Arti Figurativ - Cikli I - 2013

 

PLANPROGRAMI NË CIKLIN E PARË

 
Viti
2013
Fakulteti
ARTEVE
Programi studimor
ARTI FIGURATIV
Drejtimi
ARSIMOR
 
Semestri
I
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FAF006 O Vizatim 1 6
FAF002 O Skulpturë 1 6
FAF003 O Grafikë 1 6
FAF004 O Histori e artit 1 3
FAF0Z8 Z Teoria figurative  1 3
FAF003 Z Psikologji 1 3
  Z Gjuhë angleze 1 3
  OP Lëndë e lirë zgjedhore 3
    Studenti në një semestër regjistron 30  ECTS - kredi  
 
Semestri
II
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FAF106 O Vizatim 2 6
FAF102 O Skulpturë 2 6
FAF103 O Grafikë 2 6
FAF104 O Histori e artit 2 3
FAF1Z8 Z Teoria figurative  2 3
FAF103 Z Psikologji 2 3
  Z Gjuhë angleze 2 3
  OP Lëndë e lirë zgjedhore 3
    Studenti në një vit akademin regjistron 60  ECTS - kredi  
 
Semestri
III
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FAF206 O Vizatim  3 6
FAF001 O Pikturë 1 6
FAF005 O Akti  1 6
FAF204 O Historia e artit 3 3
FF002 Z Sociologjia e kulturës 1 3
PF004 Z Pedagogji  1 3
FAF0ZD Z Qeramikë  1 3
  OP Lëndë e lirë zgjedhore 3
    Studenti në një vit semester regjistron 30  ECTS - kredi  
 
Semestri
IV
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FAF306 O Vizatim  4 6
FAF101 O Pikturë 2 6
FAF105 O Akti  2 6
FAF304 O Historija e artit 4 3
FF102 Z Sociologjia e kulturës 2 3
FP104 Z Pedagogji  2 3
FAF0ZD Z Qeramikë  2 3
  OP Lëndë e lirë zgjedhore 3
    Studenti në një vit akademik regjistron 60  ECTS - kredi  
 
Semestri
V
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FAF201 O Pikturë  3 6
FAF202 O Skulpturë  2 6
FAF203 O Grafikë 3 6
FAF0ZB O Dizajni grafik 1 3
FAF404 O Histori arti 5 3
LPP007 Z Pikturë monumentale 1 3
FAF0ZC Z Etnografi 1 3
FN005 Z Lëndë e lirë zghedhore 3
  OP Studenti në një semester regjistron 30  ECTS - kredi  
 
Semestri
VI
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FAF301 O Pikturë 4  6
FAF302 O Skulpturë 4  6
FAF303 O Grafikë 4 6
FAF1ZB O Dizajni grafik 2 3
FAF504 O Histori arti 6 3
FAF1ZC Z Pikturë monumentale 2 3
FN105 OP Etnografi 2 3
    Lëndë e lirë zghedhore 3
    Studenti në një vit akademik regjistron 60  ECTS - kredi  
    Drejtimi ARSIMOR viti i –IV-tër  
    Moduli: 1. PIKTURË - 2. SKULPTURË – 3. GRAFIKA / Studenti në semestrin e shtatë –VII- të përcktohet vetëm për njërën nga lëndët (Pikturë 5, Skulpturë 5 ose Grafikë 5 ), nga e cila në semestrin e tetë punon punimin e diplomës.  
 
Semestri
VII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FAF401 O Pikturë  5 (M1 ) 12
FAF402 O Skulpturë  5 ( M2 ) 12
FAF403 O Grafikë  5    (M3 ) 12
FAF009 O Metodikë e kulturës figurative 1 4
FAF604 O Historia e artit – shek. XX 3
FAF011 O Estetika 1 2
FAF0ZA Z Teknologjia digjitale 1 3
FAF0ZÇ Z Arti konceptual  1 3
FAF0ZE Z Skenografi 1 3
  OP Lëndë e lirë zghedhore 3
    Studenti në një semester regjistron 30  ECTS - kredi  
 
Semestri
VIII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FAF501   Punim diplome (  M1 - pikturë 6 ) 10
FAF502   Punim diplome (  M2 - skulpturë 6) 10
FAF503   Punim diplome (  M3 - grafikë 6) 10
FAF109   Metodikë e kulturës figurative 2  
FAF704   Historia e artit posmoderrn 4
FAF111   Estetikë 2 10
FAF1ZA   Teknologjia digjitale 2 3
FAF1ZÇ   Arti konceptual 2 3
FAF1ZE   Skenografi 2 3
    Lëndë e lirë zghedhore 3
   

Pas vlerësimit të suksesshëm të bërë nga ana e mentorit, tema diplomës mbrohet përpara një jurie-komisioni dhe nëse e mbron me sukses fiton shkallën përkatëse të profesionit ose  nivel të përshtatshëm të shkallës akademike (BA) Pass, Bachelor (Bachelor of Arts-BA): 

 
  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Në Universitetin e Tetovës i filloi punimet Konferenca e Pestë Ndërkombëtare Ballkanike e Shkencave
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës organizuan koncert vjetor me muzikë
image Absolventët e Universitetit të Tetovës, të gjeneratës 2017/2018, në prag të përfundimit të studimeve
image Profesori i Fakultetit të Inxhinierisë  Ushqimore, Prof. Dr. Gokhan Durmaz nga Universiteti Inonu nga
image Në Fakultetin Filologjik të Universitetit të Tetovës u bë promovimi i 12 numrave të