PROGRAMI STUDIMOR GJEOGRAFI

PLANPROGRAMI NË CIKLIN E PARË

 
Fakulteti
FSHMN
Programi studimor
GJEOGRAFI
Drejtimi
ARSIMOR
 
Semestri
I
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FNGOO1 O Fillet e gjeografise 5
FNG002 O Hartografi teorike 6
FNG003 O Gjeologji e pergjithshme 6
FNG004 O Klimatologji 6
FNG005 O Gjeografi matematike 4
LPA001 O Gjuhe angleze 3
 
Semestri
II
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FNG101 O Hartografi praktike 6
FNG102 O Klimatologji aplikative 6
FNG104 O Petrogjeografi 6
FNG103 O Metodat statistikore ne gjeografi 6
LPI004 O Informatike 3
LPA001 O Gjuhe angleze 3
LPF001 O Sport  
 
Semestri
III
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FNG203 O Gjeomorfoli strukturore 5
FNG006 O Hidrogjeografi 5
FNG105 O Aspektet gjeografike te mbrojtjes se mjedisit 5
FNG007 O Demogjeografi 4
FNG107 O Gjeografi rurale 4
FNG204 O Biogjeografi 4
LPA001 O Gjuhe angleze 3
 
Semestri
IV
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FNG303 O Gjeomorfologji dinamike 5
FNG106 O Hidrogjeografi aplikative 5
FNG507 O Gjeografi urbane 4
FNG205 O Bazat e turizmit 5
FNG304 O Gjeografi politike 4
FNG202 O GIS ( Sistemete e Informacionit Gjeografik) 4
LPA001 O Gjuhe angleze 3
 
Semestri
V
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FNG109 O Gjeografia fizike e Republikes se Maqedonise 6
FNG307 O Gjeografia turistike me rajonet turistike 6
FNG008 O Gjeografia e Afrikes, Amerikes, Australise dhe Oqeanise 6
FNG307 O Gjeografia ekonomike 6
FNG208 O Gjeografia kulturore 6
 
Semestri
VI
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FNG209 O Gjeografia socio-ekonomike e Republikes se Maqedonise 5
FNG509 O Gjeografia e Azise  5
FNG108 O Gjeografia industriale 5
FNG407 O Gjeografia agrare 5
FNG307 O Gjeografia e komunikacionit 5
FNG309 O Bazat gjeografike te globalizimit 5
 
Semestri
VII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FNG409 O Gjeografia e Evropes 6
FNG009 O Psikologji 4
FNG302 O Metodika e mesimit te gjeografise 6
FNG607 O Pedagogji 3
LPS001 O Planifikim hapesinor 5
FNG504 Z Hidrologjia e lumenjve 3
FNG501 Z Klimatologji regjionale 3
 
Semestri
VIII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FNG609 O Gjeografia regjionale 5
FNG308 O Menaxhimi me resurset gjeografike dhe kulturore 4
LPM003 O Metodika e mesimit te gjeografise me hospitim 5
FNG508 Z Klima e Maqedonise 3
FNG506 Z Reziqet natyrore 3
  O Punim Diplome 10
  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Në Universitetin e Tetovës i filloi punimet Konferenca e Pestë Ndërkombëtare Ballkanike e Shkencave
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës organizuan koncert vjetor me muzikë
image Absolventët e Universitetit të Tetovës, të gjeneratës 2017/2018, në prag të përfundimit të studimeve
image Profesori i Fakultetit të Inxhinierisë  Ushqimore, Prof. Dr. Gokhan Durmaz nga Universiteti Inonu nga
image Në Fakultetin Filologjik të Universitetit të Tetovës u bë promovimi i 12 numrave të