Gjuhë dhe letërsi turke - Cikli I - 2012

 

PLANPROGRAMI NË CIKLIN E PARË

 
Viti
2012
Fakulteti
FILOZOFIK
Programi studimor
Filologji orientale
Drejtimi
Gjuhë dhe letërsi turke
 
Semestri
I
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFH001 O Fonetikë dhe hyrje në morfologjinë e gjuhës arabe 5
FFH002 O Fonetikë dhe fonologji e gjuhës turke 5
FFH003 O Arabsihtja bashkëkohore I 5
FFH004 O Turqishtja bashkëkohore I 5
LPA001 O Gjuhë shqipe 2
FFH0Z1 Z Hyrje në filologjinë orientale 3
FFZ0Z2 Z Historia e Perandorisë Osmane 3
LPA002 Z Gjuhë e huaj I 3
  OP Lëndë zgjedhore nga lista e lëndëve të lira 2
 
Semestri
II
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFH005 O Morfologji e gjuhës arabe I 5
FFH006 O Morfologji e gjuhës turke I 5
FFH007 O Arabsihtja bashkëkohore II 5
FFH008 O Turqishtja bashkëkohore II 5
LPA002 O Gjuhë maqedonase 2
FFH0Z4 Z Historia e shkrimeve arabe 3
FFH0Z5 Z Historia e religjioneve 3
LPA002 Z Gjuhë e huaj II 3
  OP Lëndë zgjedhore nga lista e lëndëve të lira 2
 
Semestri
III
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFH011 O Morfologji e gjuhës arabe II 5
FFH012 O Morfologji e gjuhës turke II 5
FFH013 O Arabsihtja bashkëkohore III 5
FFH014 O Turqishtja bashkëkohore III 5
FFH015 O Civilizimi Islam I 4
FFZ0Z1 Z Hyrje në gjuhën perse 2
FFZ0Z2 Z Institucionet kulturore dhe arsimore në periudhën osmane 2
  OP Lëndë zgjedhore nga lista e lëndëve të lira 2
 
Semestri
IV
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFH031 O Sintaksë e gjuhës turke I 5
FFH032 O Turqishtja bashkëkohore V 5
FFH033 O Gjuhë osmane I 5
FFH034 O TLetërsi e vjetër turke 5
FFZ0Z1 Z Letërsi popullore turke I 4
FFZ0Z2 Z Letërsi turke për fëmijë I 2
FFZ0Z3 Z Pedagogji 2
  OP Lëndë zgjedhore nga lista e lëndëve të lira 2
 
Semestri
V
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFH031 O Sintaksë e gjuhës turke I 6
FFH032 O Turqishtja bashkëkohore V 5
FFH033 O Gjuhë osmane I 6
FFH034 O Letërsi e vjetër turke 4
FFZ0Z1 Z Letërsi popullore turke I 3
FFZ0Z2 Z Letërsi turke për fëmijë I 3
FFZ0Z3 Z Didaktikë 4
  OP Lëndë zgjedhore nga lista e lëndëve të lira 3
 
Semestri
VI
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFH035 O Sintaksë e gjuhës turke II 6
FFH036 O Turqishtja bashkëkohore VI 5
FFH037 O Gjuhë osmane II 6
FFH038 O Letërsi klasike turke 4
FFZ0Z1 Z Letërsi popullore turke II 4
FFZ0Z2 Z Letërsi turke për fëmijë II 4
FFZ0Z3 Z Didaktikë 4
FFZ0Z4 Z Psikologji 4
 
Semestri
VII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFH043 O Letërsi bashkëkohore turke 6
FFH044 O Turqishtja bashkëkohore VII 5
LPA042 O Metodika e mësimit të gjuhës dhe letërsisë turke I 5
FFH045 O Dialektologji e gjuhës turke I 6
FFZ0Z1 Z Letërsia turke në Ballkan 4
FFZ0Z2 Z Analizë e teksteve osmane 4
FFZ0Z3 Z Teoria e letërsisë 4
 
Semestri
VIII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFH061 O Gjuha në mediat turke 4
FFH062 O Turqishtja bashkëkohore VIII 5
FFH063 O Metodika e mësimit të gjuhës dhe letërsisë turke II 3
FFH064 O Dialektologji e gjuhës turke II 4
  O Punimi I Diplomës 10
FFZ0Z2 Z Të folmet turke në Ballkan 3
FFZ0Z3 Z Letërsi e sufizmit 3
FFZ0Z3 Z Leksikologji dhe frazeologji e gjuhës turke 3
  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Në Universitetin e Tetovës i filloi punimet Konferenca e Pestë Ndërkombëtare Ballkanike e Shkencave
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës organizuan koncert vjetor me muzikë
image Absolventët e Universitetit të Tetovës, të gjeneratës 2017/2018, në prag të përfundimit të studimeve
image Profesori i Fakultetit të Inxhinierisë  Ushqimore, Prof. Dr. Gokhan Durmaz nga Universiteti Inonu nga
image Në Fakultetin Filologjik të Universitetit të Tetovës u bë promovimi i 12 numrave të