PROGRAMI STUDIMOR HISTORI

PLANPROGRAMI NË CIKLIN E PARË

 
Fakulteti
FILOZOFIK
Programi studimor
HISTORI
Drejtimi
ARSIMOR/PROFESIONAL
 
Semestri
I
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFH001
O
Historia e popullit shqiptar I (deri 168 para e.re)
5
FFH002
O
Historia e kohës së vjetër I
5
FFH003
O
Hyrje në histori
4
FFH004
O
Shkencat ndihmëe të historisë I
3
LPA002
O
Gjuhë angleze I
3
LPS001
O
Gjuhë shqipe
3
FFH0Z1
Z
Arkeologji
4
FFZOZ2
Z
Gjuhë latine I
3
FFHOZ3
Z
Etnologji
4
FFHOZ4
Z
Hitoria e civilizimeve
3
 
Semestri
II
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFH101
O
Historia e popullit shqiptar I (sh. 168-IX)
5
FFH102
O
Historia e Kohës ë vjetër II
5
FFH004
O
Historia e Maqedonisë antike
4
FFH104
O
Shkencat ndihmëse të historisë II
4
LPA102
O
Gjuhë angleze II
3
LPM003
O
Gjuhë maqedone
3
FFH1Z4
Z
Historia e civilizimit evropian
3
FFH1Z2
Z
Gjuhë latine II
3
FFHOZ5
Z
Historia sociale
3
FFHOZ6
Z
Historia e diasporës
3
 
Semestri
III
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFH201
O
Historia e popullit shqiptar II (sh. XI-XV)
5
FFH006
O
Historia e Ballkanit I (deri në shek.XII)
4
FFH202
O
Historia e Mesjetës I
5
FFH204
O
Metodologjia e punës shkencore I
3
FFH105
O
Historia e Maqedonisë mesjetare
4
LPA202
O
Gjuhë angleze III
3
FFH0Z7
Z
Historia e Bizantit I
3
LP1004
Z
Informatika për historianë
3
FFH1Z1
Z
Historia e artit I
3
FFH1Z8
Z
Gjuhë osmane I
3
 
Semestri
IV
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFH301
O
Historia e popullit shqiptar II (sh.XV-1830)
5
FFH106
O
Historia e Ballkanit I (shek.XII-XV)
4
FFH302
O
Historia e Mesjetës II
5
FFH304
O
Metodologjia e punës shkencore II
3
LPA304
O
Gjuhë angleze IV
3
FFH008
O
Historia e religjioneve
4
FFH1Z7
Z
Historia e Bizantit II
3
FFH2Z1
Z
Historia e artit II
3
FFH1Z8
Z
Gjuhë osmane II
3
LPP005
Z
Psikologji
3
 
Semestri
V
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFH401
O
Historia e popullit shqiptar III ( 1830-1878)
5
FFH103
O
Historia e diplomacisë I
5
FFH206
O
Historia e Ballkanit II ( shek.XVI-1804)
5
FFH402
O
Historia e Botës- Koha e re I
5
FFH008
O
Historia e integrimeve Evropiane
4
LPG006
Z
Gjuhë gjermane I
3
FFH3Z1
Z
Arkivistikë
3
FFH2Z7
Z
Historia e Perandorisë Osmane I
3
LPA402
Z
Gjuhë angleze V
3
LPK007
Z
Pedagogji
3
 
Semestri
VI
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFH501
O
Historia e popullit shqiptar III(1878-1912)
5
FFH203
O
Historia e diplomacisë II
5
FFH306
O
Historia e Ballkanit II (1805-1914)
5
FFH502
O
Historia e Botës- Koha e re II
5
FFH205
O
Historia e Maqedonisë- Koha e re
4
FFH3Z7
Z
Historia e Perandorisë Osmane II
3
LPA502
Z
Gjuhë angleze IV
3
FFH0Z9
Z
Historia e Amerikës
3
LPS008
Z
Sociologjia e arsimit
3
LPG106
Z
Gjuhë gjermane II
3
 
Semestri
VII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFH601
O
Historia e popullit shqiptar IV (1912-1945)
5
FFH406
O
Historia e Ballkanit III (1914-1991)
5
FFH602
O
Historia botërore- bashkëkohore I
5
FFH305
O
Historia e Maqedonisë-bashkëkohore
4
FFH009
O
Metodika e historisë (teori)
5
FFH4Z1
Z
Historia e kulturës botërore
3
LPG009
Z
Historia e mediumeve
3
FFH1Z3
Z
Historia e kulturës shqipëtare
3
FFH2Z5
Z
Historia e ekonomisë
3
 
Semestri
VIII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFH701
O
Historia e popullit shqiptar IV (1945-1999)
4
FFH506
O
Historia e Ballkanit III (1941-1999)
4
FFH70Z
O
Historia botërore -bashkëkohore II
4
FFH70Z
O
Metodika e historisë- (praktika)
4
 
O
Punimi i diplomës
10
FFH2Z3
Z
Historia e arsimit
2
FFH2Z4
Z
Historia e gruas dhe barazisë gjinore
2
FFH1Z6
Z
Ndryshimet politiko-historike në Evropën lindore
2
FFH1Z5
Z
Historia gojore
2
  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Në Universitetin e Tetovës i filloi punimet Konferenca e Pestë Ndërkombëtare Ballkanike e Shkencave
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës organizuan koncert vjetor me muzikë
image Absolventët e Universitetit të Tetovës, të gjeneratës 2017/2018, në prag të përfundimit të studimeve
image Profesori i Fakultetit të Inxhinierisë  Ushqimore, Prof. Dr. Gokhan Durmaz nga Universiteti Inonu nga
image Në Fakultetin Filologjik të Universitetit të Tetovës u bë promovimi i 12 numrave të