Financa-Kontabilitet - Cikli I - 2012

 

PLANPROGRAMI NË CIKLIN E PARË

 
Viti
2012
Fakulteti
EKONOMIK
Programi studimor
4 vjeçar
Drejtimi
Financa dhe Kontabilitet
 
Semestri
I
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FEEB001 O BAZAT E EKONOMISË 6
LPI002 O E DERJTA  AFARISTE 6
LPM002 O MATEMATIKA 6
FEfs004 O STATISTIKA PËR EKONOMISTË 6
LPJ005 Z TEKNOLOGJIA INFORMATIVE 6
LPF006 Z KULTURË FIZIKE 6
 
Semestri
II
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FEfs007 O MIKROEKONOMI 6
LPM103 O MATEMATIKA II PËR EKONOMISTË 6
FEfs007 O BAZAT DHE PARIMET E KONTABILITETIT 6
LPA008 O GJUHË ANGLEZE I 4
FEfs0Z1 Z NDËRMARRËSIA 4
FEfs0Z2 Z MENAXHIMI I BURIMEVE NJERËZORE 4
FEfs0Z3 Z E DREJTA EVROPIANE TREGTARE 4
 
Semestri
III
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FEfs009 O BAZAT E FINANCAVE 6
FEfs010 O MAKROEKONOMIA 5
FEfs011 O KONATBILITET FINANCIAR 5
LPA108 O GJUHË ANGLEZE II 4
FEfs0Z4 Z BIZNESI NDËRKOMBËTAR 5
FEfs0Z5 Z SJELLJA KONSUMATORE 5
FEfs0Z6 Z KONTABILITETI MENAXHERIAL 5
 
Semestri
IV
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FEfs012 O BAZAT E MENAXHMENTIT 5
FEfs013 O FINANCAT PUBLIKE 5
FEfs014 O KONTABILITETI BUXHETOR 5
FEfs0z6 Z EKONOMIKA E TURIZMIT 5
FEfs0z7 Z EKONOMIA E TREGUT DHE PUNËS 5
FEfs0z8 Z ETIKA AFARISTE 5
FEfs0z9 Z MARKETINGU I SHËRBIMEVE FINANCIARE 5
 
Semestri
V
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FEfs015 O BAZAT E MARKETINGUT 6
FEfs016 O VENDOSJE BIZNESORE 6
FEfs017 O BANKAT DHE PUNËT BANKARE 6
FEfs0ZA Z EKONOMIA AGRARE 4
FEfs0ZB Z KËRKIMET E TREGUT 4
FEfs0ZC Z MENAXHIMI I SITEMEVE INFORMATIVE 4
FEfs0ZD Z LËNDË ZGJEDH NGA LISTA E NJESIVE TE USHT-SE 4
 
Semestri
VI
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FEfs018 O ANALIZA E RAPORTEVE FINANCIARE 6
FEfs019 O KËRKIME OPERACIONALE 6
FEfs019 O PRAKTIKË PROFESIONALE 6
FEfsOZF Z MENAXHIMI I PROJEKTEVE 5
FEfsOZG Z KANTABILITETI I KOSTOVE 5
FEfsOZH Z MENAXHIMI I BIZNESIT TE VOGËL DHE TË MESËM 5
FEfsOZI Z LËNDË ZGJEDH NGA LISTA E NJESIVE TE USHT-SE 2
 
Semestri
VII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FEfs021 O EKONOMETRI 6
FEfs022 O FINANCAT E KORPORATAVE 5
FEfs023 O AUDITIM 5
FEfs024 O FINANCAT E NDËRKOMBËTARE 5
FEfsOZJ Z KONT. BANKAR DHE SHOQËRITË E SIGURIMEVE 4
FEfsOZK Z TEORIA DHE ANALIZA E BILANCIT 4
FEfsOZL Z LËNDË ZGJEDH. NGA LISTA E NJESIVE TE USHT-SE 4
 
Semestri
VIII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FEfs026 O TREGJET DHE INST.FINACIARE 6
FEfs027 O TREGU I KAPITALIT 6
FEfs028 O PUNIM DIPLOME 6
FEfs0ZM Z EKONOMIA E SEKTORIT PUBLIK 6
FEfs0ZN Z MMENAXHIMI INVESTUES 6
FEfs0ZNJ Z LËNDË ZGJEDH. NGA LISTA E NJESIVE TE USHT-SE 6
  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image   Parlamenti Studentor i Universitetit të Tetovës organizoi gara në shah. Në këto gara morën
image Përfaqësues të Ministrisë për Evropë, Integrim dhe Punë të Jashtme të Austrisë së bashku
image Fakulteti i Shkencave të Mjekësisë i Universitetit të Tetovës, në bashkëpunim me Parlamentin Studentor
image   Me rastin e 8 Marsit, ditës ndërkombëtare të gruas, Universiteti i Tetovës për të
image   Me rastin e kësaj dite të shënuar kam nder dhe kënaqësi,  t’ua përcjell urimet