Orientalistikë - Cikli I - 2008

 

PLANPROGRAMI NË CIKLIN E PARË

 
Viti
2008
Fakulteti
FILOZOFIK
Programi studimor
Orientalistikë
Drejtimi
 
 
Semestri
I
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFH001 O Fonetikë dhe hyrje në morfologjinë e gjuhës arabe 6
FFH002 O Fonetikë dhe fonologji e gjuhës turke 6
FFH003 O Gjuha arabe në praktikë I 5
FFH004 O Gjuha turke në praktikë I 5
LPA001 O Gjuhë shqipe 2
FFH0Z1 Z Hyrje në filologjinë orientale 2
FFZ0Z2 Z Historia e Perandorisë Osmane 2
LPA002 O Gjuhë e huaj I 2
FFZ0Z3 Z Informatikë I 2
 
Semestri
II
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFH005 O Morfologji e gjuhës arabe I 6
FFH006 O Morfologji e gjuhës turke I 6
FFH007 O Gjuha arabe në praktikë II 5
FFH008 O Gjuha turke në praktikë II 5
LPA002 O Gjuhë maqedonase 2
FFH0Z4 Z Historia e shkrimeve arabe 2
FFH0Z5 Z Historia e religjioneve 2
LPA002 O Gjuhë e huaj II 2
FFH0Z2 Z Informatikë II 2
 
Semestri
III
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFH011 O Morfologji e gjuhës arabe II 6
FFH012 O Morfologji e gjuhës turke II 6
FFH013 O Letërsi e vjetër arabe 5
FFH014 O Letërsi e vjetër turke I 5
FFH015 O Gjuha arabe në praktikë III 2
FFH016 O Gjuha turke në praktikë III 2
FFZ0Z1 Z Hyrje në filozofinë islame 2
FFZ0Z2 Z Institucionet kulturore dhe arsimore në periudhën osmane 2
FFZ0Z3 Z Sociolinguistikë 2
 
Semestri
IV
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFH021 O Morfosintaksë e gjuhës arabe 6
FFH022 O Morfosintaksë e gjuhës turke 6
FFH023 O Letërsi klasike arabe 5
FFH024 O Letërsi e vjetër turke II 5
FFH025 Z Gjuha arabe në praktikë IV 2
FFH026 Z Gjuha turke në praktikë IV 2
FFZ0Z1 Z Shkrimtarët shqiptarë në gjuhët orientale 2
FFZ0Z2 Z Hyrje në gjuhën perse I 2
FFZ0Z3 Z Historia e letërsisë shqipe 2
 
Semestri
V
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFH031 O Sintaksë e gjuhës arabe I 5
FFH032 O Sintaksë e gjuhës turke I 5
FFH033 O Letërsi bashkëkohre arabe I 4
FFH034 O Letërsi bashkëkohre turke I 4
FFH035 O Gjuhë osmane I 4
FFH036 O Gjuha arabe në praktikë V 4
FFZ0Z1 Z Gjuha turke në praktikë V 2
FFZ0Z2 Z Tekstet shqipe me alfabet arab 2
FFZ0Z3 Z Hyrje në gjuhën perse II 2
 
Semestri
VI
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFH041 O Sintaksë e gjuhës arabe II 6
FFH042 O Sintaksë e gjuhës turke II 6
FFH043 O Letërsi bashkëkohre arabe II 4
FFH044 O Letërsi bashkëkohre turke II 4
FFH045 O Gjuhë osmane II 4
FFH046 O Gjuha arabe në praktikë VI 4
FFZ0Z1 Z Gjuha turke në praktikë VI 2
FFZ0Z2 Z Histori e kulturës arabe 2
FFZ0Z3 Z Linguistikë e përgjithshme 2
 
Semestri
VII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFH051 O Gjuha arabe në praktikë VII 5
FFH052 O Gjuha turke në praktikë VII 5
FFH053 O Përkthimi i teksteve klasike arabe 5
FFH054 O Përkthimi teksteve turke I 5
FFH055 Z Civilizimi islam II 2
FFZ0Z1 Z Histori e gjuhës arabe 2
FFZ0Z2 Z Teoria e letërsisë 2
FFZ0Z3 Z Krijimtaria shqipe me alfabet arab I 2
 
Semestri
VIII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFH061 O Gjuha arabe në praktikë VIII 4
FFH062 O Gjuha turke në praktikë VIII 4
FFZ063 O Përkthimi i teksteve bashkëkohre arabe 3
LPA062 O Përkthimi teksteve turke II 3
FFH065 O Civilizimi islam II 4
  O Punimi I Diplomës 10
FFZ0Z1 Z Krijimtaria shqipe me alfabet arab II 1
FFZ0Z2 Z Letrarë të zgjedhur nga periudha abasite 1
FFZ0Z3 Z Të shkruarit dhe bazat e shkrimit akademik 1
  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës, më 23 maj 2018, së
image Në Fakultetin e Kulturës Fizike të Universitetit të Tetovës, më 21 maj 2018, u
image Në Universitetin e Tetovës i filloi punimet Konferenca e Pestë Ndërkombëtare Ballkanike e Shkencave
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës organizuan koncert vjetor me muzikë
image Absolventët e Universitetit të Tetovës, të gjeneratës 2017/2018, në prag të përfundimit të studimeve