PROGRAMI STUDIMOR: GJUHË DHE LETËRSI SHQIPE

PLANPROGRAMI NË CIKLIN E PARË

 
Fakulteti
FILOLOGJIK
Programi studimor
GJUHË DHE LETËRSI SHQIPE
Drejtimi
ARSIMOR
 
Semestri
I
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FGJS001 O Fonetikë I 4
FGJS002 O Teori e letërsisë I 5
FGJS003 O Letërsi e vjetër shqipe 3
FGJS004 O Kulturë gjuhe  4
FGJS005 O Letërsi popullore I 4
LPA001 O Gjuhë angleze I 3
LPI0Z1 Z Informatikë I 3
FGJS0Z2 Z Kulturë dhe qytetërim shqiptar 3
LPM0Z2 Z Histori arti 3
FGJS0Z1 Z Etnologji 3
 
Semestri
II
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FGJS101 O Fonetikë II 4
FGJS102 O Teori e letërsisë II 5
FGJS006 O Lexim dhe interpretim 3
FGJS007 O Letërsi për fëmijë  4
FGJS105 O Letërsi popullore II 4
LPA101 O Gjuhë angleze II 3
FGJS0Z5 Z Komunikologji 3
FGJS0Z4 Z Redakturë gjuhësore 3
LPI1Z1 Z Informatikë II 3
FGJS0Z3 Z Fonetikë historike 3
 
Semestri
III
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FGJS201 O Morfologji I 5
FGJS103 O Histori e letërsisë shqipe I -Romantizëm  5
FGJS104 O Leksikologji 4
LPM002 O Gjuhë maqedone I 3
FGJS106 O Teori e përkthimit I 4
LPA201 O Gjuhë angleze III 3
LPE1Z2 Z Antropologjia 3
FGJS0Z6 Z Shkrim akademik  3
FGJS1Z5 Z Fillet e gazetarisë 3
FGJS2Z3 Z Etimologji 3
 
Semestri
IV
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FGJS301 O Morfologji II 5
FGJS203 O Histori e letërsisë shqipe II - Romantizëm  5
FGJS204 O Semiologji 4
LPM102 O Gjuhë maqedonase II 3
FGJS206 O Teoria e përkthimit II 4
LPA301 O Gjuhë angleze IV 3
FGJS1Z6 Z Shkrim kreativ 3
FGJS1Z1 Z FolklorI arbëresh 3
LPS0Z3 Z Sociologji e kulturës 3
FGJS1Z3 Z Morfologjia historike 3
 
Semestri
V
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FGJS303 O Historia e letërsisë shqipe - Realizëm I 5
FGJS606 O Letërsi botërore I 4
FGJS401 O Sintaksë e gjuhës shqipe I 4
FGJS304 O Dialektologji 3
LPK202 O Pedagogji 4
LPA401 O Gjuhë angleze V 3
FGJS2Z6 Z Kritikë letrare 3
FGJS2Z1 Z Stilistikë 3
FGJS3Z3 Z Sociolinguistikë 3
FGJS1Z2 Z Bibliotekari 3
 
Semestri
VI
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FGJS403 O Historia e letërsisë shqipe - Realizëm II 5
FGJS706 O Letërsia botërore II 4
FGJS501 O Sintaksë e gjuhës shqipe II 4
FGJS404 O Gjuhësi e përgjithshme  3
LPP302 O Psikologji 4
LPA501 O Gjuhë angleze VI 3
FGJS2Z5 Z Publicistikë shqiptare 3
FGJS3Z6 Z Eseistika 3
FGJS4Z3 Z Gjuhësi ballkanike 3
FGJS3Z1 Z Semantikë 3
 
Semestri
VII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FGJS503 O Letërsi e sotme I 5
FGJS703 O Letërsi e krahasuar I 4
FGJS504 O Histori e gjuhës 3
FGJS806 O Metodikë 5
FGJS306 O Drama dhe teatri  3
FGJS406 O Estetikë I 4
FGJS3Z5 Z Metodologjia e punës shkencore I 3
FGJS5Z3 Z Analizë gjuhësore e tekstit 3
LPF0Z4 Z Gjuhë frenge 3
FGJS4Z1 Z Gjuhësi komparative 3
 
Semestri
VIII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FGJS603 O Letërsi e sotme II 4
FGJS803 O Letërsi e krahasuar II 3
FGJS506 O Estetika II 3
FGJS906 O Metodikë 4
  O Punimi i diplomës 10
FGJS4Z5 Z Metodologjia e punës shkencore II 3
FGJS6Z3 Z Analiza letrare e tekstit 3
LPF1Z4 Z Gjuhë frenge 3
FGJS4Z6 Z Retorikë 3
  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Universiteti Shtetëror i Tetovës e ka shpallur afatin për parashtrimin e kërkesave për lirim
image Me fillimin e vitit akademik 2014/2015, në  amfiteatrin e Rektoratit të USHT-së u mbajt ceremonia solemne
image Studentët e Fakultetit të Shkencave Matematike–Natyrore të Universitetit Shtetëror të Tetovës morën pjesë në
image Pas ndarjes nga jeta të Prof. Dr. Fejzulla Shabanit, sot në Universitetin Shtetëror të
image Profesori Fejzulla Shabani, ishte mësimdhënës i rregullt në Programin studimor të historisë në Fakultetin