PROGRAMI STUDIMOR INFORMATIKË

PLANPROGRAMI NË CIKLIN E PARË

 
Fakulteti
FSHMN
Programi studimor
INFORMATIKË
Drejtimi
ARSIMOR
 
Semestri
I
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
IN101 O Bazat e informatikës kompjuterike 7
IN102 O Programimi 1 7
IN103 O Analizat matematikore 1 7
IN104 O Algjebra lineare 7
IN105 O Gjuhë e huaj 2
IN111 O Sport* 0
 
Semestri
II
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
IN106 O Programimi 2 7
IN107 O Analizat matematikore  2 7
IN108 O Logjika digjitale 1 7
IN109 O Bashkësitë dhe logjika 7
IN110 O Gjuhë e huaj 2
IN111 O Sport* 0
 
Semestri
III
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
IN201 O Algoritmet dhe strukturat e të dhënave 6
IN202 O Logjika digjitale 2 6
IN203 O Analizat Matematikore 3 6
IN204 O Arkitektura e kompjuterëve  6
IN205 O Probabilitet dhe statistikë 6
 
Semestri
IV
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
IN206 O Sinjalet dhe sistemet 6
IN207 O Teknologjitë e informacionit 6
IN208 O Sistemet operative 6
IN209 O Bazat e të dhënave 6
IN210 O Analiza numerike 6
 
Semestri
V
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
IN301 O Programim në Internet 7
IN302 O Rrjetat kompjuterike 7
IN303 O Programimi me objekte dhe vizuele 7
IN304 O Gjuhë maqedone/Gjuhë shqipe 7
IN305 O Psikologji 2
 
Semestri
VI
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
IN306 O Modelim dhe simulim 7
IN307 O Sistemet multimediale 7
IN308 O Grafika kompjuterike   7
IN309 O Kompjuterat në arsim 7
IN310 O Pedagogji  2
 
Semestri
VII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
IN401 O Softuer sistemor 6
IN402 O Metodika I 6
IN403 O Softuer  arsimor 6
IN404 O Lëndë zgjedhore 1 6
IN405 O Lënd zgjedhore 2 6
 
Semestri
VIII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
IN406 O Teknologjia e Internetit 6
IN407 O Metodika II 6
IN408 O Lëndë zgjedhore 1 6
IN409 O Lënd zgjedhore 2 6
IN410 O Punim diplome 6
 
Semestri
LËNDËT ZGJEDHORE
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  Z Sistemet për mbështetjen e vendimeve 6
  Z Mësimi Elektonik 6
  Z Inteligjenca artificiale 6
  Z Data Mining  6
  Z Sistemet e informacionit 6
  Z Teoria e bazave të dhënave 6
  Z Web-dizajni dhe web-programimi 6
  Z Informatika në arsimim 6
  Z Intelegjenca afariste 6
  Z Inxhinieria softverike 6
  Z Interakcioni  njeriu-kompjuter 6
  Z Menaxhimi me projektet softuerike 6
  Z Zhvillimi dhe pranimi i aplikacioneve 6

 

 

PLANPROGRAMI NË CIKLIN E PARË

 
Fakulteti
FSHMN
Programi studimor
INFORMATIKË
Drejtimi
PROFESIONAL
 
Semestri
I
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
IP101 O Bazat e informatikës kompjuterike 7
IP102 O Programimi 1 7
IP103 O Analizat matematikore 1 7
IP104 O Algjebra lineare 7
IP105 O Gjuhë e huaj 2
IP111 O Sport* 0
 
Semestri
II
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
IP106 O Programimi 2 7
IP107 O Analizat matematikore  2 7
IP108 O Logjika digjitale 1 7
IP109 O Bashkësitë dhe logjika 7
IP110 O Gjuhë e huaj 2
IP111 O Sport* 0
 
Semestri
III
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
IP201 O Algoritmet dhe strukturat e të dhënave 6
IP202 O Logjika digjitale 2 6
IP203 O Analizat Matematikore 3 6
IP204 O Arkitektura e kompjuterëve  6
IP205 O Probabilitet dhe statistikë 6
 
Semestri
IV
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
IP206 O Sinjalet dhe sistemet 6
IP207 O Teknologjitë e informacionit 6
IP208 O Sistemet operative 6
IP209 O Bazat e të dhënave 6
IP210 O Analiza numerike 6
 
Semestri
V
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
IP301 O Sistemet inteligjente 6
IP302 O Rrjetat kompjuterike 6
IP303 O Programimi objektiv dhe vizuel 6
IP304 O Programim në Internet  6
IP305 O Inxhinieria softuerike 6
 
Semestri
VI
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
IP306 O Modelim dhe simulim 7
IP307 O Sistemet multimediale 7
IP308 O Grafika kompjuterike   7
IP309 O Teoria e informacioneve 7
IP310 O Komponente softuerike 2
 
Semestri
VII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
IP401 O Softuer sistemor 6
IP402 O Zhvillimi i sistemeve interaktive 6
IP403 O Përpunimi digjital i sinjaleve 6
IP404 O Lëndë zgjedhore 1 6
IP405 O Lëndë zgjedhore 2 6
 
Semestri
VIII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
IP406 O Menaxhimi me projektet softuerike 6
IP407 O Programim i avancuar  6
IP408 O Lëndë zgjedhore 1 6
IP409 O Lëndë zgjedhore 2 6
IP410 O Punim diplome 6
 
Semestri
LËNDËT ZGJEDHORE
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  Z Web dizajn dhe web programim 6
  Z Sistemet për mbështetjen e vendimeve 6
  Z Data Mining  6
  Z Teoria e bazave të dhënave 6
  Z Informatika në arsimim 6
  Z Siguria dhe mirëmbajtja e rrjeteve 6
  Z Produksioni video-digjital  6
  Z Mësimi elektronik 6
  Z Inteligjenca artificiale 6
  Z Sistemet e informacionit 6
  Z Inteligjenca afariste 6
  Z Rrjetet mobile  dhe  pa tela 6
  Z Rrjetet neurale 6
  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës, më 23 maj 2018, së
image Në Fakultetin e Kulturës Fizike të Universitetit të Tetovës, më 21 maj 2018, u
image Në Universitetin e Tetovës i filloi punimet Konferenca e Pestë Ndërkombëtare Ballkanike e Shkencave
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës organizuan koncert vjetor me muzikë
image Absolventët e Universitetit të Tetovës, të gjeneratës 2017/2018, në prag të përfundimit të studimeve