PROGRAMI STUDIMOR TURIZËM

PLANPROGRAMI NË CIKLIN E PARË

 
Fakulteti
Ekonomik
Programi studimor
Ekonomik
Drejtimi
Turizem
 
Semestri
I
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FEE012 O Bazat e turizmit 4,5
FEE0Z3 O Parimet e marketingut 4,5
FE005 O Parimet e menaxmentit  4,5
FEE001 O Bazat e ekonomisë 4,5
LPS001 O Gjuha shqipe 3
FEE006 O Gjuha angleze 1 4,5
  Z gjuha frënge 1  
LPG005 Z gjuha gjermane 1  
  Z gjuha spanjolle 1  
 
Semestri
II
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FEE007 O Statistika për ekonomistë 4,5
  O E drejta në turizëm   4,5
FEE008 O Teknologjitë informative 4,5
LPM002 O Gjuha maqedone 3
FEE003 O Matematika për ekonomistë 4,5
FEE106 O Gjuha angleze 2 4,5
  Z gjuha frenge 2  
  Z gjuha gjermane 2  
  Z gjuha spanjolle 2  
 
Semestri
III
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  O Ekonomia e turizmit 5
  O Gjeografia turistike 5
  O Trashëgimia kulturore artistike 5
  O Kontabilitetit për turizëm 5
  O Gjuha angleze III 5
  Z Menaxhimi me cilësinë 5
  Z Sociologjia e turizmit 5
  Z gjuha frenge 3  
  Z gjuha gjermane 3  
  Z gjuha spanjolle 3  
 
Semestri
IV
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  O Agjencitë turistike dhe turoperatorët 5
  O Menaxhmenti hotelier 5
  O Marketingu në turizëm 5
  O Gjuha angleze IV 5
  Z Aktivitetet promotive në turizëm 5
  Z gjuha frenge 4  
  Z gjuha gjermane 4  
  Z gjuha spanjolle 4  
 
Semestri
V
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  O Menaxhmenti i resurseve njerëzore 5
  O Menaxhmenti restorantor 5
  O Menaxhmenti financiar 5
  O Gjuha angleze  V 5
  Z Format specifike në turizëm 5
  Z gjuha frenge 5  
  Z gjuha gjermane 5  
  Z gjuha spanjolle 5  
 
Semestri
VI
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  O Komunikimi afarist 5
  O Turizmi rural dhe shëndetësor 5
  O E-Biznesi në turizëm 5
  O Gjuha angleze VI 5
  Z Menaxhimi i prodhimit të ushqimit 5
  Z Ekonomia e komunikacionit 5
  Z gjuha frenge 6  
  Z gjuha gjermane 6  
  Z gjuha spanjolle 6  
  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës, më 23 maj 2018, së
image Në Fakultetin e Kulturës Fizike të Universitetit të Tetovës, më 21 maj 2018, u
image Në Universitetin e Tetovës i filloi punimet Konferenca e Pestë Ndërkombëtare Ballkanike e Shkencave
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës organizuan koncert vjetor me muzikë
image Absolventët e Universitetit të Tetovës, të gjeneratës 2017/2018, në prag të përfundimit të studimeve