Orari i provimeve - Cikli I - Afati i Janarit 2016/2017

Fakulteti i Shkencave Matematiko – Natyrore*

 

Biologji - Arsimor - Biokimik

Biokimi Analitike

Fizikë

Kimi 

Matematikë - Matematikë (akreditimi i ri)

Informatikë

Gjeografi

Fizikë-Kimi

Matematikë në Financa dhe Biznes

Ekologji

 

Fakulteti Filologjik*

 

Gjuhë dhe Letërsi Shqipe

Gjuhë dhe Letërsi Maqedone - (akreditimi i ri)

Gjuhë dhe Letërsi Angleze (Arsimor) - Arsimor (akreditimi i ri) - Përkthyes

Gjuhë dhe Letërsi Frenge - (akreditimi i ri)

Gjuhë dhe Letërsi Italiane - (akreditimi i ri)

Gjuhë dhe Letërsi Gjermane - (akreditimi i ri)

 

Fakulteti Filozofik*

 

Filozofi - Filozofi (akreditimi i ri)

Filologji Orientale - Gjuhë dhe Letërsi Turke - Gjuhë dhe Letërsi Arabe

Pedagogji Klasor - Klasor (akreditimi i ri)

Pedagogji Profesional - Profesional (akreditimi i ri)

Psikologji - Psikologji (akreditimi i ri)

Histori - Histori (akreditimi i ri)

Sociologji - Sociologji (akreditimi i ri)

Edukim special dhe rehabilitim

Rikualifikim Pedagogjik

 

Fakulteti i Arteve*

 

Art figurativ - Dizajn Grafik

Art figurativ - Grafikë

Art figurativ - Pedagogji

Art figurativ - Pikturë

Art figurativ - Skulpturë

Art Dramatik - Aktrim

Art Dramatik - Kamerë

Art Dramatik - Montazhë

Art Dramatik - Regji Filmi

Art Dramatik - Regji Teatri

Art Muzikor - Pedagogjik

Art Muzikor - Instrumental

Fakulteti i Shkencave të Zbatuara*

 

Arkitekturë 

Gjeodezi dhe Gjeoinformatikë

Ndërtimtari

Mekatronikë

Inxhinieri ekonomike

Inxhinieria e komunikacionit - transportit

 

Fakulteti i Teknologjise Ushqimore dhe Të Ushqyerit*

 

Teknologji ushqimore

Të ushyqerit

Menaxhimi me cilësinë dhe sigurinë ushqimore

 

Fakulteti i Shkencave Të Mjekësisë*

 

Farmaci e integruar - Farmaci

Akusheri

Fizioterapi

Infermieri

Stomatologji

Mjekësi

Komision

 

Fakulteti i Kulturës Fizike*

 

Kulturë Fizike

Sport

 

Fakulteti Ekonomik*

 

Administratë Biznesi

Ekonomi Biznes

Financa Kontabilitet

Menaxhment Marketing

Turizëm

Biznes Ndërkombëtar

 

Fakulteti Juridik*

 

Drejtësi

Kriminalistikë

Shkenca Politike

Gazetari

 

Disperzimi KUMANOVË*

 

Gjuhë dhe Letërsi Angleze

Informatikë

 

FAB - KUMANOVË*

 

Administratë Publike

Administratë Biznesi 3 vj.

Administratë Biznesi 4 vj.

 

Disperzimi SHKUP*

 

Gjuhë dhe Letërsi Angleze

Gjuhë dhe Letërsi Gjermane

Gjuhë dhe Letërsi Arabe

Gjuhë dhe Letërsi Turke

Filozofi

Psikologji - Psikologji(ri)

Juridik

Shkencat Politike

Gazetari

 

Disperzimi KËRÇOVË*

 

Financa Kontabilitet

Informatikë

Juridik

Gjuhë dhe Letërsi Angleze

Gjuhë dhe Letërsi Gjermane

Administratë Biznesi

 

Disperzimi DIBËR*

 

Fizioterapi

Gjuhë dhe Letërsi Angleze

Gjuhë dhe Letërsi Gjermane

 

Disperzimi STRUGË*

 

Ekologji

Ekonomi

Gjuhë dhe Letërsi Gjermane

 

FBBT*

 

Agrobiznes

 

  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Në Laboratorin e Fakultetit të Teknologjisë Ushqimore dhe të Ushqyerit të Universitetit të Tetovës,
image Më datë 24 dhe 25 mars 2017, në Universitetin e Sofjes, Bullgari u mbajt
image Më 10 mars 2017, në adresë të Universitetit të Tetovës, ka mbërritur shkresa zyrtare
image Me rastin e Ditës botërore të shëndetit oral, Fakulteti i Shkencave të Mjekësisë së
image Parlamenti Studentor i Universitetit të Tetovës, tanimë gati një muaj organizon Natën e Filmit.