Dizajn Grafik - Cikli I - 2007

 

PLANPROGRAMI NË CIKLIN E PARË

 
Viti
2007
Fakulteti
ARTEVE
Programi studimor
ARTI FIGURATIV
Drejtimi
GIZAJN  GRAFIK
 
Semestri
I
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FAF001 O Vizatim 1 5
FAF022 O Hyrje në dizajn grafik 1 5
FAF005 O Akti  1 5
FAF006 O Histori arti 1 3
LPA001 O Gjuhë angleze 1 3
LPS010 O Gjuhë shqipe 3
FAF0Z8   Teori figurative  1 3
FAF0Z7   Bazat e informatikës 1 3
LPI002   Fotografi  1 3
FAF0Z1   Gjuhë frenge 1 3
LPF003   Studenti në një semestër regjistron 30  ECTS - kredi  
 
Semestri
II
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FAF101 O Vizatim  2 5
FAF122 O Hyrje në dizajn grafik 2 5
FAF105 O Akti  2 5
FAF106 O Histori arti 2 3
LPA101 O Gjuhë angleze 2 3
LPM011 O Gjuhë maqedone 3
FAF1Z8 Z Teori figurative  2 3
FAF1Z7 Z Anatomi plastike 2 3
LPI102 Z Bazat e informatikës 2 3
FAF1Z1 Z Fotografi  2 3
LPF103 Z Gjuhë frenge 2 3
    Studenti në një vit akademin regjistron 60  ECTS - kredi  
 
Semestri
III
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FAF201 O Vizatim   3 5
FAF009 O Përgatitja e librit  1 5
FAF008 O Grafika reklamuese  1 5
FAF205 O Akti  3 3
FAF206 O Histori arti  3 3
LPA201 O Gjuhë angleze  3 3
FAF2Z1 Z Fotografi  3 3
FAF0Z4 Z Skulpturë në drejtime 1 3
FAF0Z3 Z Pikturë në drejtime 1 3
LPS009 Z Sociologji e kulturës 1 3
    Studenti në një vit semester regjistron 30  ECTS - kredi  
 
Semestri
IV
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FAF301 O Vizatim  4 5
FAF109 O Përgatitja e librit  2 5
FAF108 O Përgatitja e librit  2 5
FAF305 O Akti  4 3
FAF306 Z Histori arti  4 3
LPA301 Z Gjuhë angleze  4 3
FAF3Z1 Z Fotografi 4 3
FAF1Z4 OP Grafikë në drejtime  1 3
FAF1Z3 OP Pikturë në drejtime 2 3
LPS109 OP Sociologji e kulturës 2 3
    Studenti në një vit akademik regjistron 60  ECTS - kredi  
 
Semestri
V
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FAF209 O Përgatitja e librit  3 6
FAF208 O Grafika reklamuese  3 6
FAF527 O Fotografi  5 3
FAF025 O Shkrim me tipografi 1 3
FAF405 O Akti  5 3
FAF406 O Histori arti  5 3
FAF2Z3 Z Pikturë në drejtme 3 3
FAF0Z5 Z Pikturë monumentale (murale)1 3
FAF1Z2 Z Filozofi arti  1 3
LPP007 Z Psikologji 3
FAF1ZЁ Z Kostumografi  1 3
    Studenti në një semester regjistron 30  ECTS - kredi  
 
Semestri
VI
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FAF309 O Përgatitja e librit  4 6
FAF308 O Grafika reklamuese  4 6
FAF527 O Fotografi  6 3
FAF125 O Shkrim me tipografi 2 3
FAF505 O Akti  6 3
FAF506 O Histori arti  6 3
FAF2Z3 Z Pikturë në drejtme 4 3
FAF0Z5 Z Grafikë në drejtime 2 3
FAF1Z2 Z Pikturë monumentale (murale) 2 3
LPE105 Z Filozofi arti  2 3
LPK008 Z Psikologji 3
FAF1ZЁ Z Kostumografi  2 3
    Studenti në një vit akademik regjistron 60  ECTS - kredi  
 
Semestri
VII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FAF409 O Përgatitja e librit 5 5
FAF408 O Grafika reklamuese 5 5
FAF023 O Fotografia në funksion  1 3
FAF024 O Tipografia në funksion  1 3
FAF606 O Histori arti  7 3
LPE006 O Estetikë 3
FAF026 Z Arti konceptual  1 4
FAF0Z9 Z Metodikë e kulturës figurative  1 4
FAF0ZG Z Video dhe arti kompjuterik  1 4
FAF0ZD Z Ilustrimi 1 4
FAF0ZI Z Skenografi  1 4
FAF0ZL Z Menaxhment arti  1 4
    Studenti në një semester regjistron 30  ECTS - kredi  
 
Semestri
VIII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FAF028  O Total dizajn  9
FAF706  O Histori arti  8 3
   O Punim diplome 10
FAF126  Z Arti konceptual  2 4
FAF1Z9  Z Metodikë e kulturës figurative  2 4
FAF1ZG  Z Video dhe arti kompjuterik  1 4
FAF1ZD  Z Ilustrimi 2 4
FAF1ZI  Z Skenografi  2 4
FAF1ZL  Z Menaxhment arti   2 4
    Diplomomi;  
   

Pas vlerësimit të temës së diplomës nga mentori, temën e diplomës studenti e mbron para komisionit profesional dhe nëse me sukses e mbron fiton shkallë të lartë profesionale - kompatbile me sistemin e Bilonjës (BA Pass), Baçelor (Bachelor of Arts-BA) merë thirrjen: Dizajn grafik i diplomuar.

 
  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Në Universitetin e Tetovës i filloi punimet Konferenca e Pestë Ndërkombëtare Ballkanike e Shkencave
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës organizuan koncert vjetor me muzikë
image Absolventët e Universitetit të Tetovës, të gjeneratës 2017/2018, në prag të përfundimit të studimeve
image Profesori i Fakultetit të Inxhinierisë  Ushqimore, Prof. Dr. Gokhan Durmaz nga Universiteti Inonu nga
image Në Fakultetin Filologjik të Universitetit të Tetovës u bë promovimi i 12 numrave të