PROGRAMI STUDIMOR FIZIKË

PLANPROGRAMI NË CIKLIN E PARË

 
Fakulteti
FSHMN
Programi studimor
FIZIKË
Drejtimi
ARSIMOR
 
Semestri
I
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FN101 O Fizika e përgjithshme I 8
FN102 O Matematika I 7
FN103 O Kimia e përgjithshme I 7
FN104 O Kompjuterët dhe sistemet operative 5
FN105 O Gjuha Angleze I 3
 
Semestri
II
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FN106 O Fizika e përgjithshme II 8
FN107 O Matematika II 7
FN108 O Kimia e përgjithshme II 7
FN109 O Statistika dhe Bazat e Matjeve Fizike 5
FN110 O Gjuha Angleze II 3
 
Semestri
III
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FN201 O Elektromagnetizmi 10
FN203 O Metodat matematikore në Fizikë 6
FN204 O Fizika dhe mbrojtja e ambientit jetësor 6
FN206 O Meteorologji 6
 
Semestri
IV
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FN202 O Optika 8
FN205 O Fizikë atomike dhe bërthamore 10
FN207 O Psikologjia 3
FN208 O Mekanika Teorike 8
FN505 Z Fizikë statistike 3
 
Semestri
V
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FN301 O Mekanikë kuantike 7
FN302 O Elektronikë 7
FN303 O Elektrodinamikë 7
FN304 O Fizikë mjekësore 6
FN508 Z Fizikë molekulare 3
 
Semestri
VI
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FN306 O Fizika e trupit të ngurtë 10
FN307 O Astronomia dhe Astrofizika 7
FN308 O Spektroskopia 7
FN309 O Didaktika 3
FN504 Z Teoria e relativitetit 3
 
Semestri
VII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FN401 O Filozofia e shkencave natyrore 5
FN402 O Pajisjet elektronike 6
FN403 O Kompjuterët në mësimdhënien e fizikës 6
FN404 O Metodika e mësimdhënies së fizikës me praktikë I 6
FN405 O Eksperimente demonstruese nga fizika I 4
FN507 Z Laserët 3
 
Semestri
VIII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FN407 O Metodika e mësimdhënies së fizikës me praktikë II 6
FN408 O Eksperimente demonstruese nga fizika II 4
FN409 O Historia e Fizikës 4
FN410 O Gjuha Shqipe 3
FN510 Z Kapituj të zgjedhur nga Nanofizika 3
    Punim Diplome 10
  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës, më 23 maj 2018, së
image Në Fakultetin e Kulturës Fizike të Universitetit të Tetovës, më 21 maj 2018, u
image Në Universitetin e Tetovës i filloi punimet Konferenca e Pestë Ndërkombëtare Ballkanike e Shkencave
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës organizuan koncert vjetor me muzikë
image Absolventët e Universitetit të Tetovës, të gjeneratës 2017/2018, në prag të përfundimit të studimeve