PROGRAMI STUDIMOR BIOLOGJI

PLANPROGRAMI NË CIKLIN E PARË

 
Fakulteti
FSHMN
Programi studimor
BIOLOGJI
Drejtimi
BIOKIMI
 
Semestri
I
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
BB101 O Fizika 7
BB102 O Kimia e përgjithshme dhe inorganike 7
BB103 O Matematika 5
BB104 O Biologjia qelizore 7
BB105 O Anatomia e njeriut 4
BB111 O Sport  
 
Semestri
II
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
BB106 O Kimia organike 8
BB107 O Morfologjia dhe anatomia e bimëve 7
BB108 O Histologji dhe embriologji e shtazëve 7
BB109 O Informatikë me biostatistikë 5
BB110 O Gjuhë e huaj 3
BB111 O Sport  
 
Semestri
III
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
BB201 O Kimia analitike 9
BB202 O Biokimia I 13
BB203 O Tipologjia e shtazëve I 4
BB204 O Sistematika e bimëve I 4
 
Semestri
IV
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
BB205 O Fiziologjia 9
BB206 O Biokimia II 7
BB207 O Tipologjia e shtazëve II 4
BB208 O Sistematika e bimëve II 4
BB209 O Kimia fizike 7
 
Semestri
V
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
BB301 O Biokimi dhe biologji molekulare e bimëve 5
BB302 O Mikrobiologjia 8
BB303 O Endokrinologji me neurofiziologji 5
BB304 O Fiziologjia e shtazëve 12
 
Semestri
VI
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
BB305 O Kimia instrumentale 10
BB306 O Biologjia molekulare 8
BB307 O Fiziologjia e bimëve 12
 
Semestri
VII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
BB401 O Gjenetika 8
BB402 O Imunologjia 6
BB403 O Kulturat e indeve bimore dhe shtazore 6
BB404 O Ekologjia e përgjithshme 5
BB405 O Inxhinieringu gjenetik dhe bioteknologjia 5
 
Semestri
VIII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
BB406 O Biokimia klinike 8
BB407 O Ekofiziologjia e bimëve 5
BB408 O Ekofiziologjia e shtazëve 5
BB502 Z Citogjenetika molekulare 2
BB504 Z Antropologjia 2
BB503 Z Mutagjenezë me karcinogjenezë 2
    Punim diplome 6

 

 

PLANPROGRAMI NË CIKLIN E PARË

 
Fakulteti
FSHMN
Programi studimor
BIOLOGJI
Drejtimi
ARSIMOR
 
Semestri
I
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
BN102 O Fizika 7
BN102 O Kimia e përgjithshme dhe inorganike 7
BN103 O Matematika 5
BN104 O Biologjia Qelizore 7
BN105 O Anatomia e njeriut 4
BN111 O Sport  
 
Semestri
II
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
BN106 O Kimia organike 8
BN107 O Morfologjia dhe anatomia e bimëve 7
BN108 O Histologjia dhe embriologjia e shtazëve 7
BN109 O Informatika me biostatistikë 5
BN110 O Gjuhë e huaj 3
BN111 O Sport  
 
Semestri
III
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
BN201 O Gjuhë Maqedone/ Gjuhë Shqipe 5
BN202 O Biokimia e përgjithshme 9
BN203 O Sistematika dhe filogjenia e bimëve të ulëta 11
BN204 O Didaktika 5
 
Semestri
IV
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
BN205 O Fiziologjia e përgjithshme 9
BN206 O Parruazorët 11
BN207 O Biologjia molekulare 4
BN208 O Psikologjia 3
BN209 O Pedagogjia 3
 
Semestri
V
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
BN301 O Sistematika dhe filogjenia e bimëve të larta 12
BN302 O Fiziologjia e bimëve 12
BN303 O Mikrobiologjia 6
 
Semestri
VI
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
BN304 O Kurrizorët 12
BN305 O Fiziologjia krahasuese 12
BN306 O Anatomia e krahasuar 6
 
Semestri
VII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
BN401 O Gjenetika 6
BN402 O Ekologjia animale me zoogjeografi 9
BN403 O Ekologjia e bimëve 9
BN404 O Fitogjeografi me fitocenologji 4
BN405 O Mbrojtja e ambientit jetësor 2
 
Semestri
VIII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
BN406 O Evolucioni 2
BN407 O Paleontologjia 2
BN408 O Metodika 11
BN505 Z Gjeobotanika 3
BN508 Z Biologjia e ujrave 3
BN509 Z Flora e Maqedonisë 3
    Punim diplome 6
  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Në Universitetin e Tetovës filluan punimet e Konferencës IV Shkencore Ndërkombëtare të Fakultetit të
image Studentët e vitit të dytë të Fakultetit të Kulturës Fizike dhe studentët e programit
image Me pikëllim të thellë e morëm lajmin për ndarjen nga jeta të profesorit tonë,
image Të nderuar besimtarë të fesë islame,    Është një kënaqësi dhe privilegj për mua, që
image Rektori i Universitetit të Tetovës, Prof. Dr. Vullnet Ameti, në kabinetin e tij priti