PROGRAMI STUDIMOR: GJUHË DHE LETËRSI GJERMANE

PLANPROGRAMI NË CIKLIN E PARË

 
Fakulteti
FILOLOGJIK
Programi studimor
GJUHË DHE LETËRSI GJERMANE
Drejtimi
ARSIMOR-PËRKTHYES-SHKENCOR
 
Semestri
I
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FGJG001 O Gramatika e gjuhës së sotme gjermane - morfologjia I 6
FGJG002 O Gjuha e sotme gjermane I 9
FGJG005 O Teori e letërsisë 5
FGJG006 O Informatikë 3
FGJG004 O Historia dhe kultura e vendeve gjermanofolëse (Gjermani) 3
FGJG0Z1 Z Gjuha angleze I 4
FGJGOZ2 Z Gjuha frënge I 4
FGJG0Z3 Z Gjuha italiane I 4
 
Semestri
II
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FGJG101 O Gramatika e gjuhës së sotme gjermane - morfologjia II 6
FGJG102 O Gjuha e sotme gjermane I 9
FGJG003 O Letërsia gjermane (hyrje) 5
FGJG106 O Informatikë 3
FGJG104 O Historia dhe kultura e vendeve gjermanofolëse (Austria, Zviscra)) 3
FGJG1Z1 Z Gjuha angleze I 4
FGJG1Z2 Z Gjuha frënge I 4
FGJG1Z3 Z Gjuha italiane I 4
 
Semestri
III
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FGJG201 O Gramatika e gjuhës së sotme gjermane - fonetika I 6
FGJG202 O Gjuha e sotme gjermane II 9
FGJG203 O Letërsia gjermane (fillet - baroku) 5
FGJG105 O Gjuha e sotme shqipe 3
FGJG007 O Gjuha e sotme maqedone 3
FGJG2Z1 Z Gjuha angleze II 4
FGJG2Z2 Z Gjuha frënge II 4
FGJG2Z3 Z Gjuha italiane II 4
 
Semestri
IV
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FGJG301 O Gramatika e gjuhës së sotme gjermane - fonetika II 6
FGJG302 O Gjuha e sotme gjermane II 9
FGJG303 O Letërsia gjermane (fillet - baroku) 5
FGJG205 O Gjuha e sotme shqipe 3
FGJG107 O Gjuha e sotme maqedone 3
FGJG3Z1 Z Gjuha angleze II 4
FGJG3Z2 Z Gjuha frënge II 4
FGJG3Z3 Z Gjuha italiane II 4
 
Semestri
V
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FGJG401 O Gramatika e gjuhës së sotme gjermane - Leksikologjia I 6
FGJG402 O Gjuha e sotme gjermane III 9
FGJG303 O Letërsia gjermane (Iluminizmi - romantizmi) 5
FGJG109 Z Psikologji (drejtimi arsimor) 5
FGJG009 Z Pedagogji (drejtimi arsimor) 5
FGJG008 Z Teoria e përkthimit (drejtimi i përkthimit) 5
FGJG608 Z Analiza kontrastive (drejtimi i përkthimit) 5
FGJG207 Z Antropologji (drejtimi shkencor) 4
FGJG307 Z Hyrje në gjuhësinë e përgjithshme 6
 
Semestri
VI
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FGJG501 O Gramatika e gjuhës së sotme gjermane - Leksikologjia II 6
FGJG502 O Gjuha e sotme gjermane III 9
FGJG403 O Letërsia gjermane (Iluminizmi - romantizmi) 5
FGJG209 Z Didaktika (drejtimi arsimor) 5
FGJG309 Z Sociologjia e arsimit (drejtimi arsimor) 5
FGJG108 Z Përkthimi i teksteve letrare (drejtimi i përkthimit) 2
FGJG208 Z Përkthimi i teksteve shkencore/profesionale (drejtimi i përkthimit) 2
FGJG308 Z Përkthimi i teksteve juridiko-ekonomike dhe korrespodenca tregtare  (drejtimi i përkthimit) 6
FGJG507 Z Sociolinguistika: politika gjuhësore në Evropë (drejtimi shkencor) 5
FGJG407 Z Hyrje në gjuhësinë e përgjithshme II (drejtimi shkencor) 5
 
Semestri
VII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FGJG601 O Gramatika e gjuhës së sotme gjermane - Sintaksa I 6
FGJG602 O Gjuha e sotme gjermane IV 9
FGJG503 O Letërsia gjermane (shek. XIX-XX) 5
FGJG409 Z Metodika e mësimit të gjuhës gjermane I (drejtimi arsimor) 10
FGJG408 Z Interpretim I (drejtimi i përkthimit) 10
FGJG607 Z Teknikat e hulumtimit shkencor (drejtimi shkencor) 5
FGJG707 Z Mendimi filozofik gjerman I (drejtimi shkencor) 5
 
Semestri
VIII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FGJG701 O Gramatika e gjuhës së sotme gjermane - Sintaksa II 6
FGJG702 O Gjuha e sotme gjermane IV 9
FGJG603 O Letërsia gjermane (shek. XIX-XX) 5
FGJG807 O Punim diplome 5
FGJG509 Z Metodika e mësimit të gjuhës gjermane II (drejtimi arsimor) 5
FGJG508 Z Interpretim II (drejtimi i përkthimit) 5
FGJG204 Z Historia e gjuhës gjermane (drejtimi shkencor) 2,5
FGJG707 Z Mendimi filozofik gjerman II (drejtimi shkencor) 2,5
  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Në Universitetin e Tetovës i filloi punimet Konferenca e Pestë Ndërkombëtare Ballkanike e Shkencave
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës organizuan koncert vjetor me muzikë
image Absolventët e Universitetit të Tetovës, të gjeneratës 2017/2018, në prag të përfundimit të studimeve
image Profesori i Fakultetit të Inxhinierisë  Ushqimore, Prof. Dr. Gokhan Durmaz nga Universiteti Inonu nga
image Në Fakultetin Filologjik të Universitetit të Tetovës u bë promovimi i 12 numrave të