Administratë Publike - Cikli I - 2012

 

PLANPROGRAMI NË CIKLIN E PARË

 
Viti
2012
Fakulteti
FAKULTETI I ADMINISTRATËS SË BIZNESIT
Programi studimor
ADMINISTRATË PUBLIKE
Drejtimi
 
 
Semestri
I
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FAP001 O HYRJE NË A.PUBLIKE 6
FAP002 O FILLET E SË DREJTËS 6
FAP003 O HYRJE NË EKONOMI 6
FAP004 O GJUHË ANGLEZE I 6
FAP0Z1 Z E DREJTA AFARISTE 4
FAP0Z2 Z STUDIME EUROPIANE 4
  OP LËNDË OPCIONALE 2
 
Semestri
II
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FAP102 O E DREJTA KUSHTETUESE 6
FAP003 O EKONOMIA E SEKTORIT PUBLIK 6
FAP005 O TEKNOLOGJIA INFORMATIKE 6
FAP104 O GJUHË ANGLEZE -II- 6
FAP0Z4 Z HISTORIA E CIVILIZIMEVE 4
FAP0Z3 Z E DREJTA NDËRKOMBTARE HUMANITARE 4
  OP LËNDË OPCIONALE 2
 
Semestri
III
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FAP006 O BAZAT E MENAXHIMIT 6
FAP007 O PARIMET E KONTABILITETIT 6
FAP202 O E DREJTA ADMINISTRATIVE 6
FAP0Z5 Z SISTEMI I INFORMIMIT PUBLIK 5
FAP0Z6 Z E DREJTA FINANCIARE 5
FAP0Z7 Z NOMOTEKNIKA 5
  OP LËNDË OPCIONALE 2
 
Semestri
IV
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FAP202 O E DREJTA E PUNËS 6
FAP008 O BAZAT E STATISTIKËS 6
FAP106 O MENAXHIMI I RESURSEVE NJERZORE 6
FAP0Z8 Z SHKRIM AKADEMIK 5
FAP0Z9 Z E DREJTA NDËRKOMBTARE PUBLIKE 5
FAP0ZA Z MENAXHIMI ME RISKUN 5
  OP LËNDË OPCIONALE 2
 
Semestri
V
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FAP009 O FINANCAT PUBLIKE 7
FAP010 O PARTITË POLITIKE 7
FAP011 O VETQEVERISJA LOKALE 7
FAP0ZB Z ADMINISTRATA KRAHASUESE PUBLIKE 6
FAP0ZC Z KONTABILITETI ADMINI. DHE KONT.I OJP-VE 6
  OP LËNDË OPCIONALE 3
 
Semestri
VI
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FAP110 O MODELET ZGJEDHORE 7
FAP012 O SISTEMI I NËPUNËSVE SHTETËROR 7
FAP013 O ETIKA NE A.PUBLIKE 7
FAP0ZD Z PLANIFIKIMI DHE KONTROLLI NE SEKT.PUBLIK 6
FAP0ZE Z INTEGRIMET EKONOMIKE EUROPIANE 6
  OP LËNDË OPCIONALE 3
Semestri
VII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FAP014 O MENAXHIMI I PUNES NË ZYRE 6
FAP015 O MARREDHENIET DHE ORG.NDËRKOMBTARE 6
FAP016 O TE DREJTAT E NJERIUT DHE SHËRBIMET PUBLIKE 6
FAP0ZF Z EKONOMIA GLOBALE 6
FAP0ZG Z SJELLJET ORGANIZATIVE NE A.PUBLIKE 6
FAP0ZH Z MARREDHENIET ME OPINIONIN 6
Semestri
VII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FAP017 O TEORIA DHE PRAKTIKA PARLAMENTARE 6
FAP018 O MENAXHIMI ME A.PUBLIKE DHE RIORGANIZIMI 6
FAP019 O PUNA PRAKTIKE 10
FAP0ZI Z SISTEMET POLITIKE 4
FAP0ZJ Z E DREJTA PUBLIKE POLICORE 4
FAP0ZK Z MENAXHIMI ME PROJEKTET 4
  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Në Universitetin e Tetovës i filloi punimet Konferenca e Pestë Ndërkombëtare Ballkanike e Shkencave
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës organizuan koncert vjetor me muzikë
image Absolventët e Universitetit të Tetovës, të gjeneratës 2017/2018, në prag të përfundimit të studimeve
image Profesori i Fakultetit të Inxhinierisë  Ushqimore, Prof. Dr. Gokhan Durmaz nga Universiteti Inonu nga
image Në Fakultetin Filologjik të Universitetit të Tetovës u bë promovimi i 12 numrave të