Sociologji - Cikli I - 2012

 

PLANPROGRAMI NË CIKLIN E PARË

 
Viti
2012
Fakulteti
FILOZOFIK
Programi studimor
SOCIOLOGJI
Drejtimi
ARSIMOR
 
Semestri
I
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFS001 O HYRJE NË SOCIOLOGJI I 5
FFS002 O HISTORIA E SOCIOLOGJISË 4
LPE001 O FILOZOFIA ANTIKE 5
LPE002 O HYRJE NË LOGJIKË 4
LPP005 O HYRJE NË PSIKOLOGJI 4
FFS0Z1 Z TERMINOLOGJIA SOCIOLOGJIKE 3
FFS0Z2 Z HYRJE NË KOMUNIKIM 3
LPS005 Z GJUHË SHQIPE 3
LPA004 Z GJUHË ANGLEZE I 3
  OP LËNDA ZGJEDHORE NGA LISTA E PËRGJITHSHME E FAKULTETIT 2
 
Semestri
II
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFS101 O HYRJE NË SOCIOLOGJI II 5
FFS102 O SOCIOLOGJI E ARSIMIT 5
LPE101 O FILOZOFI MESJETARE 4
LPE102 O LOGJIKA SIMBOLIKE 4
LPP103 O PSIKOLOGJIA SOCIALE 4
LPE006 Z TERMINOLOGJI FILOZOFIKE 3
LPE007 Z FILOZOFIA SOCIALE 3
LPM008 Z GJUHË MAQEDONE 3
LPA104 Z GJUHË ANGLEZE  II 3
  OP LËNDA ZGJEDHORE NGA LISTA E PËRGJITHSHME E FAKULTETIT 2
 
Semestri
III
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFS201 O TEORITË SOCIOLOGJIKE KLASIKE   5
LPE201 O FILOZOFIA E KOHËS SË RE 5
FFS003 O METODOLOGJIA E PËRGJITHSHME 4
FFS004 O SOCIOLOGJIA E POLITIKËS 4
LPE009 O SOCIOLOGJIA E MORALIT       4
FFS1Z2 Z MEDIUMET DHE SHOQËRIA    3
LPE011 Z ETIKA 3
LPE0123 Z EPISTEMOLOGJIA 3
LPE104 Z FILOZOFIA E POLITIKËS 3
  OP LËNDA ZGJEDHORE NGA LISTA E PËRGJITHSHME E FAKULTETIT 2
 
Semestri
IV
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFS301 O TEORITË SOCIOLOGJIKE BASHKËKOHORE                5
LPE301 O FILOZOFIA BASHKËKOHORE 5
FFS103 O METODOLOGJIA E SOCIOLOGJISË 4
LPE103 O TEORITË ETIKE 4
LPE401 O ANTROPOLOGJI 4
FFS0Z5 Z MULTIKULTURALIZMI DHE SHOQËRIA 3
FFS111 Z SOCIOLOGJIA E PABARAZISË SOCIALE 3
FFS0Z4 Z SOCIOLOGJIA E RINISË 3
FFS2Z2 Z BAZAT E GAZETARISË 3
  OP LËNDA ZGJEDHORE NGA LISTA E PËRGJITHSHME E FAKULTETIT 2
 
Semestri
V
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFS005 O SOCIOLOGJIA E KULTURËS 6
FFS006 O S0CIOLOGJIA E FAMILJES 6
FFSPP7 O POLITIKA SOCIALE 5
LPK012 O PEDAGOGJIA 5
FFS104 O SOCIOLOGJIA E INTEGRIMEVE EVROPIANE 3
FFS1Z6 Z SISTEMI POLITIK 3
LPP013 Z HUMANIZIMI I MARRËDHËNIEVE MES GJINIVE 3
FFS0Z7 Z CIVILIZIMI EVROPIAN 3
  OP LËNDA ZGJEDHORE NGA LISTA E PËRGJITHSHME E FAKULTETIT 2
 
Semestri
VI
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFS105 O SOCIOLOGJI E ARTIT 6
FFS106 O PATOLOGJI SOCIALE 6
FFS009 O SOCIOLOGJIA E RELIGJIONIT 5
LPK112 O DIDAKTIKA 5
FFS1Z7 Z SOCIOLOGJIA E GLOBALIZMIT 3
FFS008 Z SOCIOLOGJIA E GRUPEVE ETNIKE 3
FFS2Z6 Z SOCIOLOGJIA E ZGJEDHJEVE 3
FFS0Z8 Z SOCIOLONGUISTIKA 3
  OP LËNDA ZGJEDHORE NGA LISTA E PËRGJITHSHME E FAKULTETIT 2
 
Semestri
VII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFS010 O SOCIOLOGJIA RURALE 6
FFS011 O SOCIOLOGJIA E PUNËS 5
FFS012 O METODIKA E MËSIMDHËNIES SË SOCIOLOGJISË I 5
FFS203 O METODA STATISTIKE NË SHKENCAT SHOQËRORE 5
FFS0ZB Z ANTROPOLOGJIA SOCIALE 3
FFS204 Z SOCIOLOGJIA E TË DREJTAVE TË NJERIUT 3
FFS0Z6 Z TEORITË DHE MODELET E DEMOKRACISË 3
FFS1Z4 Z SOCIOLOGJIA E MUZIKËS 3
FFS0ZA Z SISTEMET RELIGJIOZE 3
LPG014 Z DEMOGRAFIA SOCIALE 3
 
Semestri
VIII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFS110 O SOCIOLOGJIA URBANE 4
FFS112 O METODIKA E MËSIMDHËNIES SË SOCIOLOGJISË II 4
FFS013 O EKOLOGJIA SOCIALE 3
  O PUNIMI I DIPLOMËS 10
FFS2Z4 Z SOCIOLOGJIA E SPORTIT 3
FFS304 Z SOCIOLOGJIA E BARAZISË GJINORE 3
FFS3Z4 Z METODA E ANKETIMIT 3
LPE010 Z ESTETIKA 3
FFS0Z9 Z SHOQËRIA DHE TEKNOLOGJIA 3
LPH015 Z ETNOLOGJIA 3
  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Në Universitetin e Tetovës filluan punimet e Konferencës IV Shkencore Ndërkombëtare të Fakultetit të
image Studentët e vitit të dytë të Fakultetit të Kulturës Fizike dhe studentët e programit
image Me pikëllim të thellë e morëm lajmin për ndarjen nga jeta të profesorit tonë,
image Të nderuar besimtarë të fesë islame,    Është një kënaqësi dhe privilegj për mua, që
image Rektori i Universitetit të Tetovës, Prof. Dr. Vullnet Ameti, në kabinetin e tij priti