Turizëm - Cikli I - 2013

 

PLANPROGRAMI NË CIKLIN E PARË

 
Viti
2012/2013
Fakulteti
EKONOMIK
Programi studimor
4 vjeçar
Drejtimi
TURIZËM
 
Semestri
I
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FEt001 O BAZAT  TURIZMIT 7
FEt002 O BAZAT E EKONOMISË 5
FEt003 O BAZAT MENAXHIMIT 6
LPA004 O GJUHË ANGLEZE I 4
LPG005 Z GJUHË GJERMANE I 6
LPF006 Z GJUHË FRENGE I 6
LPF007 Z KULTURË FIZIKE 6
 
Semestri
II
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FEt008 O BAZAT E MARKETINGUT 6
LPM009 O MATEMATIKA PËR EKONOMISTË 6
FEt010 O STATISTIKA PËR EKONOMISTË 6
LPA104 O GJUHË ANGLEZE II 4
LPF106 Z GJUHË GJERMANE II 4
LPF106 Z GJUHË FRENGE II 4
FEt0Z1 Z PSIKOLOGJI E TURIZMIT 4
FEt0Z2 Z SOCIOLOGJIA E TURIZMIT 4
 
Semestri
III
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FEt011 O EKONOMIA DHE ORGANIZIMI I TURIZMIT 5
FET012 O KONTABILITETI I TURIZMIT 4
FEt013 O GJEOGRAFIA TURISTIKE 5
FEt014 O AGJENCITE TURISTIKE DHE TURPERATORËT 5
LPA204 Z GJUHË ANGLEZE III 3
LPG205 Z GJUHË GJERMANE III 4
LPF206 Z GJUHË FRENGE III 4
FEtZ3 Z NDËRMARRËSIA 4
FEtZ4 Z NJOHJA ME MALLRAT DHE SHKENCA E TË USHQ. 4
 
Semestri
IV
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FEt015 O BAZAT E SË DREJTËS TURISTIKE 6
FEt016 O MARKETINGU I TURIZMIT 6
FEt017 O MENAXHMENTI HOTELIER 6
LPA304 O GJUHË ANGLEZE IV 4
LPG305 Z GJUHË GJERMANE IV 4
LPF306 Z GJUHË FRENGE IV 4
FEtZ5 Z PLANIFIKIMI  AFARIST I TURIZMIT 4
FEtOZ6 Z TURIZMI ALTERNATIV 4
 
Semestri
V
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FEt018 O AKTIVITETET PROMOTIVE TË TURIZMIT 7
FEt022 O MENAXHIMI I BURIMEVE NJERËZORE 6
FEt020 O TRASHIGIMI KULTURORE 7
FEt2Z7 Z SPORTI DHE TURIZMI 4
FEt0Z8 Z ORGANIZMI I TAKIMEVE DHE KONFERENCAVE 4
FEt0Z9 Z KOMUNIKIMI AFARIST 4
FEtOZA Z LËNDË ZGJEDHORE NGA LISTA E NJËSIVE TË USHT 2
 
Semestri
VI
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FEt021 O MENAXHMENTI RESTORANTOR 7
FEt018 O SISTEMET INFORMATIVE TË TURIZMIT 6
FEt023 O KËRKIMET E TREGUT TURISTIK 6
FEtOZB Z POLITIKA NE ZHVILLIMIN E TURIZMIT 4
FEtOZC Z ANIMIMET NË TURIZËM 4
FEtOZD Z SJELLJA ORGANIZATIVE 4
FEtOZF Z DESTINACIONET TURISTIKE 4
FEtOZG Z LËNDË ZGJEDHORE NGA LISTA E NJËSIVE TË USHT 3
 
Semestri
VII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FEt24 O MENAXHIMI I PRODUKTEVE USHQIMORE 6
FEt25 O AMBIENTI HAPSINOR I TURIZMIT 6
FEt026 O PRAKTIKË PROFESIONALE 7
FEtOZH Z STANDARDET E TURIZMIT DHE  HOTELIERI 4
FEtOZI Z ORGANIZIMI DHE  MENAXH.  I KOMUN.NE TUR 4
FEtOZJ Z ZHVILLIMI I QËNDRUESHËM I TURIZMIT 4
FEtOZK Z LËNDË ZGJEDHORE NGA LISTA E NJËSIVE TË USHT 4
 
Semestri
VIII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FEt027 O MENAXHMENTI FINANCIAR 7
FEt028 O TURIZMI NDËRKOMBËTAR 6
FEt029 O PUNIM DIPLOME 10
FEtOZL Z MENAXHIMI STRATEGJIK NË TURIZËM 4
FEtOZM Z BIZNESI NDËRKOMBËRTAR I TURIZMIT 4
FEtOZN Z LËNDË ZGJEDHORE NGA LISTA E NJËSIVE TË USHT 3
  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Në Universitetin e Tetovës i filloi punimet Konferenca e Pestë Ndërkombëtare Ballkanike e Shkencave
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës organizuan koncert vjetor me muzikë
image Absolventët e Universitetit të Tetovës, të gjeneratës 2017/2018, në prag të përfundimit të studimeve
image Profesori i Fakultetit të Inxhinierisë  Ushqimore, Prof. Dr. Gokhan Durmaz nga Universiteti Inonu nga
image Në Fakultetin Filologjik të Universitetit të Tetovës u bë promovimi i 12 numrave të