Филмска и ТВ Режија

Карта на високообразовната установа – Поле на образование и обука

213

 

Општи дескриптори на квалификации согласно Уредбата за националната рамка на високо-образовните класификации

ФИЛМСКИ И ТВ РЕЖИЈА

 

 

 

ДЕСКРИПТОРИ НА КВАЛИФИКАЦИИТЕ: - насока ФИЛМСКИ И ТВ РЕЖИЈА

 

 

Знаење и разбирање

 

 

 

 

Креирање, вреднување, анализирање, синтетизирање и примена на нови практични и теориски знаења во делот на уметнички и научни истражувања од областа на театарска режија, актерска игра, драматургија, и други претставувачки уметности што иницира проширување на границите на знаењата.

 

Примена на знаењето и разбирањето

 

 

Oчекувани резултати од учењето на ова ниво се однесуваат на потврдата на знаењето и разбирањето, примена на знаењето, решавање на проблеми во нови или непознати контексти поврзани со театарската и претставувачката уметност во создавање на комплексни уметнички сценски форми. Резултатите се поврзани со способноста за интегрирација на знаењата и формулирање на ставови. Резултатите се однесуваат на адаптибилност, флексибилност, способност да се справат со промените и способност за преземање иницијатива за решавање на проблеми во рамките на театарската и претставувачката уметност, поврзани со самостоен ангажман, базиран на знаење.

 

способност за проценка

 

 

Способност за обликување, креирање, осмислување, создавање, прибирање, анализирање, оценување и презентирање идеи, концепти и содржини од областа на театарската режија и претствувачките уметности. Донесување соодветна проценка земајќи ги предвид личните, општествените, научните и етичките аспекти.

Способност да оценува теоретски и практични прашања, да дава објаснување за причините, да предвидува последици развој, и да избере соодветно решение.

 

комуникациски вештини

 

 

Способност да комуницира и дискутира со стручната јавност , и со генералната публика, за информации, идеи, проблеми и решенија кога критериумите за одлучување и опсегот на задачата се јасно дефинирани. Презема главна одговорност за колективни резултати. Способност за независно учество, со професионален пристап, во специфични, научни и интердисциплинарни дискусии.

 

вештини на учење

 

 

Презема иницијатива да ги идентификува потребите за стекнување понатамошно знаење и учење со висок степен на независност.

         

 

Ниво на национална рамка на високообразовните квалификации

Високо образование

Ниво на Европската рамка на високообразовните квалификации

VIА

I циклус на студии Универзитетски студии 240 кредити

 

6

КОМПЕТЕНЦИИ

По завршување на четиригодишните студии, дипломираниот:

ФИЛМСКИ И ТВ РЕЖИЈА
поседува највисоки компетенции за режирање на структурно комплексни
театарско - сценски - претставувачки - презентирачки форми:

1.  Режија на филм,документарен,тв режисер итн
2. Сите други СЦЕНСКИ ФОРМИ  во театарски или други         простори
3. Сложени  ИВЕНТИ, КОНГРЕСИ во комплицирани услови со многу учесници
4. КРЕАТИВНА КОНТРОЛА на сите елементи во продукцијата-производство на претстава и                други сценски настани.
5. Креирање на УМЕТНИЧКИ ПРОФИЛ на театарска куќа

со соодветна стекната диплома за професиите:

1.    режисер на филм
2.   режисер на доккументарен филм
3.   режисер на тв
4.   уметнички директор
5.   директор на театарски фестивал
6.   драматург на театарска и филмска компанија
7.   индивидуален советник за актерска игра (театарска и филмска)
8.   помошник режисер или асистент по режија
9.   театарски и филмски критичар
10. теоретичар на режија или актерска игра
*уредник на културна рубрика,
*директор на филмски или тв фестивал
*соработник во филмски архиви
*член на фестивалски и фондовски жириа итн.

Студиската програма ФИЛМСКИ И ТВ РЕЖИЈА предвидува хоризонтална и вертикална мобилност. Хоризонтална мобилност подразбира компатибилност со студиите за филмската уметност во земјата и странство, а вертикалната можност за упис на мастер и докторски студии.

 

 

  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Studentët dhe profesorët e Katedrës së Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe, të Fakultetit Filologjik të
image “Sfidat e sigurisë dhe standardet universale në procesin e integrimit  euroatlantik”, ishte tema e
image Një delegacion i Universitetit të Tetovës, nga Parlamenti Studentor dhe Qendra për shërbime studentore
image Fakulteti i Shkencave të Mjekësisë i Universitetit të Tetovës, 14 Nëntorit - Ditës ndërkombëtare 
image Një delegacion nga Universiteti “Onsekiz Mart”, nga Çanakalaja e Republikës së Turqisë, i kryesuar