Filozofi - Cikli I - 2012

 

PLANPROGRAMI NË CIKLIN E PARË

 
Viti
2012
Fakulteti
FILOZOFIK
Programi studimor
FILOZOFI
Drejtimi
ARSIMOR
 
Semestri
I
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFE001 O HYRJE NË FILOZOFI 4
FFE002 O FILOZOFI ANTIKE 6
LPS001 O HYRJE NË SOCIOLOGJI I 4
FFE003 O HYRJE NË  LOGJIKË 4
LPP002 O HYRJE NË PSIKOLOGJI 4
FFE0Z1 Z TERMINOLOGJI FILOZOFIKE 3
LPG003 Z HYRJE NË KOMUNIKIM 3
LPA004 Z GJUHË ANGLEZE I 3
LPS004 Z GJUHË SHQIPE 3
    LËNDË ZGJEDHORE NGA LISTA E LËNDËVE TË LIRA 2
 
Semestri
II
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFE1O2 O FILOZOFI MESJETARE 6
LPS101 O HYRJE NË SOCIOLOGJI I 4
LPE004 O FILOZOFIA E ARSIMIT 4
FFE103 O LOGJIKË SIMBOLIKE 4
LPP102 O PSIKOLOGJI SOCIALE 4
FFE0Z2 Z FILOZOFI SOCIALE 3
LPS007 Z TERMINOLOGJI SOCIOLOGJIKE 3
LPA104 Z GJUHË MAQEDONE 3
LPM006 Z GJUHË ANZLEZE II 3
    LËNDË ZGJEDHORE NGA LISTA E LËNDËVE TË LIRA 2
 
Semestri
III
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFE202 O FILOZOFIA E KOHË SË RE 6
LPS201 O TEORITË SOCIOLOGJIKE KLASIKE 4
FFE203 O METODOLOGJI E PËRGJITHËSHME 4
FFE005 O FILOZOFI MORALI 4
FFE006 O FILOZOFI E POLITIKËS 4
LPS010 Z SOCIOLOGJI POLITIKE 3
LPG103 Z MEDIUMET DHE SHOQËRIA 3
LPHOZ3 Z HISTORI E PËRGJITHËSHME 3
FFE0Z4 Z HUMANIZIMI I MARËDHËNIEVE MIDIS GJINIVE 3
    LËNDË ZGJEDHORE NGA LISTA E LËNDËVE TË LIRA 2
 
Semestri
IV
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFE302 O FILOZOFI BASHKËKOHORE 6
LPS301 O TEORITË SOCIOLOGJIKE BASHKËKOHORE 4
FFE007 O EPISTEMOLOGJI 4
FFE105 O TEORITË  ETIKE 4
FFE008 O ANTROPOLOGJI 4
FFE0Z5 Z FILOZOFI E HISTORISË 3
LPG203 Z BAZAT E GAZETARISË 3
LPS110 Z SISTEMET POLITIKE 3
FFE0Z6 Z ETIKA EKOLOGJIKE 3
    LËNDË ZGJEDHORE NGA LISTA E LËNDËVE TË LIRA 2
 
Semestri
V
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFE402 O DREJTIMET FILOZOFIKE BASHKËKOHORE I 6
FFE009 O ESTETIKË I 6
FFE108 O ANTROPOLOGJI FILOZOFIKE 5
LPK008 O PEDAGOGJI 5
FFE0Z7 Z FILOZOFI E KULTURËS 3
FFE0Z9 Z FILOZOFI E SË DREJTËS 3
FFE0Z8 Z SISTEMET RELIGJIOZE 3
LPS210 Z TEORITË DHE MODELET E DEMOKRACISË 3
    LËNDË ZGJEDHORE NGA LISTA E LËNDËVE TË LIRA 2
 
Semestri
VI
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFE502 O DREJTIMET FILOZOFIKE BASHKËKOHORE II 6
FFE109 O ESTETIKË III 6
FFE010 O FILOZOFI E RELIGJIONIT 5
LPK108 O DIDAKTIKË 5
FFE0ZA Z FILOZOFI E TEKNIKËS 3
FFS1Z7 Z MULTIKULTURALIZMI DHE SHOQËRIA 3
LPS009 Z POLITIKË SOCIALE 3
LPH011 Z CIVILIZIM EVROPIAN 3
 
Semestri
VII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFE602 O FILOZOFI EKZISTENCIALISTE 6
FFE011 O METODIKA E MËSIMDHËNIES SË FILOZOFISË I 5
FFE012 O AKSIOLOGJI 5
FFE106 O FILOZOFI E GJUHËS 5
FFE0ZB Z PROBLEME TË ESTETIKËS BASHKËKOHORE 3
FFE1Z9 Z FILOZOFIA E GLOBALIZMIT 3
FFE0ZC Z FILOZOFIJA E TË DREJTAVE TË NJERIUT 3
LPSO12 Z ANTROPOLOGJI SOCIALE 3
LPS013 Z EKOLOGJI SOCIALE 3
 
Semestri
VIII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFE702 O FILOZOFI POSTMODERNE 4
FFE111 O METODIKA E MËSIMDHËNIES SË FILOZOFISË II 4
FFE013 O ONTOLOGJI 3
  O PUNIM DIPLOME 10
FFEO1Z6 Z PROBLEME TË ETIKËS BASHKËKOHORE 3
FFE206 Z FILOZOFIA  E BARAZISË GJINORE 3
FFE0ZÇ Z FILOZOFIA E SHKENCËS 3
FFE0ZD Z FILOZOFIA E MENAXHIMIT 3
LPH013 Z ETNOLOGJIA 3
  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës, më 23 maj 2018, së
image Në Fakultetin e Kulturës Fizike të Universitetit të Tetovës, më 21 maj 2018, u
image Në Universitetin e Tetovës i filloi punimet Konferenca e Pestë Ndërkombëtare Ballkanike e Shkencave
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës organizuan koncert vjetor me muzikë
image Absolventët e Universitetit të Tetovës, të gjeneratës 2017/2018, në prag të përfundimit të studimeve