PROGRAMI STUDIMOR: GJUHË DHE LETËRSI ANGLEZE

PLANPROGRAMI NË CIKLIN E PARË

 
Fakulteti
FILOLOGJIK
Programi studimor
GJUHË DHE LETËRSI ANGLEZE
Drejtimi
ARSIMOR
 
Semestri
I
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FGjA001 O Gjuha bashkëkohore angleze I 6
FGjA002 O Bazat e gramatikës së gjuhës moderne angleze 5
FGjA003 O Letërsia angleze I 5
LPS001 O Gjuha shqipe I 4
LPG002 O Gjuha gjermane I 4
FGjA0Z1 Z Hyrje në studimet e gjuhës angleze 3
LPF003 Z Gjuha e dytë e huaj (frenge, italiane) 3
LPT004 Z Teoria e letërsisë  3
LPF005 Z Filozofia e gjuhës 3
 
Semestri
II
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FGjA101 O Gjuha bashkëkohore angleze II 6
FGjA102 O Morfologjia e gjuhës angleze 5
FGjA103 O Letërsia angleze II 5
LPS101 O Gjuha shqipe II 4
LPG102 O Gjuha gjermane II 4
LPI0Z2 Z Bazat e Informatikës  3
LPF103 Z Gjuha e dytë e huaj (frenge, italiane) 3
LPF105 Z Fiolozofia e gjuhës 3
FGjA0Z4 Z Probleme të veçanta në nxënien e gjuhës angleze  3
 
Semestri
III
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FGjA201 O Gjuha angleze III 6
FGjA202 O Fonetika dhe fonologjia e gjuhës angleze I 5
FGjA203 O Letersia angleze III 5
FGjA004 O Civilizimi britanik  4
LPG202 O Gjuha gjermane III 4
LPM006 O Gjuha Maqedonase I 4
FGjA0Z5 Z Analiza dhe interpretimi i tekstit 3
FGjA0Z6 Z Stilistika e gjuhës moderne 3
FGjA0Z7 Z E drejta ndërkombëtare 3
FGjA0Z8 Z Teoria e përkthimit dhe interpretimit  3
 
Semestri
IV
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FGjA301 O Gjuha angleze IV 5
FGjA302 O Fonetika dhe fonologjia e gjuhës angleze II 4
FGjA303 O Letërsia angleze IV 5
FGjA104 O Civilizimi amerikan  4
LPG302 O Gjuha gjermane  IV 3
LPM106 O Gjuha Maqedonase II 3
LPA0Z9 Z Antropologjia kulturore  3
FGjA0ZA Z Shkrimi dhe bazat e shkrimit akademik 3
FGjA0ZB Z Historia e gjuhës angleze  3
FGjA1Z8 Z Praktika e përkthim-interpretimit  3
 
Semestri
V
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FGjA401 O Gjuha angleze V 5
FGjA402 O Sintaksa e gjuhës angleze  I 5
FGjA403 O Letërsia angleze V 5
FGjA008 O Metodika e mësimdhënies së gj. Angleze  (ELT I) 5
LPK009 O Pedagogji e përgjithshme  4
LPP0ZK Z Psikologjia e përgjithshme I 3
FGjA1ZA Z Shkrimi akademik I 3
FGjA0ZC Z Anglishtja për qëllime speciale I 3
LPG0ZD Z Gjuha gjermane  V 3
 
Semestri
VI
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FGjA501 O Gjuha angleze VI 5
FGjA502 O Sintaksa e gjuhës angleze  II 5
FGjA503 O Letërsia angleze  VI 5
FGjA108 O Metodika e  mësimdhënies së gjuhës angl. (ELT II) 5
LPD010 O Didaktika 4
LPP1ZK Z Psikologjia e përgjithshme II 3
FGjA2ZA Z Shkrimi akademik II 3
FGjA1ZC Z Anglishtja për qëllime speciale II 3
LPG1ZD Z Gjuha gjermane  VI 3
 
Semestri
VII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FGjA601 O Gjuha angleze VII 5
FGjA602 O Leksikologjia e gjuhës angleze  I 5
FGjA603 O Letërsia angleze VII 5
FGjA011 O Planifikimi i orës mësimore  4
FGjA205 O Linguistika angleze  5
LPS0ZM Z Sociologjia e edukimit  3
FGjA0ZL Z Linguistika Komparative I 3
FGjA0ZI Z Zhvillimi i gjuhës standarde  I 3
LPP2ZG Z Psikologjia e mësimit dhe edukimit  3
 
Semestri
VIII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FGjA701 O Gjuha angleze  VIII 5
FGjA702 O Leksikologjia e gjuhës angleze  II 5
FGjA012 O Mesimdhënia Interaktive 5
FGjA013 O Stilistika e gjuhës moderne  4
FGjA107 O Letërsia amerikane  5
FGjA0ZF Z Sociolinguistika  3
FGjA1ZI Z Zhvillimi i gjuhës standarde II 3
FGjA0ZJ Z Psikolinguistika  3
FGjA1ZL Z Linguistika Komparative II 3

 

 

PLANPROGRAMI NË CIKLIN E PARË

 
Fakulteti
FILOLOGJIK
Programi studimor
GJUHË DHE LETËRSI ANGLEZE
Drejtimi
PERKTHYES
 
Semestri
I
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FGjA001 O Gjuha bashkëkohore angleze I 6
FGjA002 O Bazat e gramatikës së gjuhës moderne angleze 5
FGjA003 O Letërsia angleze I 5
LPS001 O Gjuha shqipe I 4
LPG002 O Gjuha gjermane I 4
FGjA0Z1 Z Hyrje në studimet e gjuhës angleze 3
LPF003 Z Gjuha e dytë e huaj (frenge, italiane) 3
LPT004 Z Teoria e letërsisë  3
LPF005 Z Filozofia e gjuhës 3
 
Semestri
II
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FGjA101 O Gjuha bashkëkohore angleze II 6
FGjA102 O Morfologjia e gjuhës angleze 5
FGjA103 O Letërsia angleze II 5
LPS101 O Gjuha shqipe II 4
LPG102 O Gjuha gjermane II 4
LPI0Z2 Z Bazat e Informatikës  3
LPF103 Z Gjuha e dytë e huaj (frenge, italiane) 3
LPF105 Z Fiolozofia e gjuhës 3
FGjA0Z4 Z Probleme të veçanta në nxënien e gjuhës angleze  3
 
Semestri
III
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FGjA201 O Gjuha angleze III 6
FGjA202 O Fonetika dhe fonologjia e gjuhës angleze I 5
FGjA203 O Letersia angleze III 5
FGjA004 O Civilizimi britanik  4
LPG202 O Gjuha gjermane III 4
LPM006 O Gjuha Maqedonase I 4
FGjA0Z5 Z Analiza dhe interpretimi i tekstit 3
FGjA0Z6 Z Stilistika e gjuhës moderne 3
FGjA0Z7 Z E drejta ndërkombëtare 3
FGjA0Z8 Z Teoria e përkthimit dhe interpretimit  3
 
Semestri
IV
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FGjA301 O Gjuha angleze IV 5
FGjA302 O Fonetika dhe fonologjia e gjuhës angleze II 4
FGjA303 O Letërsia angleze IV 5
FGjA104 O Civilizimi amerikan  4
LPG302 O Gjuha gjermane  IV 3
LPM106 O Gjuha Maqedonase II 3
LPA0Z9 Z Antropologjia kulturore  3
FGjA0ZA Z Shkrimi dhe bazat e shkrimit akademik 3
FGjA0ZB Z Historia e gjuhës angleze  3
FGjA1Z8 Z Praktika e përkthim-interpretimit  3
 
Semestri
V
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FGjA401 O Gjuha angleze V 5
FGjA402 O Sintaksa e gjuhës angleze  I 5
FGjA403 O Letërsia angleze V 5
FGjA014 O Përkthimi i teksteve shkencore/profesionale 5
LPK006 O Pedagogji me didaktikë  4
FGjA0ZN Z Linguistika e përgjithshme  3
FGjA1ZA Z Shkrimi akademik I 3
FGjA0ZC Z Anglishtja për qëllime speciale  I 3
LPG0ZD Z Gjuha gjermane  V 3
 
Semestri
VI
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FGjA501 O Gjuha angleze VI 5
FGjA502 O Sintaksa e gjuhës angleze  II 5
FGjA503 O Letërsia angleze  VI 5
FGjA114 O Përkthim i teksteve ekonomike/juridike 5
LPP106 O me korrespondencën afariste  4
FGjA0ZO Z E drejta ndërkombëtare  3
FGjA2ZA Z Shkrimi akademik II 3
FGjA1ZC Z Anglishtja për qëllime speciale  II 3
LPG1ZD Z Gjuha gjermane  VI 3
 
Semestri
VII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FGjA601 O Gjuha angleze VII 5
FGjA602 O Leksikologjia e gjuhës angleze  I 5
FGjA107 O Letërsia amerikane  I 5
FGjA013 O Stilistika e gjuhës moderne    4
FGjA015 O Përkthim i teksteve letrare  5
FGjA0ZF Z Sociolinguistika  I 3
FGjA0ZI Z Zhvllimi i gjuhës standarde  I 3
FGjA0ZP Z Linguistika angleze   3
LPP0ZG Z Psikologjia e edukimit dhe arsimit  I 3
 
Semestri
VIII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FGjA701 O Gjuha angleze VIII 5
FGjA702 O Leksikologjia e gjuhës angleze  II 5
FGjA008 O Metodika e mësimdhënies së gjuhës angleze  (ELT)  4
FGjA016 O Përkthimi simultan  5
FGjA107 O Letërsia amerikane  II 5
FGjA1ZF Z Sociolinguistika  II 3
FGjA1ZI Z Zhvillimi i gjuhës standarde  II 3
FGjA0ZL Z Linguistika Komparative   3
LPP1ZG Z Psikologjia e edukimit dhe arsimit  II 3
  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Në Universitetin e Tetovës i filloi punimet Konferenca e Pestë Ndërkombëtare Ballkanike e Shkencave
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës organizuan koncert vjetor me muzikë
image Absolventët e Universitetit të Tetovës, të gjeneratës 2017/2018, në prag të përfundimit të studimeve
image Profesori i Fakultetit të Inxhinierisë  Ushqimore, Prof. Dr. Gokhan Durmaz nga Universiteti Inonu nga
image Në Fakultetin Filologjik të Universitetit të Tetovës u bë promovimi i 12 numrave të