Montazhë - Cikli I - 2007

 

PLANPROGRAMI NË CIKLIN E PARË

 
Viti
2007
Fakulteti
ARTEVE
Programi studimor
ARTI DRAMATIK
Drejtimi
Montazhë
 
Semestri
I
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  O Montazha I 6
  O Bazat e teknologjisë filmike në postproduksion 3
  O Bazat e video teknologjisë në postproduksion 3
  O Montazha i zërit   I 2
  O Teoria e filmit 2
  O Historia e artit 2
  O Fotografia dhe xhirimi në film 2
  O Hyrje në film e të animuar 2
  O Gjuhë angleze 2
  O Gjuhë maqedone 2
  Z Estetika në film 2
  Z Fotografi artistike 2
  Z Gjuhë shqipe 2
  Z Video teknikat 2
  Z Menaxhimi dhe produkcioni për film dhe TV. 2
 
Semestri
II
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  O Montazha I 6
  O Bazat e teknologjisë filmike në postproduksion 3
  O Bazat e video teknologjisë në postproduksion 3
  O Montazha i zërit   I 2
  O Teoria e filmit 2
  O Historia e artit 2
  O Fotografia dhe incizimi në film 2
  O Hyrje në film të animuar 2
  O Gjuhë angleze 2
  O Gjuhë maqedone 2
  Z Estetika në film 2
  Z Fotografi artistike 2
  Z Gjuhë shqipe 2
  Z Video teknikat 2
  Z Menaxhimi dhe produkcioni për film dhe TV. 2
 
Semestri
III
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  O Montazha  II 7
  O Praktikum në film dhe TV 3
  O Hyrje në dramaturgji 3
  O Montazha i zërit  II 2
  O Teoria e filmit dhe TV 3
  O Teoria e Montazhit 2
  O Dramaturgji e përgjithshme 2
  O Historia e filmit 2
  O Gjuhë angleze 2
  Z Estetika e filmit 2
  Z Fotografia artistike 2
  Z Menaxhment i produksionit për film dhe TV. 2
  Z Hyrje në filozofi 2
 
Semestri
IV
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  O Montazha  II 7
  O Praktikum në film dhe TV 3
  O Hyrje në dramaturgji 3
  O Montazha i zërit  II 2
  O Teoria e filmit dhe TV 3
  O Teoria e Montazhit 2
  O Dramaturgji e përgjithshme 2
  O Historia e filmit 2
  O Gjuhë angleze 2
  Z Estetika e filmit 2
  Z Fotografia artistike 2
  Z Menaxhment i produksionit për film dhe TV. 2
  Z Hyrje në filozofi 2
 
Semestri
V
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  O Montazha III 5
  O Praktika në TV dhe film 3
  O Hyrje në dramaturgji 3
  O Montazha i zërit  III 2
  O Teoria e filmit 3
  O Zërimi në film dhe teatër 2
  O Teoria e hapësirës 2
  O Strategjia e produksionit 3
  O Eksperimentimi me filmin e metrazhit të gjatë 3
  Z Estetika filmike 2
  Z Fotografia artistike 2
  Z Vizatimi grafik 2
  Z Historia e filmit botëror 2
    Studenti në një semester regjistron 30  ECTS - kredi  
 
Semestri
VI
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  O Montazha III 5
  O Praktika në TV dhe film 3
  O Hyrje në dramaturgji 3
  O Montazha i zërit  III 2
  O Teoria e filmit 3
  O Zërimi në film dhe teatër 2
  O Teoria e hapësirës 2
  O Strategjia e produksionit 3
  O Eksperimentimi me filmin e metrazhit të gjatë 3
  Z Estetika filmike 2
  Z Fotografia artistike 2
  Z Vizatimi grafik 2
  Z Historia e filmit botëror 2
 
Semestri
VII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  O Montazha  IV 8
  O TV Punëtori (Kontinuitet) 5
  O Teoria e hapësirës 4
  O Analiza e filmit 3
  O Strategjia e produksionit 3
  O Psikanaliza dhe kreativiteti 3
  Z Estetika filmike 2
  Z Fotografia artistike 2
  Z Vizatim grafik 2
  Z Historia e filmit botëror 2
    Studenti në një semester regjistron 30  ECTS - kredi  
 
Semestri
VIII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  O Montazha  IV 8
  O TV Punëtori (Kontinuitet) 5
  O Teoria e hapësirës 4
  O Analiza e filmit 3
  O Strategjia e produksionit 3
  O Psikanaliza dhe kreativiteti 3
  Z Estetika filmike 2
  Z Fotografia artistike 2
  Z Vizatim grafik 2
  Z Historia e filmit botëror 2
    Diplomimi  
   

Pas vlerësimit të temës së diplomës nga mentori, temën e diplomës studenti e mbron para komisionit profesional dhe nëse me sukses e mbron fiton shkallë të lartë profesionale - kompatibile me sistemin e Bilonjës (BA Pass), Baçelor (Bachelor of Arts-BA) merë thirrjen : Montazhier i Diplomuar

 
  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës, më 23 maj 2018, së
image Në Fakultetin e Kulturës Fizike të Universitetit të Tetovës, më 21 maj 2018, u
image Në Universitetin e Tetovës i filloi punimet Konferenca e Pestë Ndërkombëtare Ballkanike e Shkencave
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës organizuan koncert vjetor me muzikë
image Absolventët e Universitetit të Tetovës, të gjeneratës 2017/2018, në prag të përfundimit të studimeve