Gjuhë dhe letërsi shqipe - Cikli I - 2013

 

PLANPROGRAMI NË CIKLIN E PARË

 
Viti
2013
Fakulteti
FILOLOGJIK
Programi studimor
GJUHË DHE LETËRSI SHQIPE
Drejtimi
ARSIMOR
 
Semestri
I
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FGJS 001 O Fonetika dhe fonologjia 1 5
FGJS 002 O Teoria e letërsisë 1 5
FGJS 003 O Letërsia për fëmijë 1 4
FGJS 004 O Letërsia e vjetër shqipe 1 4
FGJS 005 O Letërsia popullore 3
LPA 001 O Gjuha angleze 1 3
FGJS 0Z1 Z Drejtshkrimi 1 3
FGJS 0Z2 Z Analizë dhe interpretim 3
FGJS 0Z3 Z Shkrimi kreativ 3
FGJS 0Z4 Z Fonetika historike 3
 
Semestri
II
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FGJS 101 O Fonetikë dhe fonologji 2 5
FGJS 102 O Teoria e letërsisë 2 5
FGJS 103 O Letërsia për fëmijë 2 4
FGJS 104 O Letërsia e vjetër shqipe 2 4
FGJS 105 O Letërsia popullore 2 3
LPA 101 O Gjuhë angleze 2 3
FGJS 1Z1 Z Drejtshkrimi 2 3
LPI 1Z1 Z Informatika 2 3
FGJS 0Z5 Z Historia e librit 3
FGJS 0Z6 Z Redakturë gjuhësore 3
 
Semestri
III
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FGJS 201 O Morfologjia 1 5
FGJS 204 O Leksikologjia 1 3
LPA 201 O Gjuha angleze 3 3
FGJS 203 O Romantizmi në letërsinë shqipe 1 5
LPM 002 O Gjuha maqedonase 1 3
FGJS 006 O Drama dhe teatri shqiptar 3
FGJS 1Z5 Z Letërsia e Evropës Juglindore 3
FGJS 1Z6 Z Publicistika 3
FGJS 0Z7 Z Gramatika historike 3
FGJS 0Z8 Z Shkrimi kreativ 3
  Z Lëndë e zgjedhur nga lista e fakultetit 2
 
Semestri
IV
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FGJS 301 O Morfologjia 2 5
FGJS 304 O Leksikologjia 2 3
LPA 301 O Gjuha angleze 4 3
FGJS 303 O Romantizmi në letërsinë shqipe 2 5
LPM 102 O Gjuhë maqedonase 2 3
FGJS 106 O Teoritë letrare 3
FGJS 2Z5 Z Letërsia e Evropës Juglindore 2 3
FGJS 2Z6 Z Eseistika 3
FGJS 1Z7 Z Letërsia e ekskomunikuar 3
FGJS 1Z8   Semiologjia 3
    Lëndë e zgjedhur nga lista e fakultetit 2
 
Semestri
V
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FGJS 401 O Sintaksa 1 5
FGJS 404 O Sialektologjia 1 3
FGJS 403 O Gjuhësia e përgjithshme 1 3
FGJS 206 O Realizmi në letërsinë shqipe 1 4
FGJS 007 O Letërsia botërore 1 4
LPK 202 O Pedagogjia 3
FGJS 3Z5 Z Ballkanistika 3
FGJS 3Z6 Z Sociologjia e kulturës 3
FGJS 2Z7 Z Historia e ideve 3
FGJS 0Z8 Z Mitologjia 3
FGJS 0Z9 Z Një autor- Faik Konica 3
    Lëndë e zgjedhur nga lista e fakultetit 2
 
Semestri
VI
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FGJS 501 O Sintaksa 2 5
FGJS 504 O Dialektologjia 2 3
FGJS 503 O Gjuhësia e përgjithshme 2 3
FGJS 306 O Realizmi në letërsinë shqipe 2 4
FGJS 107 O Letërsia botërore 2 4
LPP 302 O Psikologjia 3
FGJS 4Z5 Z Etnolinguistika 3
FGJS 4Z6 Z Etnologjia 3
FGJS 1Z8 Z Stilistika 3
FGJS 1Z9 Z Një autor - Ismail Kadare 3
  Z Lëndë e zgjedhur nga lista e fakultetit 2
 
Semestri
VII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FGJS 406 O Letërsia e sotme shqipe (poezia) 1 7
FGJS 603 O Letërsia e krahasuar 1 4
FGJS 008 O Metodika e gjuhës shqipe 4
FGJS 207 O Estetika 1 4
FGJS 604 O Historia e gjuhës 3
FGJS 0Z9 Z Metodologjia e punës shkencore 1 3
FGJS 2Z8 Z Onomastika 3
FGJS 1Z6 Z Analiza gjuhësore e tekstit 3
FGJS 5Z6 Z Komunikimet ndërkulturore 3
FGJS 3Z7 Z Intertekstualiteti dhe intermedialiteti 3
  Z Lëndë e zgjedhur nga lista e fakultetit 2
 
Semestri
VIII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FGJS 506 O Letërsia e sotme shqipe (proza) 2 4
FGJS 703 O Letërsia e krahasuar 2 3
FGJS 108 O Metodika e letërsisë shqipe 4
FGJS 307 O Estetika 2 3
  O Punimi i diplomës 8
FGJS 1Z9 Z Metodologjia e punës shkencore 2 3
FGJS 3Z8 Z Historia e artit 3
FGJS 3Z6 Z Teoria e romanit 3
FGJS 4Z7 Z Morfosintaksa 3
  Z Lëndë e zgjedhur nga lista e fakultetit 2
  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës, më 23 maj 2018, së
image Në Fakultetin e Kulturës Fizike të Universitetit të Tetovës, më 21 maj 2018, u
image Në Universitetin e Tetovës i filloi punimet Konferenca e Pestë Ndërkombëtare Ballkanike e Shkencave
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës organizuan koncert vjetor me muzikë
image Absolventët e Universitetit të Tetovës, të gjeneratës 2017/2018, në prag të përfundimit të studimeve