PROGRAMI STUDIMOR PEDAGOGJI

PLANPROGRAMI NË CIKLIN E PARË

 
Fakulteti
FILOZOFIK
Programi studimor
PEDAGOGJI
Drejtimi
KLASOR
 
Semestri
I
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFK001 O Teoria e edukimit  I 6
LPP001 O Hyrje në psikologji  I 6
LPS002 O Sociologjia e arsimit 3
LPE003 O Filozofi 3
LPA004 O Gjuhë angleze I 3
LPH005 O Histori e përgjithshme 3
LPI006 Z Informatikë 3
LPB007 Z Higjiena shkollore 3
FFP0Z1 Z Historia e ideve pedagogjike 3
LPE008 Z Logjikë 3
 
Semestri
II
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFK101 O Teoria e edukimit II 6
LPP101 O Hyrje në psikologji II 6
LPE103 O Antropologji 3
FFK002 O Komunikologji 3
LPA104 O Gjuhë  angleze II 3
LPM009 O Gjuhë  maqedone 3
LPF010 Z Edukatë fizike 3
FFP0Z2 Z Pedagogjia speciale 3
LPP601 Z Psikologjia e kreativitetit 3
LPG011 Z Kultura e mediumeve 3
 
Semestri
III
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
LPS012 O Gjuhë amtare  I 5
LPM013 O Matematikë  I 5
LPP201 O Psikologjia zhvillimore 4
FFK003 O Pedagogjia parashkollore 4
LPA204 O Gjuhë angleze III 3
FFK004 O Pedagogjia familjare 3
LPB107 Z Edukimi ekologjik  3
FFK0Z3 Z Bazat e programimit 3
LPE203 Z Estetika 3
FFK1Z2 Z Metodika e punës me nxënës të talentuar 3
 
Semestri
IV
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
LPS112 O Gjuhë amtare  II 5
LPM113 O Matematikë  II 5
LPP301 O Psikologjia e edukimit 5
FFK103 O Pedagogjia shkollore 5
LPA304 O Gjuhë angleze  IV 4
LPS014 Z Letërsi për fëmijë 3
FFK0Z4 Z Tendencat bashkëkohore në arsim 3
LPD015 Z Drama dhe teatri 3
LPB207 Z Bazat e mësimdhënies për shkencat natyrore 3
 
Semestri
V
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFK005 O Didaktika  I 6
FFK006 O Metodologjia e hulumtimeve pedagogjike 4
LPB307 O Metodika e mësimdhënies së DNSH-së 5
LPF119 O Metodika e artit figurativ  I 5
LPM016 O Muzikë instrumentale 3
FFK008 O Praktika pedagogjike 1
FFK1Z2 Z Metodika e punës me fëmijë me pengesa në zhvillim 3
FFK0Z5 Z Partneriteti në familje dhe inst. tjera eduk.  3
LPA404 Z Gjuhë angleze V 3
LPG017 Z Gjuhë e huaj  I (Gjuhë gjermane) 3
 
Semestri
VI
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFK105 O Didaktika  II 6
LPM216 O Metodika e artit muzikor  I 4
LPB407 O Metodika e  DNSH-së II 4
LPF219 O Metodika e artit figurativ  II 4
FFK007 O Metodika e punës edukative 5
FFK108 O Praktika pedagogjike 1
LPP015 Z Statistikë 3
FFK0Z6 Z Legjislacioni në arsim dhe demokratizimi i shkollës 3
FFK1Z2 Z Metodika e punës me nxënës të talentuar 3
LPA504 Z Gjuhë angleze VI 3
LPG117 Z Gjuhë e huaj  II (Gjuhë gjermane) 3
 
Semestri
VII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
LPS212 O Metodika e gjuhës amtare  I 5
LPM213 O Metodika e matematikës  I 5
FFK009 O Menaxhimi  i arsimit 4
FFK305 O Teknologjia arsimore 5
LPF110 O Metodika e mësimdhënies së edukatës fizike I 4
FFK208 O Praktika pedagogjike 1
LPM116 Z Instrument muzikor - piano 3
FFK0Z7 Z Arsimimi permanent 3
FFK0Z8 Z Arsimimi multikulturor 3
LPI106 Z Puna në internet 3
 
Semestri
VIII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
LPS312 O Metodika e gjuhës amtare  II 5
LPM313 O Metodika e matematikës  II 4
LPF212 O Metodika e mësimdhënies së edukatës fizike II 3
FFK205 O Dokimologjia 3
FFK307 O Punimi i diplomëss 8
FFK308 O Stazhi  pedagogjik 1
FFK0Z9 Z Pedagogjia e kohës së lirë 3
LPP501 Z Këshillim dhe orientim 3
LPF019 Z Vizatim 3
FFK1Z7 Z Andragogji 3

 

 

PLANPROGRAMI NË CIKLIN E PARË

 
Fakulteti
FILOZOFIK
Programi studimor
PEDAGOGJI
Drejtimi
PROFESIONAL
 
Semestri
I
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFKOO1 O Teoria e edukimit I 6
LPP001 O Hyrje në psikologji I 6
LPS002 O Sociologji e arsimit 3
LPE003 O Filozofi 3
LPA004 O Gjuhë angleze I 3
LPH005 O Histori e përgjithshme 3
LP1006 Z Informatikë 3
LPF010 Z Edukatë fizike 3
FFPZ1 Z Historia e ideve pedagogjike 3
LPE008 Z Logjikë 3
 
Semestri
II
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFK101 O Teoria e edukimit II 6
LPP101 O Hyrje në psikologji II 6
LPE103 O Antropologji 3
FFK002 O Komunikologji 3
LPA104 O Gjuhë angleze II 3
LM009 O Gjuhë maqedone 3
LPB107 Z Edukim ekologjik 3
FFP0Z2 Z Pedagogji speciale 3
LPP401 Z Psikologji sociale 3
LPG011 Z Kultura e mediumeve  3
 
Semestri
III
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFK005 O Didaktikë I 5
FFK109 O Historia e pedagogjisë së kombeve bë Maqedoni 5
LLP201 O Psikologjia zhvillimore 5
FFK003 O Pedagogjia parashkollore I 5
LPA204 O Gjuhë angleze III 4
LPB107 Z Edukimi ekologjik 3
FFK0Z3 Z Bazat e programimit 3
FFK0ZB Z Etika pedagogjike  3
FFK1Z2 Z Metodika e punës me nxënës të talentuar 3
 
Semestri
IV
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFK195 O Didaktikë II 6
LLP301 O Psikologji e edukimit 4
FFK004 O Pedagogjia familjare 5
FFK103 O Pedagogjia parashkollore II 5
LPA304 O Gjuhë angleze IV 4
LPS014 Z Letërsia për fëmijë 3
FFK0Z4 Z Tendencat bashkëkohore në arsim 3
FFK0Z2 Z Pedagogjia e nxënësve me nevoja të posaçme 3
LPE203 Z Estetika 3
 
Semestri
V
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFK012 O Sistemi arsimor I 5
FFK006 O Metodologjia e hulumtimit pedagogjik 5
FFK305 O Teknologjia e arsimit 5
FFK013 O Teoritë e arsimit 5
FFK1Z7 O Andragogjia 4
FFK1Z2 Z Metodika e punës me fëmijë me pengesa në zhvillim 3
LPB207 Z Bazat e mësimdhënies të shkencave natyrore 3
LPA404 Z Gjuhë angleze V 3
LPG017 Z Gjuhë e huaj I (Gjuhë gjermane) 3
 
Semestri
VI
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFK112 O Sistemet arsimore II 5
FFK205 O Dokimologjia 5
FFK106 O Teknikat e hulumtimit pedagogjik 5
LLP105 O Statitistikë 5
FFK405 O Didaktikat andragogjike 3
FFKOZ9 O Pedagogjia e kohës së lirë 1
LPB007 Z Higjiena parashkollore 3
FFKOZA Z Mjetet audio-vizuele në punën edukative 3
LPA504 Z Gjuhë angleze VI 3
LPG117 Z Gjuhë e huaj II (Gjuhë gjermane) 3
 
Semestri
VII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFK009 O Menaxhimi i arsimit 5
FFK505 O Didaktikae regjioneve gjuhësore 5
FFK102 0 Komunikimi në mësimdhënie 5
LPP801 O Psikologjia e nxënësve me nevoja të posaçme 5
FFK0Z6 O Legjislacioni arsimor 4
LPM116 Z Intrument muzikor-piano 3
FFK0Z7 Z Arsimimi permanent 3
FFK0Z8 Z Arsimimi multikulturor 3
LP1106 Z Puna në internet 3
 
Semestri
VIII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFK109 O Organizimi dhe udhëheqja në arsim 4
FFK014 O Politika arsimore 4
FFK203 O Pedagogjia shkollore 4
FFK605 O Didaktika e fushës shoqërore dhe natyror-shkencore 3
FFK308 O Stazhi pdagogjik 1
  O Punim diplome 8
FFK0ZC Z Orientim profesional dhe drejtim 3
FFK007 Z Metodika e punës edukative 3
FFK0ZÇ Z Dizajni pedagogjik 3
FFK205 Z Dokimologjia 3
  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Në Universitetin e Tetovës i filloi punimet Konferenca e Pestë Ndërkombëtare Ballkanike e Shkencave
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës organizuan koncert vjetor me muzikë
image Absolventët e Universitetit të Tetovës, të gjeneratës 2017/2018, në prag të përfundimit të studimeve
image Profesori i Fakultetit të Inxhinierisë  Ushqimore, Prof. Dr. Gokhan Durmaz nga Universiteti Inonu nga
image Në Fakultetin Filologjik të Universitetit të Tetovës u bë promovimi i 12 numrave të