PROGRAMI STUDIMOR: GJUHË DHE LETËRSI FRËNGE

PLANPROGRAMI NË CIKLIN E PARË

 
Fakulteti
FILOLOGJIK
Programi studimor
GJUHË DHE LETËRSI FRENGE
Drejtimi
ARSIMOR
 
Semestri
I
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FGJF001 O Gramatika e gjuhës frenge - Morfologji I 5
FGJF002 O Gjuhë bashkëkohore frenge I 5
FGJF003 O Letërsi frenge I 5
FGJF004 O Gjuhë latine I 3
LPS001 O Gjuhë shqipe I 3
FGJF005 O Gjuhë maqedone I 3
FGJZ0Z1 Z Informatikë I 3
FGJF0Z2 Z Italisht I 3
FGJF0Z3 Z Portugalisht 3
FGJF0Z4 Z Spanjollisht I 3
 
Semestri
II
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FGJF101 O Gramatika e gjuhës frenge - Morfologji II 5
FGJF102 O Gjuhë bashkëkohore frenge II 5
FGJF103 O Letërsi frenge II 4
FGJF104 O Gjuhë latine II 3
LPS101 O Gjuhë shqipe II 4
FGJF105 O Gjuhë maqedone II 3
FGJ1Z1 Z Informatikë II 3
FGJF1Z2 Z Italisht II 3
FGJF1Z3 Z Portugalisht 3
FGJF1Z4 Z Spanjollisht II 3
 
Semestri
III
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FGJF201 O Gramatika e gjuhës frenge - Fonetikë I 5
FGJF202 O Gjuhë bashkëkohore frenge III 5
FGJF203 O Letërsi frenge III 4
FGJF204 O Gjuhë latine III 3
LPGJ002 O Hyrje në gjuhësinë e përgjithshme I 2
LPT003 O Teori e letërsisë I 2
FGJF205 O Gjuhë spanjolle III 3
FGJ2Z1 Z Informatikë 3
FGJF2Z2 Z Italisht III 3
FGJF2Z3 Z Portugalisht III 3
FGJF1Z4 Z Anglisht 3
 
Semestri
IV
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FGJF301 O Gramatika e gjuhës frenge - Fonetikë II 5
FGJF302 O Gjuhë bashkëkohore frenge IV 5
FGJF303 O Letërsi frenge IV 4
FGJF304 O Gjuhë latine IV 3
LPGJ102 O Hyrje në gjuhësinë e përgjithshme II 3
LPT103 O Teori e letërsisë II 3
FGJF305 O Gjuhë spanjolle IV 3
FGJ3Z1 Z Informatikë 2
FGJF3Z2 Z Italisht IV 2
FGJF3Z3 Z Portugalisht IV 2
FGJF3Z4 Z Anglisht 2
 
Semestri
V
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FGJF401 O Gramatika e gjuhës frenge - Sintaksë I 5
FGJF402 O Gjuhë bashkëkohore frenge V 5
FGJF403 O Letërsi frenge V 5
FGJF404 O Gjuhë latine V 4
FGJF006 O Civilizim francez I 4
FGJF007 O Historia e gjuhës frenge me historinë e gramatikës I 3
FGJF0ZA Z Psikologji I 2
FGJF0Z9 Z Pedagogji I 2
FGJF0ZD Z Sociologji e edukimit 2
FGJF2Z4 Z Anglisht 2
 
Semestri
VI
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FGJF501 O Gramatika e gjuhës frenge - Sintaksë II 5
FGJF502 O Gjuhë bashkëkohore frenge VI 5
FGJF503 O Letërsi frenge VI 5
FGJF504 O Gjuhë latine VI 3
FGJF106 O Civilizim francez II 4
FGJF107 O Historia e gjuhës frenge me historinë e gramatikës II 4
FGJF1ZA Z Psikologji II 2
FGJF1Z9 Z Pedagogji II 2
FGJF0ZB Z Teoria e edukimit 2
FGJF3Z4 Z Anglisht 2
 
Semestri
VII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FGJF601 O Gramatika e gjuhës frenge - Leksikologjia I 5
FGJF602 O Gjuhë bashkëkohore frenge VII 5
FGJF603 O Letërsi frenge VII 5
FGJF604 O Gjuhë latine VII 3
FGJF008 O Analizë kontrastive e gjuhës frenge dhe gjuhës shqipe I 2
FGJF009 O Gramatika krahasimtare e gjuhëve romane 3
FGJF010 O Metodika e mësimit të gjuhës frenge I 3
FGJF0Z7 Z Antropologji I 2
FGJF0Z6 Z Informatikë I 2
FGJF4Z4 Z Anglisht 2
FGJF0ZC Z Filozofia e gjuhës 2
 
Semestri
VIII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FGJF701 O Gramatika e gjuhës frenge - Leksikologjia II 5
FGJF702 O Gjuhë bashkëkohore frenge VIII 5
FGJF703 O Letërsi frenge VIII 5
FGJF804 O Gjuhë latine VIII 4
FGJF108 O Analizë kontrastive e gjuhës frenge dhe gjuhës shqipe II 2
FGJF109 O Gramatika bashkëkohore e gjuhëve romane 2
FGJF110 O Metodika e mësimit të gjuhës frenge II 3
FGJF1Z7 Z Antropologji II 2
FGJF1Z6 Z Informatikë II 2
FGJF0Z8 Z Kulturë gjuhe 2
FGJF1Z9 Z Didaktikë 2
  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Studentët dhe profesorët e Katedrës së Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe, të Fakultetit Filologjik të
image “Sfidat e sigurisë dhe standardet universale në procesin e integrimit  euroatlantik”, ishte tema e
image Një delegacion i Universitetit të Tetovës, nga Parlamenti Studentor dhe Qendra për shërbime studentore
image Fakulteti i Shkencave të Mjekësisë i Universitetit të Tetovës, 14 Nëntorit - Ditës ndërkombëtare 
image Një delegacion nga Universiteti “Onsekiz Mart”, nga Çanakalaja e Republikës së Turqisë, i kryesuar