PROGRAMI STUDIMOR PSIKOLOGJI

PLANPROGRAMI NË CIKLIN E PARË

 
Fakulteti
FILOZOFIK
Programi studimor
PSIKOLOGJI
Drejtimi
PROFESIONAL
 
Semestri
I
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFP001 O Hyrje në psikologji I 7
LPB003 O Fiziologji I 5
FFP002 O Teknikat e komunikimit 4
LPA001 O Gjuhë angleze I 4
LPS002 O Gjuhë shqipe I 4
FFZ001 Z Psikologjia e krijimtarisë 3
LPE004 Z Logjikë  3
FFZ002 Z Psikologjia ekologjike 3
LPF005 Z Kulturë fizike I 3
 
Semestri
II
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFP101 O Hyrje në psikologji II 7
LPB103 O Fiziologji II 5
FFP003 O Histori e psikologjisë 4
LPA101 O Gjuhë angleze II 4
LPM006 O Gjuhë maqedone 4
LPF105 Z Kulturë fizike II 3
LPS007 Z Sociologjia e arsimit 3
LPE008 Z Antropologjia filozofike 3
LPA101 Z Psikologjia e komunikimit dhe të folurit 3
 
Semestri
III
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFP201 O Psikologjia fëmijërore dhe rinore 5
FFP004 O Teoria e personalitetit I 5
FFP005 O Psikologjia pedagogjike I 5
FFP006 O Statistika deskriptive dhe eksplorative 5
LPA202 O Gjuhë angleze III 4
FFZ003 Z Psikologjia e personave me nevoja të veçanta 3
FFZ004 Z Psikologjia e sportit 3
FFZ005 Z Psikologjia e individit dhe grupit 3
FFZ006 Z Psikologjia interkulturore 3
LPG009 Z Gjuhë gjermane 3
 
Semestri
IV
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFP101 O Psikologjia e pjekurisë dhe pleqërisë 5
FFP104 O Teoria e personalitetit II 5
FFP105 O Psikologjia pedagogjike II 5
FFP106 O Metodat e avancuara statistike-ANOVA,MANOVA 5
LPA302 O Gjuhë angleze  IV 4
FFZ007 Z Psikologjia kognitive 3
FFZ105 Z Psikologjia e marrëdh. ndërmjet gjinive 3
FFZ008 Z Analiza kompjuterike e të dhënave 3
FFZ106 Z Psikologjia e sjelljes kolektive 3
FFZ101 Z Psikologjia e arsimimit të nxënësve të talentuar 3
 
Semestri
V
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFP008 O Psikometria I 5
FFP007 O Psikopatologjia e përgjithshme 5
FFP009 O Psikologjia sociale I 5
FFP206 O Metodologjia e psikol. joeksperimentale 5
LPB303 O Gjenetika humane me këshillime 4
FFZ009 Z Etika kërkimore në punën e psikologut 3
FFZ00A Z Menaxhimi me stresin 3
FFZ00B Z Psikologjia e moralit 3
FFZ106 Z Psikologjia e sistemeve virtuale-Cyberpsychology 3
FFZ0C Z Skicat e aplikuara dhe ideore 3
 
Semestri
VI
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFP108 O Psikometria II 5
FFP010 O Psikologjia klinike I 5
FFP109 O Psikologjia sociale II 5
FFP306 O Metodologjia e psikol. eksperimentale 5
FFP011 O Psikologjia e punës I 4
FFZ0Ç Z Psik. e menaxhimit me resurset njerëzore 3
FFZ10B Z Psikologjia e religjionit 3
FFZ206 Z Psikologjia e kolektivizmit-Europian 3
FFZ00D Z Psikologjia mjekësore 3
FFZ10A Z Psikoterapia kognitive dhe emocionale 3
FFZ10Dh Z Psikologjia e perzuasionit dhe propagand 3
FFZ201 Z Psikologjia e krijimtarisë dhe talentit 3
 
Semestri
VII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFP107 O Psikopatologjia fëmijërore dhe rinore 5
FFP110 O Shëndeti mental dhe këshillimet psikologjike I 5
FFP111 O Psikologjia e punës II 5
LPI010 O Informatika për psikologët 5
LPE104 O Etika 4
FFZ10D Z Psikodiagnostika  3
FFZ20A Z Mbrojtja e shëndetit mental 3
FFZ00E Z Psikologjia ushtarake 3
FFZ00Dh Z Psikologjia politike 3
FFZ30A Z Psikologjia e intelegjencës emocionale 3
 
Semestri
VIII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFP310 O Psikologjia fëmijërore klinike 5
FFP210 O Shëndeti mental dhe këshillimet psikologjike II 5
FFP209 Z Psikologjia e marketingut 5
FFP309 Z Psikologjia e zgjedhjes së problemeve 5
    Punim diplome 10
  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës, më 23 maj 2018, së
image Në Fakultetin e Kulturës Fizike të Universitetit të Tetovës, më 21 maj 2018, u
image Në Universitetin e Tetovës i filloi punimet Konferenca e Pestë Ndërkombëtare Ballkanike e Shkencave
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës organizuan koncert vjetor me muzikë
image Absolventët e Universitetit të Tetovës, të gjeneratës 2017/2018, në prag të përfundimit të studimeve