PROGRAMI STUDIMOR FILOZOFI

PLANPROGRAMI NË CIKLIN E PARË

 
Fakulteti
FILOZOFIK
Programi studimor
FILOZOFI
Drejtimi
ARSIMOR/PROFESIONAL
 
Semestri
I
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFE001 O Hyrje në filozofi (Silabusi)
4
LPS001 O Filozofi antike   (Silabusi)
5
FFE002 O Hyrje në sociologji I (Silabusi)
5
FFE003 O Hyrje në logjikë (Silabusi)
4
LPA002 O Gjuhë shqipe 3
LPS003 O Gjuhë angleze I 3
FFE0Z1 Z Terminologji filozofike 3
LPP004 Z Hyrje në psikologji 3
LPS005 Z Histori e sociologjisë 3
LPK006 Z Komunikologji 3
 
Semestri
II
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFE102 O Filozofi mesjetare (Silabusi)
5
LPS101 O Hyrje në sociologji II (Silabusi)
5
FFE101 O Filozofi sociale 4
FFE103 O Hyrje në logjikën simbolike 4
LPA102 O Gjuhë angleze II 3
LPM007 O Gjuhë maqedone  3
LPP104 Z Psikologji sociale 3
FFE0Z2 Z Filozofi e muzikës 3
LPS008 Z Sistemi politik i R.M-së 3
LPS009 Z Sociologji e edukimit 3
 
Semestri
III
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFE202 O Filozofi e kohës së re 5
LPS201 O Teoritë sociologjike klasike 5
FFE004 O Metodologji e përgithëshme 5
FFE005 O Bazat e etikës 5
LPA202 O Guhë angleze III 4
FFE0Z3 Z Filozofi politike 3
LPS010 Z Media dhe shoqëria 3
LPS011 Z Sociologjia e të drejtave të njeriut 3
FFE0Z4 Z Oratori 3
 
Semestri
IV
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFE302 O Filozofi klasike gjermane 5
LPS301 O Teoritë sociologjike bashkëkohore 5
FFE006 O Ontologji 5
FFE105 O Teoritë etike 4
LPA302 O Gjuhë anleze IV 3
FFE0Z5 Z Filozofi e historisë 3
LPS110 Z Teoritë dhe teknikat e gazetarisë 3
FFE0Z6 Z Etikë ekologjike 3
LPS012 Z Terminologji sociologjike 3
 
Semestri
V
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFE402 O Filozofi bashkëkohore I 5
FFE007 O Estetikë I 5
FFE205 O Histori e etikës I 5
FFE008 O Antropologji filozofike I 5
LPK013 O Pedagogji  4
LPH014 Z Histori e kulturës shqiptare 3
FFE0Z7 Z Teoritë religjioneve 3
LPA402 Z Gjuhë angleze V 3
PLG014 Z Gjuhë e dytë e huaj I 3
 
Semestri
VI
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFE502 O Filozofi bashkëkohore II 5
FFE107 O Estetikë II 5
FFE305 O Histori e etikës II 5
FFE108 O Antropologji filozofike II 5
LPK113 O Didaktikë 4
LPS015 Z Civilizim evropian 3
FFE0Z8 Z Filozofi e kulturës 3
LPA502 Z Gjuhë angleze V 3
LPG114 Z Gjuhë e dytë  huaj II 3
 
Semestri
VII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFE602 O Filozofi ekzistencilaiste 5
FFE009 O Metodika e mësimdhënies së filozofisë I 5
FFE010 O Aksiologji I 5
FFE011 O Filozofi e menaxhimit 5
FFE012 O Filozofi e shkencës 4
FFE0Z9 Z Filozofi e teknikës 3
LPS016 Z Organizatat ndërkombëtare 3
LPP204 Z Higjenë mentale 3
LPGJ017 Z Demografi sociale 3
 
Semestri
VIII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFE702 O Filozofi postmoderne 4
FFE110 O Aksiologji II 3
FFE012 O Filozofi e gjuhës 3
FFE109 O Metodika e mësimdhënies së filozofisë II 4
  O Punime diplome 10
FFE0ZA Z Filozofi e barazisë gjinore 3
FFE0ZB Z Filozofi morali 3
LPS401 Z Metodologji e sociologjisë 3
LPH114 Z Etnologji 3
  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Në Universitetin e Tetovës i filloi punimet Konferenca e Pestë Ndërkombëtare Ballkanike e Shkencave
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës organizuan koncert vjetor me muzikë
image Absolventët e Universitetit të Tetovës, të gjeneratës 2017/2018, në prag të përfundimit të studimeve
image Profesori i Fakultetit të Inxhinierisë  Ushqimore, Prof. Dr. Gokhan Durmaz nga Universiteti Inonu nga
image Në Fakultetin Filologjik të Universitetit të Tetovës u bë promovimi i 12 numrave të