PROGRAMI STUDIMOR: GJUHË DHE LETËRSI MAQEDONASE

PLANPROGRAMI NË CIKLIN E PARË

 
Fakulteti
FILOLOGJIK
Programi studimor
GJUHË DHE LETËRSI MAQEDONE
Drejtimi
ARSIMOR
 
Semestri
I
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FGJM002 О Фонологија на македонскиот јазик I 5
FGJM004 O Правопис и правоговор I 5
FGJM001 O Старословенски јазик I 5
FGJM007 O Средновековна македонска книжевност I 4
LPS101 O Албански јазик I 2
LPA102 O Англиски јазик I 2
FGJM0Z3 Z Српски јазик I 3
FGJM107 Z Народна книжевност I 4
  Z Руски јазик I 3
  Z Увод во славистика I 3
 
Semestri
II
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FGJM002 O Фонологија на македонскиот јазик II 5
FGJM004 O Правопис и правоговор II 5
FGJM001 O Старословенски јазик II 5
FGJM007 O Средновековна македонска книжевност II 4
LPS101 O Албански јазик II 2
LPA102 O Англиски јазик II 2
FGJM0Z3 Z Српски јазик II 3
FGJM107 Z Народна книжевност II 4
  Z Руски јазик II 3
  Z Увод во славистика II 3
 
Semestri
III
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FGJM102 O Морфологија на македонскиот јазик I 5
FGJM306 O Лексикологија на македонскиот јазик I 5
FGJM101 O Споредбена граматика I 5
FGJM104 O Основи на лекторирање I 4
LPA102 O Англиски јазик III 2
FGJM003 O Увод во општата лингвистика I  4
FGJM1Z3 Z Општа антропологија I 2
  Z Словенечки јазик I 2
FGJM207 Z Теорија на литературата I 3
  Z Семантика 3
 
Semestri
IV
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FGJM102 O Морфологија на македонскиот јазик II 5
FGJM306 O Лексикологија на македонскиот јазик II 5
FGJM101 O Споредбена граматика II 5
FGJM104 O Основи на лекторирање II 4
LPA102 O Англиски јазик IV 2
FGJM003 O Увод во општата лингвистика II 4
FGJM1Z3 Z Општа антропологија II 2
  Z Словенечки јазик II 2
FGJM207 Z Теорија на литературата II 3
  Z Прагматика 3
 
Semestri
V
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FGJM202 O Синтакса на мак. јазик I 5
FGJM205 O Дијалектологија на мак. јазик I 5
FGJM301 O Историс. грам. на мак. јазик I 4
FGJM307 O Македонска книж. На XIX век I 4
FGJM204 O Основи на лекторирање III 4
FGJM1Z4 O Педагогија 4
FGJM103 Z Општа лингвистика I 2
  Z Еден балкански јазик I 2
  Z Втор странски јазик I 2
FGJM203 Z Лингвостилистика I 2
 
Semestri
VI
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FGJM202 O Синтакса на мак. јазик II 5
FGJM205 O Дијалектологија на мак. јазик II 5
FGJM301 O Историс. грам. на мак. јазик II 4
FGJM307 O Македонска книж. На XIX век II 4
FGJM204 O Основи на лекторирање IV 4
FGJM1Z4 O Психологија 4
FGJM103 Z Општа лингвистика II 2
  Z Еден балкански јазик II 2
  Z Втор странски јазик II 2
FGJM203 Z Лингвостилистика II 2
 
Semestri
VII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FGJM206 O Зборообразување на македонскиот јазик I 5
FGJM201 O Историја на македонскиот јазик I 5
FGJM305 O Дијалектологија на македоснкиот јазик I 5
FGJM407 O Македонска книж. на XX век I 5
FGJM O Методика на наставата по македонски јазик 6
  Z Психолингвистика и социолингвистика I 2
  Z Ономастика I 2
  Z Методологија на научна работа 2
FGJM304 Z Специјален курс I 2
 
Semestri
VIII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FGJM206 O Зборообразување на македоснкиот јазик 4
FGJM201 O Македонска книжевност XX век 4
FGJM305 O Дијалектологија на македонскиот јазик 4
FGJM407 O Методика на наставата по македоснка литература 3
FGJM O Дипломска работа 10
  Z Психолингвистика и социолингвистика  2
  Z Ономастика II 2
  Z Историја на македонскиот јазик II 3
FGJM304 Z Специјален курс II 2
  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Në Universitetin e Tetovës filluan punimet e Konferencës IV Shkencore Ndërkombëtare të Fakultetit të
image Studentët e vitit të dytë të Fakultetit të Kulturës Fizike dhe studentët e programit
image Me pikëllim të thellë e morëm lajmin për ndarjen nga jeta të profesorit tonë,
image Të nderuar besimtarë të fesë islame,    Është një kënaqësi dhe privilegj për mua, që
image Rektori i Universitetit të Tetovës, Prof. Dr. Vullnet Ameti, në kabinetin e tij priti