Pikturë - Cikli I - 2007

 

PLANPROGRAMI NË CIKLIN E PARË

 
Viti
2007
Fakulteti
ARTEVE
Programi studimor
ARTI FIGURATIV
Drejtimi
PIKTURË
 
Semestri
I
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FAF001 O Vizatim 1 5
FAF002 O Pikturë   А-1 5
FAF005 O Akti  1 5
FAF006 O Histori arti 1 3
LPA001 O Gjuhë angleze 1 3
LPS010 O Gjuhë shqipe 3
FAF0Z8 Z Teori figurative  1 3
FAF0Z7 Z Anatomia plastike 1 3
FAF0Z7 Z Bazat e informatikës 1 3
LPI002 Z Fotografi  1 3
FAF0Z1 Z Gjuhë frenge 1 3

  Studenti në një semestër regjistron 30  ECTS - kredi  
 
Semestri
II
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FAF101 O Vizatim  2 5
FAF102 O Pikturë   А-2 5
FAF105 O Akti  2 5
FAF106 O Histori arti 2 3
LPA101 O Gjuhë angleze 2 3
LPM011 O Gjuhë maqedone 3
FAF1Z8 Z Teori figurative  2 3
FAF1Z7 Z Anatomi plastike 2 3
LPI102 Z Bazat e informatikës 2 3
FAF1Z1 Z Fotografi  2 3
LPF103 Z Gjuhë frenge 2 3
    Studenti në një vit akademin regjistron 60  ECTS - kredi  
 
Semestri
III
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FAF201 O Vizatim   3 5
FAF202 O Pikturë  А-3 7
FAF205 O Akti  3 3
FAF206 O Histori arti  3 3
FAF016 O Teknologjia e pikturës 1 3
LPA201 O Gjuhë angleze  3 3
FAF0Z5 Z Grafikë në drejtime 1 3
FAF0ZÇ Z Dizajn grafik 1 3
FAF0ZE Z Qeramikë  1 3
LPS009 Z Sociologji e kulturës 1 3
    Studenti në një vit semester regjistron 30  ECTS - kredi  
 
Semestri
IV
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FAF301 O Vizatim  4 5
FAF302 O Pikturë  А-4 7
FAF305 O Akti  4 3
FAF306 Z Histori arti  4 3
FAF116 Z Teknologjia e pikturës 2 3
LPA301 Z Gjuhë angleze  4 3
FAF1Z5 Z Grafikë në drejtime 2 3
FAF1ZÇ OP Dizajn grafik 2 3
FAF1ZE OP Qeramikë  2 3
LPS109 OP Sociologji e kulturës 2 3
    Studenti në një vit akademik regjistron 60  ECTS - kredi  
 
Semestri
V
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FAF401 O Vizatim  5 5
FAF402 O Pikturë  А-5 10
FAF405 O Akti  5 3
FAF014 O Teknikat e pikturës 1 3
FAF406 O Histori e artit  5 3
FAF2Z5 Z Grafika në drejtime  3 3
FAF0Z4 Z Skulptura në drejtime  1 3
FAF0Z2 Z Pikturë monumentale(murale)  1 3
FAF1Z2 Z Filozofi arti  1 3
LPP007 Z Psikologji 3
FAF1ZЁ Z Kostumografi  1 3
    Studenti në një semester regjistron 30  ECTS - kredi  
 
Semestri
VI
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FAF501 O Vizatim  6 5
FAF505 O Pikturë  А-6 10
FAF505 O Akti  6 3
FAF114 O Teknikat e pikturës 2 3
FAF506 O Histori e artit  6 3
FAF3Z5 Z Grafika në drejtime  4 3
FAF1Z4 Z Skulptura në drejtime  2 3
FAF1Z2 Z Pikturë monumentale (murale) 2 3
LPE105 Z Filozofi arti  2 3
LPK108 Z Peadagogji  2 3
FAF1ZЁ Z Kostumografi  2 3
    Studenti në një vit akademik regjistron 60  ECTS - kredi  
 
Semestri
VII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FAF604 O Grafikë   А-7 10
FAF214 O Teknikat e pikturës  3 3
FAF601 O Vizatim  7 3
FAF606 O Histori e artit 7 3
LPE005 O Estetikë 3
FAF026 Z Arti konceptual  1 4
FAF0Z9 Z Metodikë e kulturës figurative  1 4
FAF0ZG Z Video dhe arti kompjuterik  1 4
FAF0ZD Z Ilustrimi 1 4
FAF0ZI Z Skenografi  1 4
FAF0ZL Z Menaxhment arti  1 4
FAF0ZG Z Video dhe arti kompjuterik 1 4
    Studenti në një semester regjistron 30  ECTS - kredi  
 
Semestri
VIII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FAF702   Pikturë   А-8 9
FAF706   Histori arti  8 3
    Punim diplome 10
FAF126   Arti konceptual  2 4
FAF1Z9   Metodikë e kulturës figurative  2 4
FAF1ZG   Video dhe arti kompjuterik 2  4
FAF1ZD   Ilustrimi 2 4
FAF1ZI   Skenografi  2 4
FAF1ZL   Menaxhment arti   2 4
    Diplomomi;  
   

Pas vlerësimit të temës së diplomës nga mentori, temën e diplomës studenti e mbron para komisionit profesional dhe nëse me sukses e mbron fiton shkallë të lartë profesionale - kompatbile me sistemin e Bilonjës (BA Pass), Baçelor (Bachelor of Arts-BA) merë thirrjen: Piktorë i diplomuar i artit figurativ

 
  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Në ambientet e Fakultetit Ekonomik të Universitetit të Tetovës sot u bë promovimi i
image Në Universitetin e Tetovës, më 19 shkurt 2018, u promovua libri “TERRITORI I LUFTËS
image Kolegji AAB, në partneritet me Universitetin e Tetovës, Universitetin "Ismail Qemali" në Vlorë, Universitetin
image   Me vizitën në Muzeun Historik të Universitetit të Tetovës në fshatin Poroj, homazhet te
image Albanologia e shquar kineze, njëherit edhe profesoreshë në Fakultetin e Gjuhëve në Universitetin e