PROGRAMI STUDIMOR: GJUHË DHE LETËRSI SHQIPE

PLANPROGRAMI NË CIKLIN E PARË

 
Fakulteti
FILOLOGJIK
Programi studimor
GJUHË DHE LETËRSI SHQIPE
Drejtimi
ARSIMOR
 
Semestri
I
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FGJS001 O Fonetikë I 4
FGJS002 O Teori e letërsisë I 5
FGJS003 O Letërsi e vjetër shqipe 3
FGJS004 O Kulturë gjuhe  4
FGJS005 O Letërsi popullore I 4
LPA001 O Gjuhë angleze I 3
LPI0Z1 Z Informatikë I 3
FGJS0Z2 Z Kulturë dhe qytetërim shqiptar 3
LPM0Z2 Z Histori arti 3
FGJS0Z1 Z Etnologji 3
 
Semestri
II
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FGJS101 O Fonetikë II 4
FGJS102 O Teori e letërsisë II 5
FGJS006 O Lexim dhe interpretim 3
FGJS007 O Letërsi për fëmijë  4
FGJS105 O Letërsi popullore II 4
LPA101 O Gjuhë angleze II 3
FGJS0Z5 Z Komunikologji 3
FGJS0Z4 Z Redakturë gjuhësore 3
LPI1Z1 Z Informatikë II 3
FGJS0Z3 Z Fonetikë historike 3
 
Semestri
III
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FGJS201 O Morfologji I 5
FGJS103 O Histori e letërsisë shqipe I -Romantizëm  5
FGJS104 O Leksikologji 4
LPM002 O Gjuhë maqedone I 3
FGJS106 O Teori e përkthimit I 4
LPA201 O Gjuhë angleze III 3
LPE1Z2 Z Antropologjia 3
FGJS0Z6 Z Shkrim akademik  3
FGJS1Z5 Z Fillet e gazetarisë 3
FGJS2Z3 Z Etimologji 3
 
Semestri
IV
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FGJS301 O Morfologji II 5
FGJS203 O Histori e letërsisë shqipe II - Romantizëm  5
FGJS204 O Semiologji 4
LPM102 O Gjuhë maqedonase II 3
FGJS206 O Teoria e përkthimit II 4
LPA301 O Gjuhë angleze IV 3
FGJS1Z6 Z Shkrim kreativ 3
FGJS1Z1 Z FolklorI arbëresh 3
LPS0Z3 Z Sociologji e kulturës 3
FGJS1Z3 Z Morfologjia historike 3
 
Semestri
V
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FGJS303 O Historia e letërsisë shqipe - Realizëm I 5
FGJS606 O Letërsi botërore I 4
FGJS401 O Sintaksë e gjuhës shqipe I 4
FGJS304 O Dialektologji 3
LPK202 O Pedagogji 4
LPA401 O Gjuhë angleze V 3
FGJS2Z6 Z Kritikë letrare 3
FGJS2Z1 Z Stilistikë 3
FGJS3Z3 Z Sociolinguistikë 3
FGJS1Z2 Z Bibliotekari 3
 
Semestri
VI
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FGJS403 O Historia e letërsisë shqipe - Realizëm II 5
FGJS706 O Letërsia botërore II 4
FGJS501 O Sintaksë e gjuhës shqipe II 4
FGJS404 O Gjuhësi e përgjithshme  3
LPP302 O Psikologji 4
LPA501 O Gjuhë angleze VI 3
FGJS2Z5 Z Publicistikë shqiptare 3
FGJS3Z6 Z Eseistika 3
FGJS4Z3 Z Gjuhësi ballkanike 3
FGJS3Z1 Z Semantikë 3
 
Semestri
VII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FGJS503 O Letërsi e sotme I 5
FGJS703 O Letërsi e krahasuar I 4
FGJS504 O Histori e gjuhës 3
FGJS806 O Metodikë 5
FGJS306 O Drama dhe teatri  3
FGJS406 O Estetikë I 4
FGJS3Z5 Z Metodologjia e punës shkencore I 3
FGJS5Z3 Z Analizë gjuhësore e tekstit 3
LPF0Z4 Z Gjuhë frenge 3
FGJS4Z1 Z Gjuhësi komparative 3
 
Semestri
VIII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FGJS603 O Letërsi e sotme II 4
FGJS803 O Letërsi e krahasuar II 3
FGJS506 O Estetika II 3
FGJS906 O Metodikë 4
  O Punimi i diplomës 10
FGJS4Z5 Z Metodologjia e punës shkencore II 3
FGJS6Z3 Z Analiza letrare e tekstit 3
LPF1Z4 Z Gjuhë frenge 3
FGJS4Z6 Z Retorikë 3
  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Në Universitetin e Tetovës filluan punimet e Konferencës IV Shkencore Ndërkombëtare të Fakultetit të
image Studentët e vitit të dytë të Fakultetit të Kulturës Fizike dhe studentët e programit
image Me pikëllim të thellë e morëm lajmin për ndarjen nga jeta të profesorit tonë,
image Të nderuar besimtarë të fesë islame,    Është një kënaqësi dhe privilegj për mua, që
image Rektori i Universitetit të Tetovës, Prof. Dr. Vullnet Ameti, në kabinetin e tij priti