Administratë Publike - Cikli II - 2008

 

PLANPROGRAMI NË CIKLIN E DYTË

 
Viti
2008
Fakulteti
FAKULTETI I ADMINISTRATËS SË BIZNESIT
Programi studimor
ADMINISTRATË PUBLIKE
Drejtimi
 
 
Semestri
I
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  O METODOLOGJIA E PUNËS HULUMTUESE-SHKENCORE 5
  O ADMINISTRATA PUBLIKE 5
  O EKONOMIA E SEKTORIT PUBLIK 5
  O METODAT STATISTIKORE TË ADM.PUBLIKE 5
  O POLITIKAT ZHVILLIMORE 5
  Z SISTEMET POLITIKE KRAHASUESE 5
  Z E-QEVERIA 5
 
Semestri
II
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  O RESURSET NJERZORE NË ADM.PUBLIKE 5
  O PUSHTETI LOKAL 5
  O FINANCAT PUBLIKE LOKALE DHE BUXHETIMI 5
  O TEORIA E ORGANIZ. TË MENAXHIMIT NË A.PUBLIKE 5
  O MENAXHIMI STRATEGJIK 5
  Z ETIKA E NËPUNËSVE PUBLIK 5
  Z EKONOMIA E NDËRMARRJEVE PUBLIKE DHE OJP-ve 5
 
Semestri
III
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  O ANALIZA AFARISTE NË SEKTORIN PUBLIK 7.5
  O SISTEMI I QEVERISJES NË UNIONIN EUROPIAN 7.5
  Z FINANCIMI I INVESTIMEVE LOKALE DHE PUBLIKE 7.5
  Z SHOQËRIA CIVILE DHE BASHKPUNIMI ME QYTETARËT 7.5
  Z KONTABILITETI FINANCIAR 7.5
  Z ZHVILLIMI LOKAL SOCIO-EKONOMIK 7.5
  Z UDHËH. ME MARKETING.NË NIVEL TË PUSHT. LOKAL 7.5
 
Semestri
IV
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
  O TEZAT E MAGJISTRATURËS 30
  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Në Universitetin e Tetovës filluan punimet e Konferencës IV Shkencore Ndërkombëtare të Fakultetit të
image Studentët e vitit të dytë të Fakultetit të Kulturës Fizike dhe studentët e programit
image Me pikëllim të thellë e morëm lajmin për ndarjen nga jeta të profesorit tonë,
image Të nderuar besimtarë të fesë islame,    Është një kënaqësi dhe privilegj për mua, që
image Rektori i Universitetit të Tetovës, Prof. Dr. Vullnet Ameti, në kabinetin e tij priti