PROGRAMI STUDIMOR: GJUHË DHE LETËRSI ITALIANE

PLANPROGRAMI NË CIKLIN E PARË

 
Fakulteti
FILOLOGJIK
Programi studimor
GJUHË DHE LETËRSI ITALIANE
Drejtimi
ARSIMOR
 
Semestri
I
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FGJI001 O Gramatika e gjuhës italiane - Morfologji I 6
FGJI002 O Gjuhë bashkëkohore italiane I 5
FGJI003 O Letërsi italiane I 5
LPS001 O Gjuhë shqipe I 4
LPA002 O Gjuhë angleze I 4
FGJI0Z1 Z Gjuhë latine I 3
LPF003 Z Gjuhë frënge I 3
LPT004 Z Teoria e edukimit I 3
FGJI0Z2 Z Historia e vendit I 3
 
Semestri
II
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FGJI101 O Gramatika e gjuhës italiane - Morfologji II 6
FGJI102 O Gjuhë bashkëkohore italiane II 5
FGJI103 O Letërsi italiane II 5
LPS101 O Gjuhë shqipe II 4
LPA102 O Gjuhë angleze II 4
FGJI1Z1 Z Gjuhë latine II 3
LPF103 Z Gjuhë frënge II 3
LPT104 Z Teoria e edukimit II 3
FGJI1Z2 Z Historia e vendit II 3
 
Semestri
III
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FGJI201 O Gramatika e gjuhës italiane - Fonetikë I 6
FGJI202 O Gjuhë bashkëkohore italiane III 5
FGJI203 O Letërsi italiane III 5
LPA202 O Gjuhë angleze III 4
LPM005 O Gjuhë maqedone I 4
FGJI2Z1 Z Civilizim romak I 3
LPI006 Z Informatikë I 3
FGJI2Z2 Z Shprehia për shkrim 3
FGJI2Z3 Z Teoria e përkthimit dhe interpretimit  3
 
Semestri
IV
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FGJI301 O Gramatika e gjuhës italiane - Fonetikë II 6
FGJI302 O Gjuhë bashkëkohore italiane IV 5
FGJI303 O Letërsi italiane IV 5
LPA302 O Gjuhë angleze IV 4
LPM105 O Gjuhë maqedone II 4
FGJI3Z1 Z Civilizim romak II 3
LPI106 Z Informatikë II 3
FGJI3Z2 Z Historia e gjuhës italiane 3
FGJI3Z3 Z Praktika e përkthimit dhe interpretimit  3
 
Semestri
V
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FGJI401 O Gramatikë e gjuhës italiane - Leksikologji I 6
FGJI402 O Gjuhë bashkëkohore italiane V 5
FGJI403 O Letërsi italiane V 5
LPGJ007 O Gjuhësia e përgjithshme I 4
LPP008 O Pedagogji 4
LPT009 Z Teori e letërsisë I 3
LPD010 Z Didaktika 3
FGJI4Z1 Z Gjuha italiane për qëllime specifike I 3
LPA402 Z Gjuhë angleze V 3
 
Semestri
VI
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FGJI501 O Gramatikë e gjuhës italiane - Leksikologji II 6
FGJI502 O Gjuhë bashkëkohore italiane VI 5
FGJI503 O Letërsi italiane VI 5
LPGJ107 O Gjuhësia e përgjithshme II 4
LPP011 O Psikologji 4
LPT109 Z Teori e letërsisë II 3
LPM012 Z Metodika 3
FGJI5Z1 Z Gjuha italiane për qëllime specifike II 3
LPA502 Z Gjuhë angleze VI 3
 
Semestri
VII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FGJI601 O Gramatikë e gjuhës italiane - Sintaksë I 6
FGJI602 O Gjuhë bashkëkohore italiane VII 5
FGJI603 O Letërsi italiane VII 5
LPH013 O Hyrje në filologji 4
LPGJ014 O Gjuhësia krahasuese 4
LPA015 Z Antropologji 3
LPS016 Z Sociolinguistika 3
FGJI6Z1 Z Zhvillimi i gjuhës standarde italiane  3
LPP017 Z Psikologjia e edukimit dhe arsimit 3
 
Semestri
VIII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FGJI701 O Gramatikë e gjuhës italiane - Sintaksë II 6
FGJI702 O Gjuhë bashkëkohore italiane VIII 5
FGJI703 O Letërsi italiane VIII 5
LPF018 O Filozofia e të folurit 4
  O Punimi i diplomës  10
  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës, më 23 maj 2018, së
image Në Fakultetin e Kulturës Fizike të Universitetit të Tetovës, më 21 maj 2018, u
image Në Universitetin e Tetovës i filloi punimet Konferenca e Pestë Ndërkombëtare Ballkanike e Shkencave
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës organizuan koncert vjetor me muzikë
image Absolventët e Universitetit të Tetovës, të gjeneratës 2017/2018, në prag të përfundimit të studimeve