për Republikën e Turqisë dhe Lindjen e
image Universiteti i Tetovës së shpejti do të fillojë me realizimin e projektit ,,Bashkëpunimi ndërkufitar
image Në emër të Universitetit Shtetëror të Tetovës dhe në emrin tim personal, i shpreh