PROGRAMI STUDIMOR KIMI

PLANPROGRAMI NË CIKLIN E PARË

 
Fakulteti
FSHMN
Programi studimor
KIMI
Drejtimi
ARSIMOR
 
Semestri
I
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
XH101 O Kimia e përgjithshme 11
XH102 O Matematikë 9
XH103 O Fizikë I 7
XH104 O Gjuhë e huaj 3
 
Semestri
II
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
XH105 O Kimi inorganike 12
XH106 O Fizikë II 7
XH107 O Informatikë 8
XH108 O Gjuhë e huaj 3
 
Semestri
III
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
XH201 O Kimi analitike I 10
XH202 O Kimi organike I 10
XH203 O Kimi fizike I 8
XH204 O Psikologji 2
 
Semestri
IV
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
XH205 O Kimi analitike II 10
XH206 O Kimi organike II 8
XH207 O Kimi fizike II 7
XH208 O Analiza instrumentale 5
 
Semestri
V
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
XH301 O Kimia e produkteve natyrore 8
XH302 O Kapituj të zgjedhur nga kimia inorganike 8
XH303 O Kapituj të zgjedhur nga kimia organike 8
XH304 O Kapituj të zgjedhur nga kimia fizike 6
 
Semestri
VI
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
XH305 O Kimia e zbatuar 8
XH306 O Biokimia 6
XH307 O Struktura e molekulave 8
XH308 O Kapituj të zgjidhur nga kimia analitike 6
XH309 O Pedagogji 2
 
Semestri
VII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
XH401 O Kimia e mjedisit jetësor 6
XH402 O Eksperimentet në lëndën e kimisë 9
XH403 O Metodika I 5
XH404 O Filozofia me etikë 6
XH405 O Zbatimi i kopjuterëve në lëndën e kimisë 4
 
Semestri
VIII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
XH406 O Analiza organike 8
XH407 O Metodika II 5
XH408 O Historia e kimisë 2
XH501 Z Komponimet heterociklike 3
XH504 Z Analiza kromatografike 3
XH506 Z Elektrokimi 3
    Punimi i diplomës 6

 

 

PLANPROGRAMI NË CIKLIN E PARË

 
Fakulteti
FSHMN
Programi studimor
KIMI
Drejtimi
BIOKIMI ANALITIKE
 
Semestri
I
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  O Kimi e pëergjithshme 11
  O Biologji e përgjithshme 8
  O Metamatikë I 7
  O Gjuhë e huaj I 3
  O Sport I 1
 
Semestri
II
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  O Fizikë 7
  O Kimi inorganike 7
  O Biologji e përgjithshme II 6
  O Matematikë II 7
  O Gjuhë e huaj II 2
  O Sport II 1
 
Semestri
III
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  O Fiziologji e përgjithshme I 7
  O Kimi analitike I 10
  O Kimi organike I 9
  O Zbatimi i kompjuterëve 4
 
Semestri
IV
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  O Kimi analitike II 10
  O Kimi organike II 12
  O Fiziologji e përgjithshme II 6
  O Filozofia e shkencave natyre 2
 
Semestri
V
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  O Biokimi I 7
  O Kimi Fizike I 7
  O Kimi analitike instrumentale I 6
  O Mikrobiologjia kimike 6
  O Kimia e produkteve natyrore I 4
 
Semestri
VI
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  O Biokimi II 7
  O Kimi fizike II 6
  O Kimi analitike instrumentale II 5
  O Bazat e biologjisë molekulare 4
  O Kimia organike teorike 4
  O Kimia e produkteve natyrore II 4
 
Semestri
VII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  O Biokimi mjeksore 7
  O Biokimi III 8
  O Bazat e bioteknologjisë 4
  O Gjenetika molekulare 5
  O Zbatimi i kompjuterëve në biokimi 3
  O Imunokimia me bazat e imunologjisë 3
 
Semestri
VIII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  O Metabolizmi i barnave 5
  O Biokimia eksperimentale 6
  O Biokimi klinike 5
  O Bazat e hematologjisë 5
  Z Biokimia e ushqimit 3
    Punimi i diplomës 8
  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës, më 23 maj 2018, së
image Në Fakultetin e Kulturës Fizike të Universitetit të Tetovës, më 21 maj 2018, u
image Në Universitetin e Tetovës i filloi punimet Konferenca e Pestë Ndërkombëtare Ballkanike e Shkencave
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës organizuan koncert vjetor me muzikë
image Absolventët e Universitetit të Tetovës, të gjeneratës 2017/2018, në prag të përfundimit të studimeve