Gjuhë dhe letërsi angleze - Cikli I - 2013

 

PLANPROGRAMI NË CIKLIN E PARË

 
Viti
2013
Fakulteti
FILOLOGJIK
Programi studimor
GJUHË DHE LETËRSI ANGLEZE
Drejtimi
ARSIMOR
 
Semestri
I
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FGJA001 O Gjuha bashkëkohore angleze I 5
FGjA002 O Gramatika e gjuhës angleze -Morfologjija I 5
FGjA003 O Letërsia angleze I 5
FGjA004 O Shkrimi akademik  I 5
LPS001 O Praktikumi i gjuhës shqipe 4
FGjA0ZB Z Historia e gjuhës angleze 3
FGJAOZN Z Bazat e Linguistikës së përgjithshme I 3
LPIOZ2 Z Bazat e Informatikës I 3
LPF003 Z Gjuhë e dytë e huaj (gjermane, frenge, italiane) I 3
 
Semestri
II
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FGJA101 O Gjuha bashkëkohore angleze II 6
FGJA102 O Gramatika e gjuhës angleze - Morfologjija II 6
FGJA103 O Letërsia angleze II 6
FGJA104 O Shkrimi akademik  II 6
LPT004 Z Teoria e Letërsisë 3
FGJA1ZN Z Bazat e Linguistikës së Përgjithshme II 3
FGJA1Z2 Z Bazat e Informatikës II 3
LPF103 Z Gjuhë e dytë e huaj (gjermane, frenge, italiane) II 3
 
Semestri
III
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FGJA201 O Gjuha bashkëkohore angleze III 6
FGJA202 O Gramatika e gjuhës angleze - Fonetika dhe Fonologjija I 6
FGJA203 O Letërsia angleze III 6
FGJA004 O Civilizimi britanez 6
LPM006 Z Gjuha maqedone I 3
FGJA0ZP Z Planifikimi i orës mësimore I 3
FGJAOZA Z Shkrimi akademik III 3
FGJA0ZK Z Letërsia komparative 3
LPF203 Z Gjuhë e dytë e huaj (gjermane, frenge, italiane) III 3
 
Semestri
IV
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FGJA301 O Gjuha bashkëkohore angleze IV 6
FGJA302 O Gramatika e gjuhës angleze - Fonetika dhe Fonologjija II 6
FGJA303 O Letërsia angleze IV 5
FGJA104 O Civilizimi amerikan 5
LPM106 Z Gjuha maqedone II 3
FGJA1ZP Z Planifikimi i orës mësimore II 3
FGJA1ZA Z Shkrimi akademik IV 3
FGJA0ZL Z Linguistika komparative 3
LPF303 Z Gjuhë e dytë e huaj (gjermane, frenge, italiane) IV 3
    Lëndë zgjedhore nga lista e lëndëve  të lira 2
 
Semestri
V
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FGJA401 O Gjuha bashkëkohore angleze II 4
FGJA402 O Gramatika e gjuhës angleze - Sintaksa I 4
FGJA403 O Letërsia angleze V 4
FGJA008 O Metodika e mësimdhënies së gjuhës angleze I (teoria) 4
LPP00G O Psikologjija e edukimit 4
FGJA0ZC Z Anglishtja për qellime speciale I 3
FGJA0Z12 Z Mësimi interaktiv I 3
FGJA0Z13 Z Shkrimi kreativ I 3
FGJA0ZE Z Civilizimi shqiptar 3
    Lëndë zgjedhore nga lista e lëndëve  të lira 2x2
 
Semestri
VI
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FGJA501 O Gjuha bashkëkohore angleze VI 5
FGJA502 O Gramatika e gjuhës angleze - Sintaksa II 5
FGJA503 O Letërsia angleze VI 4
FGJA108 O Metodika e mësimdhënies së gjuhës angleze II (teoria) 4
LPK006 O Pedagogjija 4
FGJA0ZJ Z Psikolinguistika 3
FGJA1ZC Z Anglishtja per qellime speciale II 3
FGJA1Z12 Z Mësimi interaktiv II 3
FGJA1Z13 Z Shkrimi kreativ II 3
    Lëndë zgjedhore nga lista e lëndëve  të lira 2
 
Semestri
VII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FGJA601 O Gjuha bashkëkohore angleze VII 5
FGJA602 O Gramatika e gjuhës angleze - Leksikologjija I 5
FGJA603 O Letersia angleze VII 4
FGJA208 O Metodika e mësimdhënies së gjuhës angleze I (praktika) 4
FGJA09 O Bazat dhe teknikat e hulumtimit shkencor 4
FGJ0ZJ Z Letërsia amerikane I 3
FGJA0ZT Z Testimi dhe notimi përgjatë mësimdh. së gj. angleze si gjuhë 3
FGJA0ZS Z Stilistika e gjuhës angleze 3
FGJA0ZPT Z Përgatitja për testimin TOEFL I 3
    Lëndë zgjedhore nga lista e lëndëve  të lira 2
 
Semestri
VIII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FGJA701 O Gjuha bashkëkohore angleze VIII 4
FGJA702 O Gramatika e gjuhës angleze - Leksikologjija II 4
FGJA703 O Letërsia angleze VIII 3
FGJA308 O Metodika e mësimdhënies së gjuhës angleze II (praktika) 3
  O Punimi i diplomës 10
FGJAZ013 Z Letërsia amerikane II 2
FGJAZ00T Z Mësimdhënia e gj. angleze me ndihmën e teknologjisë së re 2
FGJA0ZF Z Sociolinguistika e gjuhës angleze 2
FGJA1ZPT Z Përgatitja për testimin TOEFL II 2
    Lëndë zgjedhore nga lista e lëndëve  të lira 2
  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Në Universitetin e Tetovës filluan punimet e Konferencës IV Shkencore Ndërkombëtare të Fakultetit të
image Studentët e vitit të dytë të Fakultetit të Kulturës Fizike dhe studentët e programit
image Me pikëllim të thellë e morëm lajmin për ndarjen nga jeta të profesorit tonë,
image Të nderuar besimtarë të fesë islame,    Është një kënaqësi dhe privilegj për mua, që
image Rektori i Universitetit të Tetovës, Prof. Dr. Vullnet Ameti, në kabinetin e tij priti