Marketing-Menaxhment - Cikli I - 2012

 

PLANPROGRAMI NË CIKLIN E PARË

 
Viti
2012
Fakulteti
EKONOMIK
Programi studimor
4 vjeçar
Drejtimi
MARKETING - MENAXHMENT
 
Semestri
I
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FEEB001 O BAZAT E EKONOMISË 8
LPI002 O E DERJTA  AFARISTE 8
LPM003 O MATEMATIKA I PËR EKONOMISTË 8
LPJ004 Z TEKNOLOGJIA INFORMATIVE 6
LPF005 Z KULTURË FIZIKE 6
 
Semestri
II
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FEEB006 O MIKROEKONOMI 7
LPM103 O BAZAT E MENAXHIMIT 7
FEEB007 O BAZAT DHE PARIMET E KONTABILITETIT 6
LPA008 O GJUHË ANGLEZE I 5
FEMM0Z1 Z NDËRMARRËSIA 5
FEMM0Z2 Z ETIKA AFRISTE 5
 
Semestri
III
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FEEB106 O MAKROEKONOMI 6
FEMM009 O BAZAT E MARKETINGUT 6
FEMM010 O STATISTIKA PËR EKONOMISTË 6
LPA108 O GJUHË ANGLEZE II 4
FEMM0Z3 Z BAZAT E FINANCËS 4
FEMM0Z4 Z MARRËDHËNIE ME PUBLIKUN 4
FEMM0Z5 Z MENAXHIMI I SEKTORIT PUBLIK 4
 
Semestri
IV
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FEMM011 O MARKETINGU STRATEGJIK 6
FEMM012 O KERKIMET E MARKETINGUT 6
FEMM013 O KONTABILITET FINANCIAR 5
FEMM0Z6 O KOMUNIKIMI NË MARKETING DHE PROMOCIONI 5
FEMM0Z7 Z MENAXHIMI I INVESTIMEVE 5
FEMM0Z8 Z SJELLJA ORGANIZATIVE 5
FEMM0Z9 Z LËNDË ZGJEDHORE 3
 
Semestri
V
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FEMM014 O EKONOMETRI 5
FEMM015 O VENDOSJE BIZNESORE 6
FEMM016 O MENAXHIM STRATEGJIK 5
FEMM017 O SJELLJA KONSUMATORE 6
FEMM0ZA Z MARKETING MENAXHMENT 3
FEMM0ZB Z BIZNES NDËRKOMBËTAR 3
FEMM0ZC Z PLANIFIKIMI NË MARKETING 3
FEMM0ZD Z LËNDË ZGJEDHORE 2
 
Semestri
VI
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FEMM018 O MARKETINGU NDËRKOMBËTAR 6
FEMM019 O MENAXHIMI I ORGANIZATËS 6
FEMM020 O KËRKIMET OPERACIONALE 4
FEMM0ZF Z MARKETINGU NË TURIZËM 4
FEMM0ZG Z MODELET E MARKETINGUT 4
FEMM022 Z FINANCAT NDËRKOMBËTARE 4
FEMM0ZI Z MENAXHIMI NDËRKOMBËTAR 4
FEMM0ZJ Z LËNDË ZGJEDHORE 2
 
Semestri
VII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FEMM021 O E - MARKETING 6
FEMM022 O MARKETINGU DHE POLITIKA E ÇMIMEVE 5
FEMM023 O PRAKTIKA PROFESIONALE 6
FEMM024 O MARKETINGU I SHËRBIMEVE 5
FEMM0ZK Z FINANCAT PUBLIKE 4
FEMM0ZL Z MENAXHIMI PROJEKTEVE 4
FEMM0ZM Z LËNDË ZGJEDHORE 4
 
Semestri
VIII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FEMM025 O DISTRIBUIMI 6
FEMM026 O MENXHIMI BURIMEVE NJERËZORE 5
FEMM027 O PUNIM DIPLOME 7
FEMM0ZN Z SISTEMI INFORMATIV I MARKETINGUT 5
FEMM0ZNJ Z KONATBILITET MENAXHERIAL 5
FEMM0ZO Z MENAXHIMI I PRODHIMIT 5
FEMM0ZP Z LËNDË ZGJEDHORE 2
  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Në Universitetin e Tetovës i filloi punimet Konferenca e Pestë Ndërkombëtare Ballkanike e Shkencave
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës organizuan koncert vjetor me muzikë
image Absolventët e Universitetit të Tetovës, të gjeneratës 2017/2018, në prag të përfundimit të studimeve
image Profesori i Fakultetit të Inxhinierisë  Ushqimore, Prof. Dr. Gokhan Durmaz nga Universiteti Inonu nga
image Në Fakultetin Filologjik të Universitetit të Tetovës u bë promovimi i 12 numrave të