Administratë Biznesi - Cikli I - 2008

 

PLANPROGRAMI NË CIKLIN E PARË

 
Viti
2008
Fakulteti
FAKULTETI I ADMINISTRATËS SË BIZNESIT
Programi studimor
ADMINISTRATË BIZNESI
Drejtimi
 
 
Semestri
I
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  O HYRJE NË EKONOMI 5
  O TEKNOLOGJI INFORMATIVE 5
  O MATEMATIKA PËR BIZNES I 5
  O GJUHË ANGLEZE I 4
  O GJUHË SHQIPE 3
  Z E DREJTA AFARISTE 4
  Z EKONOMIA DHE MBROJTJA E MJEDISIT 4
  Z E DREJTA E PUNËS 4
  Z MENAXHIMI ME BIZNES 4
 
Semestri
II
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  O MIKROEKONOMIA -I- 5
  O MATEMATIKA PËR BIZNES -II- 5
  O BAZAT DHE PARIMET E KONTABILITETIT 5
  O GJUHË ANGLEZE -II- 4
  O GJUHË MAQEDONE 3
  Z BIZNESI NDËRKOMBTAR 4
  Z E-BIZNES 4
  Z PLANIFIKIMI AFARIST 4
  Z EKONOMIA NACIONALE 4
 
Semestri
III
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  O MAKROEKONOMIA -I- 4
  O MAKROEKONOMIA -II- 5
  O PARIMET E MENAXHIMIT 4
  O KONTABILITETI FINANCIAR 5
  O GJUHË ANGLEZE -III- 4
  Z KONTABILITETI BUXHETOR DHE KONTAB.I OJP-ve 4
  Z ETIKA AFARISTE 4
  Z MENAXHIMI INVESTITOR 4
  Z FINANCAT NDËRKOMBTARE 4
 
Semestri
IV
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  O NDËRMARRJET E BIZNESIT TË VOGËL 4
  O MAKROEKONOMI -II- 5
  O PARIMET E MARKETINGUT 5
  O STATISTIKA PËR BIZNES 4
  O GJUHË ANGLEZE -IV- 4
  Z FINANCAT PUBLIKE 4
  Z MENAXHIMI ME RESURSET NJERZORE 4
  Z EKONOMIA E SIGURIMEVE 4
  Z EKONOMIA GLOBALE 4
 
Semestri
V
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  O MENAXHIMI FINANCIAR 4
  O EKONOMETRI -I- 5
  O VENDOSJE BIZNESORE 5
  O GJUHË ANGLEZE V 4
  O SIPËRMARRËSI 4
  Z MARKETINGU NDËRKOMBTAR 4
  Z ANARIZA E RAPORTEVE FINANCIARE 4
  Z PARIMET E MARKETINGUT NË PRAKTIKË 4
  Z EKONOMIA REGJIONALE 4
 
Semestri
VI
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  O TREGJET DHE INSTITUCIONET FINANCIARE 4
  O EKONOMETRI -II- 5
  O KONTROLL DHE REVIZION 5
  O MENAXHIM BANKAR 4
  O GJUHË ANGLEZE VI 4
  Z INTEGRIMET EKONOMIKE EUROPIANE 4
  Z UDHËHEQJE KORPORATIVE 4
  Z MENAXHIMI I PROJEKTEVE 4
  Z MARKETING NDËRKOMBTAR 4
  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Me një akademi solemne, sot në Universitetin e Tetovës u shënua 109 vjetori i
image Studentët dhe profesorët e Katedrës së Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe, të Fakultetit Filologjik të
image “Sfidat e sigurisë dhe standardet universale në procesin e integrimit  euroatlantik”, ishte tema e
image Një delegacion i Universitetit të Tetovës, nga Parlamenti Studentor dhe Qendra për shërbime studentore
image Fakulteti i Shkencave të Mjekësisë i Universitetit të Tetovës, 14 Nëntorit - Ditës ndërkombëtare