Administratë Publike - Cikli I - 2008

 

PLANPROGRAMI NË CIKLIN E PARË

 
Viti
2008
Fakulteti
FAKULTETI I ADMINISTRATËS SË BIZNESIT
Programi studimor
ADMINISTRATË PUBLIKE
Drejtimi
 
 
Semestri
I
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  O HYRJE NË ADM.PUBLIKE 5
  O FILLET E SË DREJTËS 5
  O HYRJE NË EKONOMI 5
  O GJUHË ANGLEZE I 4
  O GJUHË SHQIPE 3
  Z E DREJTA AFARISTE 4
  Z NDRYSHIMET SHOQËRORE DHE GLOBALIZIMI 4
  Z MENAXHIMI POLITIK 4
  Z E DREJTA E PUNËS 4
 
Semestri
II
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  O E DREJTA KUSHTETUESE 5
  O EKONOMIA E SEKTORIT PUBLIK 5
  O TEKNOLOGJIA INFORMATIKE 5
  O GJUHË ANGLEZE -II- 4
  O GJUHË MAQEDONE 3
  Z E DREJTA NDËRKOMBTARE HUMANITARE 4
  Z MENAXHIMI I MJEDISIT JETËSOR 4
  Z HISTORIA E CIVILIZIMEVE 4
  Z SISTEMI I INFORMIMIT PUBLIK 4
 
Semestri
III
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  O BAZAT E MANXHIMIT 6
  O PARIMET E KONTABILITETIT 6
  O E DREJTA E PROCEDURËS ADMINISTRATIVE 4
  O GJUHË ANGLEZE -III- 4
  O GJUHË ANGLEZE -III- 4
  Z E DREJTA NDËRKOMBTARE PUBLIKE 3
  Z KOMUNIKIMI NË A.PUBLIKE 3
  Z SHOQËRIA INFORMATIKE 3
 
Semestri
IV
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  O MENAXHIMI I RESURSEVE NJERËZORE 5
  O BAZAT E STATISTIKËS 5
  O PROCEDURAT ADMINISTRATIVE 5
  O GJUHË ANGLEZE -IV- 4
  O INSTITUCIONET DHE POLITIKAT E UE-së 5
  Z NOMOTEKNIKA 3
  Z GJUHA ANGLEZE PER NEVOJAT SPECIFIKE 3
  Z MENAXHIMI ME KRIZA 3
 
Semestri
V
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  O MARRËDHËNIET DHE ORGANIZATAT NDËRKOMB. 4
  O PARIMET E MARKETINGUT NË ADM.PUBLIKE 4
  O MENAXHIMI I VETQEVERISJES LOKALE 5
  O FINANCAT PUBLIKE 5
  O GJUHË ANGLEZE V 4
  Z TË DREJTAT E NJERIUT DHE SHËRBIMET PUBLIKE 4
  Z KONTABILITETI BUXHETOR DHE I OJP-VE 4
  Z ADMINISTRATA KRAHASUESE POLITIKE 4
  Z PLANIFIKIMI DHE KONT.NE SEKTORIN PUBLIK 4
 
Semestri
VI
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  O MENAXHIMI I PUNËS NË ZYRË 4
  O ETIKA NË A.PUBLIKE 4
  O GJUHË ANGLEZE VI 4
  O PUNA PRAKTIKE 10
  Z ZHVILLIMI PROFESIONAL 4
  Z SJELLJET ORGANIZATIVE NË SEKTORIN PUBLIK 4
  Z SISTEMI I NËPUNËSVE SHTETËROR 4
  Z SHKRIMI AKADEMIK 4
  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Me një akademi solemne, sot në Universitetin e Tetovës u shënua 109 vjetori i
image Studentët dhe profesorët e Katedrës së Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe, të Fakultetit Filologjik të
image “Sfidat e sigurisë dhe standardet universale në procesin e integrimit  euroatlantik”, ishte tema e
image Një delegacion i Universitetit të Tetovës, nga Parlamenti Studentor dhe Qendra për shërbime studentore
image Fakulteti i Shkencave të Mjekësisë i Universitetit të Tetovës, 14 Nëntorit - Ditës ndërkombëtare