Turizëm - Cikli I - 2008

 

PLANPROGRAMI NË CIKLIN E PARË

 
Viti
2008
Fakulteti
EKONOMIK
Programi studimor
3 vjeçar
Drejtimi
TURIZËM
 
Semestri
I
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  O BAZAT E TURIZMIT 4.5
  O PARIMET E MARKETINGUT 4.5
  O PARIMET E MENAXHMENTIT 4.5
  O BAZAT E EKONOMISË 4.5
  O GJUHË ANGLEZE I 4.5
  O GJUHË SHQIPE 3
  Z GJUHË FRENGE I 4.5
  Z GJUHË GJERMANE I 4.5
  Z GJUHË SPANJOLLE I 4.5
 
Semestri
II
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  O STATISTIKA PËR EKONOMISTË 4.5
  O E DREJTA NË TURIZËM 4.5
  O TEKNOLOGJIA INFORMATIVE 4.5
  O GJUHË MAQEDONE 3
  O MATEMATIKA I PËR EKONOMISTË 4.5
  Z GJUHË ANGLEZE II 4.5
  Z GJUHË FRENGE II 4.5
  Z GJUHË GJERMANE II 4.5
  Z GJUHË SPANJOLLE 4.5
 
Semestri
III
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  O EKONOMIA E TURIZMIT 5
  O GJOEGRAFI TURISTIKE 5
  O TRASHIGIMI KULTURORE ARTISTIKE 5
  O KONTABILITETI NË TURIZËM 5
  O GJUHË ANGLEZE III 5
  Z MENAXHIMI NË CILËSI 5
  Z SOCILOGJIA E TURIZMIT 5
  Z GJUHË FRENGE III 5
  Z GJUHË GJERMANE III 5
  Z GJUHË SPANJOLLE III 5
 
Semestri
IV
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  O AGJENCITË TURITIKE DHE TUROPERATORËT 5
  O MENAXHMNETI HOTELIER 5
  O MARKETINGU NË TURIZËM 5
  O GJUHË ANGLEZE IV 5
  Z AKTIVITET PROMOTIVE NË TURIZËM 5
  Z GJUHË FRENGE IV 5
  Z GJUHË GJERMANE IV 5
  Z GJUHË SPANJOLLE IV 5
 
Semestri
V
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  O MENAXHIMI I BURIMEVE NJERËZORE 5
  O MENAXHMENTI RESTORANTOR 5
  O MENAXHMNETI FINANCIAR 5
  O GJUHË ANGLEZE 5 5
  Z FORMAT SPECIFIKE TË TURIZMIT 5
  Z GJUHË FRENGE V 5
  Z GJUHË GJERMANE V 5
  Z GJUHË SPANJOLLE V 5
 
Semestri
VI
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  O KOMUNIKIMI AFARIST 5
  O TURIZMI RURAL DHE SHËNDETËSOR 5
  O E - BIZNESI Ë TURIZËM 5
  O GJUHË ANGLEZE VI 5
  Z MENAXHIMI I PRODHIMIT TË USHQIMIT 5
  Z EKONOMIA E KOMUNIKACIONIT 5
  Z GJUHË FRENGE VI 5
  Z GJUHË GJERMANE VI 5
  Z GJUHË SPANJOLLE VI 5
  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image   Me vizitën në Muzeun Historik të Universitetit të Tetovës në fshatin Poroj, homazhet te
image Albanologia e shquar kineze, njëherit edhe profesoreshë në Fakultetin e Gjuhëve në Universitetin e
image   Rektori i UT-së, Prof. Dr. Vullnet Ameti: Profesor  Remzi Nesimi doajen i arsimit dhe
image   Rektori i Universitetit të Tetovës, Prof. Dr. Vullnet Ameti, mori pjesë në shënimin e
image Rektori i Universitetit të Tetovës, Prof. Dr. Vullnet Ameti, u shpall Ambasador i Paqes