Ekonomi-Biznes - Cikli I - 2012

 

PLANPROGRAMI NË CIKLIN E PARË

 
Viti
2012
Fakulteti
EKONOMIK
Programi studimor
4 vjeçar
Drejtimi
EKONOMI - BIZNES
 
Semestri
I
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FEEB001 O BAZAT E EKONOMISË 8
LPI002 O E DERJTA  AFARISTE 8
LPM003 O MATEMATIKA I PËR EKONOMISTË 8
LPJ004 Z TEKNOLOGJIA INFORMATIVE 6
LPF005 Z KULTURË FIZIKE 6
 
Semestri
II
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FEEB006 O MIKROEKONOMI 7
LPM103 O MATEMATIKA II PËR EKONOMISTË 7
FEEB007 O BAZAT E KONATBILITETIT 6
LPA008 O GJUHË ANGLEZE I 5
FEEB0Z1 Z GJOEGRAFIA EKONOMIKE 5
FEEB0Z2 Z BAZAT E FINANCAVE 5
 
Semestri
III
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FEEB106 O MAKROEKONOMI 7
FEEB009 O KONATBILITET FINANCIAR 7
FEEB010 O BAZAT E MENAXHMNETIT 7
LPA108 O GJUHË ANGLEZE II 5
FEEB0Z3 Z PARAJA DHE BANKA 4
FEEB0Z4 Z ORGANIZIMI INDUSTRIAL 4
FEEB0Z5 Z ANALIZA E RAPORTEVE FINANCIARE 4
 
Semestri
IV
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FEEB011 O BIZNES NDËRKOMBËTAR 4
FEEB012 O STATISTIKA PËR EKONOMISTË 4
FEEB013 O MENAXHIMI I BURIMEVE NJERËZORE 4
FEEB014 O BAZAT E MARKETINGUT 4
FEEB0Z6 Z KONTABILITETI MENAXHERIAL 4
FEEB0Z7 Z MENAXHIMI I BIZENSIT TË VOGËL 4
FEEB0Z8 Z EKONOMIA E TURIZMIT 4
FEEB0Z9 Z EKONOMIA E TREGUT DHE E PUNËS 4
FEEB0ZA Z LËNDË ZGJEDHORE NGA LISTA E LANDËVE TË PERBASHKËTA TË NJËSIVE NË  USHT 2
 
Semestri
V
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FEEB015 O EKONOMETRI 6
FEEB016 O VENDOSJE BIZNESORE 6
FEEB017 O MARKETINGU STRATEGJIK 4
FEEB0ZB Z EKONOMIA NDËRKOMBËTARE 5
FEBB0ZC Z ETIKA AFRISTE 5
FEEB0ZD Z FINACAT NDËRKOMBËTARE 5
FEEB0ZF Z TREGTIA DHE PUNËT E JASHTME 5
FEEB0ZG Z LËNDË ZGJEDHORE NGA LISTA E LANDËVE TË PERBASHKËTA TË NJËSIVE NË  USHT 4
 
Semestri
VI
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FEEB018 O TREGJET DHE INSTITUCIONET FINANCIARE 6
FEEB019 O FINANCAT PUBLIKE 6
FEEB020 O KËRKIMET OPERACIONALE 4
FEEB0ZH Z MENAXHIMI FINANCIAR 4
FEEB0ZI Z INTEGRIMET EKONOMIKE EVROPIANE 4
FEEB0ZJ Z MENAXHIMI I INVESTIMEVE 4
FEEBOZK Z MENAXHIMI STRATEGJIK 4
FEEB0ZL Z LËNDË ZGJEDHORE NGA LISTA E LANDËVE TË PERBASHKËTA TË NJËSIVE NË  USHT 2
 
Semestri
VII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FEEB021 O EKONOMIA MONETARE 6
FEEB 022 O E DREJTA AFARSITE EVROPIANE 6
FEEB023 O KËRKIMET E TREGUT 5
FEEB024 O NDËRMARRËSIA 5
FEEB0ZM Z EKONOMIA  AGRARE 4
FEEB0ZN Z EKONOMIA E SIGURIMEVE 4
FEBB0ZNJ Z LËNDË ZGJEDHORE NGA LISTA E LANDËVE TË PERBASHKËTA TË NJËSIVE NË  USHT 4
 
Semestri
VIII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
LPJ025 O PRAKTIKA PORFESIONALE 5
FEEB114 O MARKETINGU NDRËRKOMBËTAR 5
FEEB026 O PUNIM DIPLOME 5
FEEB0ZO Z EKONOMIA DHE ZHVILLIMI I EKON.NACIONALE 4
FEEB0ZP Z MENAXHIMI BANKAR 4
FEEBZQ Z SISTEMET EKONOMIKE BASHKËKOHORE 4
FEEBZR Z MARKETINGU NË TURIZËM 4
FEEB0ZS Z LËNDË ZGJEDHORE NGA LISTA E LANDËVE TË PERBASHKËTA TË NJËSIVE NË  USHT 3
  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Në Universitetin e Tetovës i filloi punimet Konferenca e Pestë Ndërkombëtare Ballkanike e Shkencave
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës organizuan koncert vjetor me muzikë
image Absolventët e Universitetit të Tetovës, të gjeneratës 2017/2018, në prag të përfundimit të studimeve
image Profesori i Fakultetit të Inxhinierisë  Ushqimore, Prof. Dr. Gokhan Durmaz nga Universiteti Inonu nga
image Në Fakultetin Filologjik të Universitetit të Tetovës u bë promovimi i 12 numrave të