Edukim special dhe rehabilitim - Cikli I - 2012

 

PLANPROGRAMI NË CIKLIN E PARË

 
Viti
2012
Fakulteti
FILOZOFIK
Programi studimor
EDUKIMI SPECIAL DHE REHABILITIMI
Drejtimi
 
 
Semestri
I
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFESR01 O HYRJE NË EDUKIM SPECIAL DHE REHABILITIM 6
LPB02 O FIZIOLOGJIA ME ANATOMI FUNKCIONALE 4
LPB03 O NEUROPSIKOLOGJI 4
LPK04 O PEDAGOGJI 4
LPP09 O PSIKOLOGJIA E PËRGJITSHME 4
LPE06 Z LOGJIKË 4
LPF08 Z KULTURË FIZIKE I 4
LPE07 Z FILOZOFI 4
LPSH05 Z GJUHË SHQIPE 4
 
Semestri
II
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFESR10 O PRAKTIKË INKLUZIVE 5
FFESR11 O SURDOLOGJI 5
FFESR12 O HYRJE NË EDUKIM PËR FËMI. ME DËMTIM NË TË PARË 5
LPP17 O PSIKOLOGJIA ZHVILLIMORE 5
LPE18 O ANTROPOLOGJI 4
LPF15 Z KULTURË FIZIKE II 4
LPS16 Z SOCIOLOGJI 4
LPA13 Z GJUHË ANGLEZE 4
LPM14 Z GJUHË MAQEDONE 4
  OP LËNDË NGA LISTA E LËNDËVE TË LIRA ZGJEDHORE 2
 
Semestri
III
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
LPB19 O GJENETIKË HUMANE 5
FFESR20 O HYRJE NË EDUKIM TË FËMIJËVE ME RETARDIM MENTAL 5
FFESR21 O INTERVENIM I HERSHËM, EDUKIM DHE REHABILITIM ME LOJË TE FËMIJËT ME IVALIDITET TRUPOR 5
FFESR22 O VLERSIMI NL EDUKIM DHE REHABILITIM 5
LPB23 Z BAZAT E MJEKSISË TË PERSONAVE ME INVALIDITET 4
FFESR24 Z SOMATOPEDIA 4
FFESR25 Z FAMILJA DHE REHABILITIMI 4
LPE26 Z ESTETIKA 4
  OP LËNDË NGA LISTA E LËNDËVE TË LIRA ZGJEDHORE 2
 
Semestri
IV
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFESR27 O LOGOPEDIA 5
FFESR28 O GJUHA E SHENJAVE 5
FFESR29 O PUNA EDUKATIVO ARSIMORE NË INTERNAT 5
FFESR30 O METODIKA E PUNËS PËR PERSONAT ME PENGESA TË RËNDA DHE TË KOMBINUARA 5
FFESR31 Z PSIKOLOGJIA PEDAGOGJIKE 4
LPB32 Z SHLNDETI MENTAL 4
LPF33 Z GJUHË ANGLEZE II 4
LPK34 Z PEDAGOGJIA PARASHKOLLORE 4
  OP LËNDË NGA LISTA E LËNDËVE TË LIRA ZGJEDHORE 2
 
Semestri
V
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFESR35 O METODIKA E NXËNËSVE ME PENGESA TË LEHTA PSIQIKE 5
LPK36 O METODOLOGJI 5
FFESR37 O REEDUKIMI I PSIKOMOTORIKËS 5
FFESR38 O METODIKA E MËSIMIT TË TË FOLURIT TEK FËMIJËT ME DËMTIM NË DËGJIM 5
LPK39 Z DIDAKTIKA 4
LPK40 Z MENAXHIMI I ARSIMIT 4
LPE41 Z ETIKA 4
LP41 Z TË DREJTAT E NJERIUT 4
  OP LËNDË NGA LISTA E LËNDËVE TË LIRA ZGJEDHORE 2
 
Semestri
VI
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFESR43 O METODIKA E PUNËS TË FËMIJËVE ME DËMTIM NË TË PARË 5
FFESR44 O VËSHTIRSIT NË MËSIM 5
FFESR45 O AFTËSIM, ORIENTIM PROFESIONAL DHE PUNËSIM I PNV 5
FFESR46 O TERAPIA OKUPUESE 5
LPK47 Z DOKIMOLOGJI 4
LPK48 Z DIDAKTIKA ANDRAGOGJIKE 4
FFESR49 Z TEKNOLOGJIA ASISTIVE 4
LPK50 Z METODIKA E PUNËS EDUKATIVE 4
  OP LËNDË NGA LISTA E LËNDËVE TË LIRA ZGJEDHORE 2
 
Semestri
VII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFESR51 O METODIKA E PUNËS ME NXËNËS TË SHURDHËR DHE DËMTIM TË PJESËRISHËM 5
LPK52 O STATISTIKA 5
FFESR53 O PSIKOLOGJIA E PERSONAVE ME PENGESA NË ZHVILLIM 5
FFESR54 O ALFABETI I BRAIT 5
LPK55 Z HULUMTIMET KUALITATIVE 4
LPS56 Z SOCIOLOGJIA E KULTURËS 4
LPK57 Z KOMUNIKIMI 4
LPK58 Z PARTNERITETI ME FAMILJEN 4
  OP LËNDË NGA LISTA E LËNDËVE TË LIRA ZGJEDHORE 2
 
Semestri
VIII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFESR59 O SPEKTRI I AUTIZMIT 5
FFESR60 O METODIKA E PUNËS ME NXËNËSIT ME ÇRREGULLIME MOTORIKE 5
  O PUNIMI I DIPLOMËS 10
LPK61 Z ANDRAGOGJIA 4
LPK62 Z PUNA NË GRUPE 4
LPP63 Z PSIKOLOGJIA SOCIALE 4
LPK64 Z METODIKA E MËSIMIT KLASOR 4
  OP LËNDË NGA LISTA E LËNDËVE TË LIRA ZGJEDHORE 2
  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Në Universitetin e Tetovës filluan punimet e Konferencës IV Shkencore Ndërkombëtare të Fakultetit të
image Studentët e vitit të dytë të Fakultetit të Kulturës Fizike dhe studentët e programit
image Me pikëllim të thellë e morëm lajmin për ndarjen nga jeta të profesorit tonë,
image Të nderuar besimtarë të fesë islame,    Është një kënaqësi dhe privilegj për mua, që
image Rektori i Universitetit të Tetovës, Prof. Dr. Vullnet Ameti, në kabinetin e tij priti