Gjuhë dhe letërsi gjermane - Cikli I - 2013

 

PLANPROGRAMI NË CIKLIN E PARË

 
Viti
2013
Fakulteti
FILOLOGJIK
Programi studimor
Gjuhë dhe letërsi gjermane
Drejtimi
ARSIMOR
 
Semestri
I
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FGjG0O1 O Hyrje në gjuhësi 5
FGjG0O2 O Gjuha e sotme gjermane I 7
FGjG0O3 O Hyrje në letërsi 5
FGjG0O4 O Historia dhe kultura e vendeve gjermanofolëse I (Gjermania) 3
FGjG0O5 O Gjuhë angleze I 4
FGjG0Z1 Z Informatikë 3
FGjG0Z2 Z Gjuhë frenge I 3
FGjG0Z3 Z Gjuhë italiane I 3
 
Semestri
II
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FGjG1O1 O Gramatika e gjuhës së sotme gjermane-Fonetika dhe fonologjia 5
FGjG1O2 O Gjuha e sotme gjermane II 7
FGjG1O3 O Letërsi gjermane I (hyrje) 5
FGjG1O4 O Historia dhe kultura e vendeve gjermanofolëse II (Austria dhe Zvicra) 3
FGjG1O5 O Gjuhë angleze II 4
FGjG0O6 O Civilizim shqiptar 3
FGjG1Z2 Z Gjuhë frenge II 3
FGjG1Z3 Z Gjuhë italiane II 3
FGjG1Z4 Z Komunikim interkulturor 3
 
Semestri
III
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FGjG2O1 O Gramatika e gjuhës së sotme gjermane-Morfologjia I 7
FGjG2O2 O Gjuha e sotme gjermane III 7
FGjG2O3 O Letërsi gjermane I (Fillet-baroku) 5
FGjG0O7 O Praktikumi i gjuhës shqipe I 3
FGjG0O8 Z Gjuha e sotme maqedone I 3
FGjG0Z5 Z Gjuhë angleze III 3
FGjG2Z2 Z Gjuhë frenge III 3
FGjG2Z3 Z Gjuhë italiane III 3
  Z Lënde zgjedhore nga lista 2
 
Semestri
IV
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FGjG3O1 O Gramatika e gjuhës së sotme gjermane-Morfologjia II 7
FGjG3O2 O Gjuha e sotme gjermane IV 7
FGjG3O3 O Letërsi gjermane III (Fillet-baroku) 5
FGjG1O7 O Praktikumi i gjuhës shqipe II 3
FGjG1O8 O Gjuha e sotme maqedone II 3
FGjG1Z5 Z Gjuhë angleze IV 3
FGjG3Z2 Z Gjuhë frenge IV 3
FGjG3Z3 Z Gjuhë italiane IV 3
  Z Lëndë zgjedhore nga lista e lëndëve  të lira 2
 
Semestri
V
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FGjG4O1 O Gramatika e gjuhës së sotme gjermane-Sintaksa I 5
FGjG4O2 O Gjuha e sotme gjermane V 7
FGjG4O3 O Letërsi gjermane IV (Iluminizmni-romantizmi) 5
FGjG0O9 O Drejtëshkrim I 3
FGjG0О12 O Bazat e metodikës I 4
FGjG0О13 O Pedagogjia 4
FGjG0Z6 Z Hyrje në teorinë e përkthimit 3
FGjG0Z7 Z Didaktika 3
  Z Lëndë zgjedhore nga lista e lëndëve  të lira 2
 
Semestri
VI
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FGjG5O1 O Gramatika e gjuhës së sotme gjermane-Sintaksa II 5
FGjG5O2 O Gjuha e sotme gjermane VI 7
FGjG5O3 O Letërsi gjermane V (Iluminizmni-romantizmi) 5
FGjG1O9 O Drejtëshkrim II 3
FGjG1О12 O Bazat e metodikës II 4
FGjG1О13 O Psikologjia 4
FGjG1Z6 Z Përkthim gjermanisht-shqip 3
FGjG1Z7 Z Sociologjia e arsimit 3
  Z Lëndë zgjedhore nga lista e lëndëve  të lira 2
 
Semestri
VII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FGjG6O1 O Gramatika e gjuhës së sotme gjermane-Leksikologjia I 5
FGjG6O2 O Gjuha e sotme gjermane VII 7
FGjG6O3 O Letërsi gjermane VI (XIX-XX) 5
FGjG0O10 O Teknikat e kërkimit 3
FGjG0О18 O Hyrje në metodikën e gjuhës gjermane I 5
FGjG0О19 O Praktika I 5
 
Semestri
VIII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FGjG7O1 O Gramatika e gjuhës së sotme gjermane-Leksikologjia II 4
FGjG7O2 O Gjuha e sotme gjermane VIII 7
FGjG7O3 O Letërsi gjermane VII (XIX-XX) 4
FGjG0O11 O Punim diplome 10
FGjG1О18 O Metodika e mësimdhënies gjermane 3
FGjG1О19 O Praktika II 2
  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image   Me vizitën në Muzeun Historik të Universitetit të Tetovës në fshatin Poroj, homazhet te
image Albanologia e shquar kineze, njëherit edhe profesoreshë në Fakultetin e Gjuhëve në Universitetin e
image   Rektori i UT-së, Prof. Dr. Vullnet Ameti: Profesor  Remzi Nesimi doajen i arsimit dhe
image   Rektori i Universitetit të Tetovës, Prof. Dr. Vullnet Ameti, mori pjesë në shënimin e
image Rektori i Universitetit të Tetovës, Prof. Dr. Vullnet Ameti, u shpall Ambasador i Paqes